IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Employees / Bigorajski Jarosław

Jarosław Bigorajski

BIGORAJSKI

mgr inż. - doktorant w Zakładzie Chłodnictwa i Energetyki Budynku

e-mail: jaroslaw.bigorajski@itc.pw.edu.pl

pokój nr 53 

                 

Konsultacje:

środa godz. 12.00 - 14.00 lub inny dzień po wcześniejszym ustaleniu poprzez e-mail

     

Proponowana tematyka prac przejściowych oraz projektów obliczeniowych

Zapraszam do realizacji prac przejściowych inżynierskich, prac przejściowych magisterskich oraz projektów obliczeniowych.

Możliwy wybór jednego z poniższych tematów, modyfikacja jednego z tych tematów jak również propozycje własnych tematów:

1. Analiza techniczno-ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej w świetle ustawy o OZE.

2. Analiza wpływu bilansowania półrocznego energii oraz taryf gwarantowanych na opłacalność instalacji fotowoltaicznej.

3. Analiza dostępności oraz propozycje wykorzystania energii promieniowania słonecznego w wybranej miejscowości.

4. Kolektory słoneczne. Analiza efektywności, modelowanie, symulacje.

5. Ogniwa fotowoltaiczne. Ocena efektywności energetycznej i analiza współczesnych i perspektywicznych rozwiązań.

6. Hybrydowe kolektory słoneczne PV/T. Przegląd rozwiązań oraz ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej.

7. Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej grzewczych instalacji słonecznych.

8. Wymiarowanie i symulacja działania grzewczych instalacji słonecznych.

9. Modelowanie matematyczne i symulacja działania grzewczej instalacji słonecznej.

10. Magazynowanie energii w grzewczych instalacjach słonecznych. Rodzaje magazynów energii, zasada działania, ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej.

11. Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej w Polsce. Ocena potencjału energii słonecznej oraz analiza możliwych do wdrożenia rozwiązań. 

12. Ocena energetyczna wybranej instalacji słonecznej.

                    

Publikacje

1) Chwieduk D., Bigorajski J., Chwieduk M.: Narzędzie użytkowe wymiarowania i symulacji funkcjonowania słonecznych systemów grzewczych w warunkach krajowych, Instal Teoria i praktyka w instalacjach, 2013, str. 39-42

2) Chwieduk D., Bigorajski J., Chwieduk M.:  Dobór i wymiarowanie słonecznych instalacji grzewczych dla zadanych warunków użytkowania, Fizyka budowli w teorii i praktyce, 2013, str. 309-312

3) Bigorajski J.: Instalacje słoneczne zintegrowane z budynkiem, Czysta Energia,12/2014, str. 30-31

4) Bigorajski J.: Analiza techniczno-ekonomiczna mikroinstalacji fotowoltaicznej, Polska Energetyka Słoneczna, 2015, str. 10-17

5) Bigorajski J., Chwieduk M.:  Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do ogrzewania budynków w polskich warunkach klimatycznych – analiza realizowana przy wykorzystaniu programu symulacyjnego, Polska Energetyka Słoneczna, 2015, str. 53-60

6) Chwieduk D., Bigorajski J., Chwieduk M.:  Modelowanie stratyfikacji ciepła w zasobnikach ciepła słonecznych instalacji grzewczych, Fizyka budowli w teorii i praktyce, 2015, str. 17-22

7) Bigorajski J., Chwieduk M.: Systemy hybrydowe fotowoltaiczno - termiczno - słoneczne, rozdział w monografii: Wybrane Problemy Techniki, 2015, str. 269-279 

8) Bigorajski J.: Instrumenty finansowania inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, WarunkiTechniczne.pl, 2016, str. 56-58

9) Bigorajski J.:  Rozwój fotowoltaiki i instrumenty wsparcia finansowego, Polska Energetyka Słoneczna, 2016, str. 21-26

10) Chwieduk D., Bigorajski J., Chwieduk M.:  Porównanie modeli stratyfikacji ciepła w zasobnikach ciepła słonecznych instalacji grzewczych, Instal, 2016, str. 31-35

       

Dydaktyka

  • Energetyka Słoneczna Budynku - NS712
  • Perspektywiczne Technologie Energetyki Budynku - NS553A
  • Prace przejściowe inżynierskie / magisterskie
  • Projekty obliczeniowe

        

Tematyka prac badawczo - naukowych

  • Energetyka słoneczna: kolektory słoneczne, fotowoltaika, systemy pasywne
  • Opłacalność inwestycji w OZE
  • Ustawa o odnawialnych źródłach energii