IHE / IHE News / Archived news / Pogrzeb prof. Rutkowskiego

Pogrzeb prof. Rutkowskiego

14 września 2012 zmarł prof. dr hab inż. Jerzy Rutkowski.

Pochowany został 20 września na cmentarzu w Pyrach.

nekrolog prof. J. Rutkowskiego od ITC