IHE / IHE News / Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe dla prof. Konrada Świrskiego

Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe dla prof. Konrada Świrskiego

Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe dla prof. Konrada Świrskiego

Prof. dr hab. inż. Konrad Świrski otrzymał w dniu 11 grudnia 2017 r. z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina nagrodę  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe 2017 r. Nagrody te przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki. Osiągnięcia naukowe prof. Konrada Świrskiego związane były z opracowaniem i wdrożeniem nowych systemów informatycznych i sposobów optymalizacji procesów w energetyce.

Konrad Świrski Nagroda (002)

https://www.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Aktualnosci/Nagrody-Ministra-Nauki-2017-dla-naszych-naukowcow

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/laury-dla-naukowcow-i-dydaktykow-nagrody-ministra-nauki-2017-rozdane.html

Konrad-Swirski