IHE / IHE News / Archived news / INSPE - stypendia i staże badawczo-naukowe

INSPE - stypendia i staże badawczo-naukowe

INSPE - stypendia i staże badawczo-naukowe

Dziekan Wydziału MEiL ogłasza konkurs dla Doktorantów Studiów Doktoranckich INSPE w ramach projektu „PWP. Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering” na:

- stypendia;

- staże badawczo naukowe w wiodących zagranicznych  instytutach badawczych.

INSPE

Źródło finansowania

Stypendia i staże dofinansowywane są przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty i termin naboru:

Wnioski wraz załącznikami przyjmowane są w Biurze Projektu w godzinach 8- 16 w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu

 

Biuro Projektu

Instytut Techniki Cieplnej

Ul. Nowowiejska 21/25

00-665 Warszawa

Pok. 414B

Tel. (22) 234-52-86

katarzyna.langiewicz@itc.pw.edu.pl

UE