IHE / Projects / HEMP4NZEB - M-ERA.NET2

HEMP4NZEB - M-ERA.NET2

Manufacturing technology of building products made of ecological high performance fibre composites with encapsulated PCM for the NZEB application

Technologia wytwarzania produktów budowlanych wykonanych z ekologicznych kompozytów włóknistych o podwyższonych właściwościach z mikrokapsułkami PCM do aplikacji w NZEB

Akronim: HEMP4NZEB

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 - 31.08.2023

Projekt jest realizowany w ramach programu M-ERA.NET 2, który związany jest z badaniami obejmującymi zagadnienia z zakresu technologii materiałowych. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań Rozwoju ze środków krajowych w ramach współpracy międzynarodowej wielostronnej.

Konsorcjum międzynarodowe realizujące projekt:

Całkowita wartość projektu / dofinansowanie: 654 600 Euro / 601 960 Euro, w tym udział ITC PW: 256 400 Euro (1 099 417,56 zł – finansowanie ze środków krajowych z NCBiR)

Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Łapka, prof. uczelni

Projekt jest realizowany w zespole z Zakładu Termodynamiki ITC PW

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 - 31.08.2023

Opis projektu:

Celem projektu jest promowanie rozwoju budynków o niemal zerowym zużyciu energii (nearly zero-energybuildings, NZEB) i bio-gospodarki państw UE poprzez rozwój technologii wytwarzania nowych produktów budowlanych wykonanych z ekologicznych kompozytów na bazie włókien naturalnych o podwyższonych właściwościach. Proponowane kompozyty składają się z nieorganicznego spoiwa wzmocnionego włóknami naturalnymi, a także zawierają mikrokapsułki z materiałem zmiennofazowym (phase change materials, PCM), które zwiększą pojemność cieplną nowego produktu budowlanego.

Koncepcja zaproponowana w projekcie, polegająca na magazynowaniu ciepła w nowych produktach budowlanych wykonanych z ekologicznego kompozytu na bazie włókien naturalnych i zawierającego mikrokapsułki z PCM, jest klasyfikowana jako pasywne systemy magazynowania energii cieplnej (thermal energy storage, TES). Może ona skutecznie zwiększyć wykorzystanie naturalnie dostępnych źródeł ciepła i zimna w celu utrzymania komfortowych warunków i dobrego samopoczucia w budynkach oraz zminimalizować wykorzystanie tradycyjnych lub wspomaganych mechanicznie systemów ogrzewania i chłodzenia.

W celach demonstracyjnych zaproponowanej technologii planuje się opracowania oraz testy w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych prototypowych elementów ściennych (panele wielowarstwowe i bloczki/cegły) o strukturze warstwowej, o różnych właściwościach cieplno-wilgotnościowych i mechanicznych w każdej warstwie oraz z warstwami, które będą zawierać mikrokapsułki z PCM.

Ogłoszenia:

 

Ogłoszenie 1 - o naborze na stanowisko asystenta naukowego

W związku z realizacją projektu pt.: Manufacturing technology of building products made of ecological high performance fibre composites with encapsulated PCM for the NZEB application, HEMP4NZEB realizowanego w ramach programu M-ERA.NET 2 poszukiwana jest osoba do pracy w projekcie w roli asystenta naukowego. Przewidywany okres współpracy: od 01.12.2020 do 31.08.2023 r. Zgłoszenia można składać do 25.11.2020 r. Szczegółowe informacje można znaleźć w załączonym pliku PDF.

Ogłoszenie 2 - o naborze na stanowisko asystenta naukowego

W związku z realizacją projektu pt.: Manufacturing technology of building products made of ecological high performance fibre composites with encapsulated PCM for the NZEB application, HEMP4NZEB realizowanego w ramach programu M-ERA.NET 2 poszukiwane są osoby do pracy w projekcie w roli asystenta naukowego. Przewidywany okres współpracy: od 01.12.2020 do 31.08.2023 r. Zgłoszenia można składać do do 03.02.2021 r. Szczegółowe informacje można znaleźć w załączonym pliku PDF.

Ogłoszenie 3 - o naborze na stanowisko asystenta naukowego

W związku z realizacją projektu pt.: Manufacturing technology of building products made of ecological high performance fibre composites with encapsulated PCM for the NZEB application, HEMP4NZEB realizowanego w ramach programu M-ERA.NET 2 poszukiwana jest osoba do pracy w projekcie w roli asystenta naukowego. Przewidywany okres współpracy: od 01.03.2022 do 31.08.2023 r. Zgłoszenia można składać do do 25.02.2022 r. Szczegółowe informacje można znaleźć w załączonym pliku PDF.

Ogłoszenie 4 - o naborze na stanowisko asystenta naukowego

W związku z realizacją projektu pt.: Manufacturing technology of building products made of ecological high performance fibre composites with encapsulated PCM for the NZEB application, HEMP4NZEB realizowanego w ramach programu M-ERA.NET 2 poszukiwana jest osoba do pracy w projekcie w roli asystenta naukowego. Przewidywany okres współpracy: od 10.10.2023 r. do 31.12.2023 r. Zgłoszenia można składać do 6.10.2023 r. do godziny 16:00. Szczegółowe informacje można znaleźć w załączonym pliku PDF.