IHE / IHE News / Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021

22 czerwca w Centrum Olimpijskim PKOl wręczono dyplomy najlepszym polskim uczelniom akademickim, niepublicznym i zawodowym, a także wydziałom i innym jednostkom prowadzącym najlepsze studia w 71 kierunkach – laureatom XXII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się Uniwersytet Warszawski, za nim jest Politechnika Warszawska i Uniwersytet Jagielloński. Kierunek Energetyka na Wydziale MEiL tradycyjnie najlepszy w kraju.

energetyka 2021

https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/energetyka

energetyka wszyskie kryteria

I miejsce w rankingu zajęły wszystkie z kierunków prowadzonych na Wydziale MEiL:

  • automatyka i robotyka,
  • energetyka,
  • lotnictwo i kosmonautyka,
  • mechanika i budowa maszyn