IHE / IHE News / Archived news / Seminarium instytutowe 30 maja

Seminarium instytutowe 30 maja

Seminarium instytutowe 30 maja

Zapraszamy na seminarium ITC, które odbędzie się 30 maja o 10:15 w sali 105. Prelekcję wygłosi  prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral. Temat wystąpienia: „Problemy związane z transformacją energetyczną w Polsce

Seminarium odbędzie się w trybie stacjonarnym.