IHE / Education / Studia dzienne / Chłodnictwo i Klimatyzacja

Chłodnictwo i Klimatyzacja

opiekun: dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk

Chłodnictwo i Klimatyzacja jest specjalnością I i II stopnia kierunku Energetyka.
Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów.
Studia II stopnia (magisterskie) trwają 3 semestry.

Studia I stopnia

Plan ch-k