IHE / IHE News / Job offers / Archiwum / Praca dla Inżyniera ds. Procesów Spalania

Praca dla Inżyniera ds. Procesów Spalania

Instytut Energetyki (Pracownia Ogniw Paliwowych) zatrudni:

 Inżyniera ds. Procesów Spalania

Zakres obowiązków:

 • Projektowanie,konstrukcja i testy palników gazowych, w tym palników z wykorzystaniemoksyspalania  oraz palników na gazniskokaloryczny.
 • Monitorowanieaktualnego stanu wiedzy w zakresie w/w tematyki
 • Udział w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych;
 • Opracowywanie wniosków projektowych i wyników prac badawczo-rozwojowych;
 • Współpracai wsparcie zespołu projektowego.

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • Doświadczeniew zakresie projektowania i konstrukcji palników bezpłomieniowych ipłomieniowych
 • Doświadczeniew testowaniu warunków pracy palnika, zapłonu, itd.
 • Umiejętnośćpracy zespołowej
 • Biegłaznajomość języka angielskiego;
 • Analitycznemyślenie oraz wykształcenie kierunkowe lub pokrewne (doktorat mile widziany)

Oferujemy:

 • Konkurencyjne wynagrodzenie,
 • Udział w międzynarodowych projektach badawczych,
 • Możliwość rozwoju, poszerzania wiedzy i zdobywaniadodatkowych umiejętności,
 • Stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

Instytut Energetyki
Pracownia Ogniw Paliwowych
02-981 Warszawa, ul. Augustówka 36

e-mail: cop@ien.com.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojejofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodniez ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz.883)".

Inne informacje: Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się tylko zwybranymi kandydatami.