IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Publications / Energetyka odnawialna w budownictwie

Energetyka odnawialna w budownictwie

Energetyka odnawialna budynku
Pod redakcją: Doroty Chwieduk i Macieja Jaworskiego
Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie pierwsze, 2018
Uniwersalne kompendium dotyczące nowoczesnego i bardzo ciekawego tematu dotyczącego magazynowania energii uzyskanej z OZE w budownictwie. Jest ona kierowana do osób, które po raz pierwszy się zetkną z tą tematyką, jak i do osób, które mają pewną wiedzę na ten temat. Książka zawiera wiedzę o charakterze naukowym podstawowym, jak i aplikacyjnym. Pokazuje możliwości wykorzystania energii odnawialnych w sposób zintegrowany, przy wzajemnym uzupełnianiu się poszczególnych źródeł, kładąc nacisk na metody magazynowania energii. Publikacja jest kierowana do inżynierów, architektów i specjalistów z zakresu nowoczesnej energetyki i budownictwa, ale także będzie pomocna studentom uczelni technicznych i uniwersyteckich – na kierunkach zw. z ENERGETYKĄ, BUDOWNICTWEM, OCHRONĄ ŚRODOWISKA. Może jednak też pomóc inwestorom budowlanym oraz wszystkim zainteresowanym energetyką odnawialną i magazynowaniem tej energii w skali mikro i małej skali, stosowanej w budownictwie.
Spis treści
 
 1. Magazynowanie energii podstawą rozwoju energetyki odnawialnej – Dorota Chwieduk
 2. Podstawowe metody magazynowania ciepła – Maciej Jaworski
 3. Długoterminowe magazynowanie ciepła – Dorota Chwieduk
 4. Magazynowanie ciepła przy wykorzystaniu materiałów zmiennofazowych (PCM) – Maciej Jaworski
 5. Magazynowanie chłodu – Andrzej Grzebielec, Adam Szelągowski
 6. Podstawy pozyskiwania energii słonecznej – Dorota Chwieduk
 7. Bilans cieplny budynku. Pasywne systemy słoneczne – Dorota Chwieduk
 8. Słoneczne aktywne systemy grzewcze – Dorota Chwieduk
 9. Magazynowanie ciepła w słonecznych instalacjach grzewczych – Jarosław Bigorajski, Michał Chwieduk
 10. Systemy fotowoltaiczne – Bartosz Chwieduk
 11. Systemy PV/T fotowoltaiczno-cieplne – Jarosław Bigorajski
 12. Słoneczne chłodzenie – Adam Szelągowski
 13. Sprężarkowe pompy ciepła – Adam Szelągowski
 14. Sorpcyjne pompy ciepła – Andrzej Grzebielec
 15. Słoneczne systemy hybrydowe – Bartosz Chwieduk
 16. Magazynowanie ciepła w elementach budynku i systemu ogrzewania – Hanna Jędrzejuk
 17. Niekonwencjonalne zintegrowane systemy HVAC – Stefan Żuchowski
 18. Systemy wieloźródłowe – Stefan Żuchowski, Kamil Różycki
 19. Wykorzystanie energii słonecznej przy termomodernizacji budynków – Kamil Różycki
 20. Gruntowe magazyny ciepła – Michał Chwieduk
 21. Magazynowanie wodoru, ogniwa paliwowe – Wojciech Bujalski, Marcin Wołowicz
 22. Energetyczne wykorzystanie biomasy – Piotr Krawczyk