IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Rajewski Adam / Źródła i Przetwarzanie Energii 2012/2013 / Informacje o pracy domowej

Informacje o pracy domowej

W załączonym pliku podany jest ostateczny podział na grupy, ogólne zasady realizacji projektów oraz treści zadań dla poszczególnych grup.

Hasło do pliku takie, jak podane na zajęciach.