IHE / Projects / LOWERMOST

LOWERMOST

 

 Konsorcjum: Lider: firma CRL Sp. z o.o. Partner: Instytut Techniki Cielnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Wysokość wsparcia finansowego: całkowite wydatki kwalifikowane: 5 802 898,75 zł, dofinansowanie 4 710 300,94 zł (w tym ITC MEiL PW 1 432 507,50 zł)

Kierownik projektu w ITC PW: dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. Uczelni

Projekt jest realizowany w zespole z Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych.

 

Opis projektu:

Projekt ma na celu opracowanie, zbadanie i wdrożenie prototypowej instalacji do poprawy procesu suszenia za pomocą energii słonecznej oraz odzyskiem ciepła ze ścieków z wykorzystaniem niskotemperaturowej pętli wodnej zintegrowanej z pompą ciepła. Przeprowadzony zostanie pełny zakres prac zmierzających do uruchomienia prototypowej instalacji o powierzchni 800 m2. Na bazie przeprowadzonych testów operacyjnych opracowany zostanie układ sterowania oparty o sztuczne sieci neuronowe zarządzającym zarówno gospodarką cieplną jak i strategią obciążania poszczególnych pralnic w zależności od wybranej funkcji celu. W pierwszych etapach opracowane i zbadane zostaną najważniejsze elementy systemu takie, jak stos wykorzystanie niskotemperaturowej pętli wodnej integrującej istniejące zasobniki ciepła, pompę ciepła oraz kolektory słoneczne oraz inteligentny system kontroli i sterowania instalacją. Badania te pozwolą w kolejnym etapie zbudować prototypową instalację integrującą wszystkie opracowane podzespoły, który będzie stanowił innowację procesową.

lowermost