IHE / IHE News / Archived news / Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL Łukasza Grębowskiego

Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL Łukasza Grębowskiego

Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL Łukasza Grębowskiego

Student Wydziału MEiL PW  Łukasz Grębowski   za pracę inżynierską pt. „Analiza wykorzystania ciepła systemowego do wytwarzania chłodu dla potrzeb klimatyzacji”  zdobył  pierwsze miejsce w otwartym konkursie na pracę inżynierską o tematyce energetycznej zorganizowanym przez Veolia Energia Warszawa i Politechnikę Warszawską.  Opiekunem pracy ze strony Wydziału MEiL PW był dr inż. Adam Smyk z Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii (ZRUE).

II miejsce w konkursie zajęła Dorota Jędrzejewska za pracę „Współpraca odnawialnych źródeł energii z magazynami energii na poziomie systemowym” (promotor – dr hab.inż. Maciej Jaworski, prof. PW z Zakładu Termodynamiki) a III miejsce – Dorota Gręda za pracę „Oszacowanie możliwości pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną zelektryfikowanego autobusowego transportu w Warszawie przez źródła odnawialne” (promotor - dr inż. Sławomir Bielecki z Zakładu ZRUE).

Zgodnie z regulaminem konkursu Laureat  otrzymuje nagrodę główną w wysokości 5000 PLN, zdobywca 2 miejsca – 3000 zł (oraz wyjazd na  Veolia Summer School 2018) a trzeciego miejsca -2000zł.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w dniu 24 maja 2018 roku na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. W uroczystości tej uczestniczył Dziekan WIBHIS prof. dr hab. Krzysztof Wojdyga, Dyrekcja i przedstawiciele firmy Veolia Energia Warszawa, Komisji Konkursowej  (z PW dr inż. Maciej Chorzelski z Wydziału IBHIS i dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW z Wydziału MEiL), studenci i pracownicy z obu wydziałów.  Ze strony władz Wydziału MEiL w uroczystości udział wzięli Prodziekan dr hab inż. Artur Rusowicz, prof. PW i Dyrektor ITC prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda.

nagroda veolia 1 2018
nagroda veolia 2 2018
nagroda veolia 3 2018