IHE / IHE News / Archived news / Konferencja Naukowa Młodzi dla Techniki

Konferencja Naukowa Młodzi dla Techniki

Konferencja Naukowa Młodzi dla Techniki

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, już III edycji Konferencji Naukowej Młodzi dla Techniki 2017.  7–8 wrzesień 2017 Płock

Rejestrację przedłużamy, ale nie późnej niż do 10 lutego - kwestie związane z wydawnictwem w czasopismach www.mdt2017.pw.plock.pl

 

Konferencja ma na celu prezentację dorobku naukowego doktorantów, studentów i młodych pracowników naukowych oraz szeroko rozumianą promocję osiągnięć i działalności naukowej młodych badaczy, działających w obszarze budownictwa, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, inżynierii mechanicznej, chemicznej i petrochemicznej. Konferencja dedykowana jest zarówno doświadczonym, jak i początkującym młodym badaczom, rozpoczynającym swoją karierę naukową.

Konferencja Młodzi dla Techniki 2017 stanowi integralną część obchodów 50-lecia Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Terminarz konferencji

  • 1 grudnia 2016 - 31 stycznia 2017: rejestracja, przesłanie abstraktu on-line (wyłącznie po rejestracji)
  • 10 lutego 2017: akceptacja abstraktów
  • 31 marca 2017: ostateczny termin nadsyłania prac
  • 05 maja 2017: ostateczna kwalifikacja referatów
  • 15 maja 2017: termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
  • 7-8 września 2017: KONFERENCJA :)
plakat2017 mdt