IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Bujalski Wojciech

Wojciech Bujalski

dr hab. inż., prof. PW - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój 404, e-mail: wojciech.bujalski@pw.edu.pl tel. 22 234 52 13

WB

Profesor PW w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych.

Zastępca dyrektora ITC ds naukowych

Konsultacje: poniedziałek 8:00-10:00 lub dowolny termin ustalony mailowo (wojciech.bujalski@pw.edu.pl)

Prowadzone przedmioty w semestrze zimowym

Teoria Maszyn Cieplnych - poniedziałek 12:15 - 15:00

Teoria Maszyn Cieplnych - piątek 12:15 - 15:00

Teoria Maszyn Cieplnych - sobota 17:15 - 20:00 (niestacjonarne)

Theory of Heat Machines - piątek 9:15 - 12:00

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza

 • Zastępca dyrektora ITC ds naukowych
 • redaktor (działowy) Journal of Power Technologies;
 • opiekun Koła Naukowego Energetyków,
 • członek Komisji Oceny Kadry w ITC,
 • Sekretarz Rady Naukowej konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cipelnej (PBEC);
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cipelnej (PBEC);

Tematyka prac badawczo-naukowych

 • Nowoczesne systemy ciepłownicze oraz systemy rozproszone
 • E-mobility - aspekty energetyczne
 • Modelowanie matematyczne urządzeń i systemów energetycznych
 • Optymalizacja w energetyce
 • Zasobniki ciepła i akumulacja energii
 • Zagadnienie ekonomiczne w energetyce oraz aspekty prawne

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych

 • Modelowanie matematyczne urządzeń i systemów energetycznych
 • Zagadnienie optymalizacyjne w energetyce
 • Analizy ekonomiczno-techniczne procesów inwestycyjnych

Ważniejsze publikacje

 • Kajurek J, Rusowicz A, Grzebielec A, Bujalski W, Futyma K, Rudowicz Z. Selection of refrigerants for a modified organic Rankine cycle. Energy 2019:1–8. doi:10.1016/j.energy.2018.11.024.
 • Szablowski L, Krawczyk P, Badyda K, Karellas S, Kakaras E, Bujalski W. Energy and exergy analysis of adiabatic compressed air energy storage system. Energy 2017;138. doi:10.1016/j.energy.2017.07.055.
 • Lesko M, Bujalski W. Modeling of District Heating Networks for the Purpose of Operational Optimization with Thermal Energy Storage. Arch Thermodyn 2017;38. doi:10.1515/aoter-2017-0029.
 • Leśko M, Bujalski W. Operational optimization in district heating systems using thermal inertia of buildings. Rynek Energii 2016;2016.
 • Łabinowicz K, Bujalski W. Extracting main factors influencing spot electricity prices with application of statistical methods. Rynek Energii 2015;121.
 • Milewski J, Bujalski W, Wołowicz M, Futyma K, Kucowski J, Bernat R. Experimental investigation of CO2 separation from lignite flue gases by 100 cm2single Molten Carbonate Fuel Cell. Int J Hydrogen Energy 2014;39. doi:10.1016/j.ijhydene.2013.08.144.
 • Milewski J, Szabłowski Ł, Bujalski W. Identification of the objective function for optimization of a seasonal thermal energy storage system. Arch Thermodyn 2014;35.
 • Wołowicz M, Milewski J, Futyma K, Bujalski W. Boosting the efficiency of an 800 MW-class power plant through utilization of low temperature heat of flue gases. vol. 483. 2014. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.483.315.
 • Milewski J, Wołowicz M, Bujalski W. Methodology for choosing the optimum configuration of STES system. OPT-i 2014 - 1st Int. Conf. Eng. Appl. Sci. Optim. Proc., 2014.
 • Milewski J, Szablowski L, Bujalski W. imization of a seasonal thermal energy storage system. WIT Trans. Eng. Sci., vol. 83, 2014. doi:10.2495/HT140181.
 • Milewski J, Bujalski W. STES-typical scenarios for heat accumulator cooperation. Energy Procedia, vol. 50, 2014. doi:10.1016/j.egypro.2014.06.050.
 • Milewski J, Bujalski W, Wołowicz M, Futyma K, Kucowski J, Bernat R. Experimental investigation of CO2 separation from hard coal flue gases by 100 cm2 molten carbonate fuel cell. vol. 302. 2013. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.302.97.
 • Milewski J, Bujalski W, Wołowicz M, Futyma K, Kucowski J, Bernat R. Determination of electronic conductance of 100 cm2 single molten carbonate fuel cell. vol. 346. 2013. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.346.23.
 • Futyma K, Wołowicz M, Milewski J, Bujalski W, Bernat R. Utilization of flue gas low temperature heat from combined heat and power unit of 100 MW. Adv Sci Lett 2013;19. doi:10.1166/asl.2013.4935.
 • Milewski J, Bujalski W, Wołowicz M, Futyma K, Bernat R. Experimental investigation of CO2 separation from lignite flue gases by 100 cm2 single molten carbonate fuel cell. vol. 376. 2013. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.376.299.
 • Milewski J, Wołowicz M, Bujalski W. Seasonal Thermal Energy Storage - A Size Selection. Appl Mech Mater 2013;467:270–6. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.467.270.
 • Milewski J, Bujalski W, Lewandowski J. Thermodynamic analysis of biofuels as fuels for high temperature fuel cells. Arch Thermodyn 2012;33.
 • Milewski J, Szablowski L, Kuta J, Bujalski W. Optimal control strategy of NG Piston engine as a DG unit obtained by an utilization of artificial neural network. ICINCO 2012 - Proc. 9th Int. Conf. Informatics Control. Autom. Robot., vol. 1, 2012.
 • Milewski J, Bujalski W. Reducing CO <inf>2</inf> emissions from flue gases using a molten carbonate fuel cell. Proc. IASTED Int. Conf. Power Energy Syst. Eur. 2012, 2012. doi:10.2316/P.2012.775-057.
 • Bujalski W. Optimization of electricity and heat generation in large CHP Plant equipped with a heat accumulator. Rynek Energii 2012;101.
 • Futyma K, Wołowicz M, Milewski J, Bujalski W, Lewandowski J. Utilization of flue gas low temperature heat from the power unit. Rynek Energii 2011;96.
 • Badyda K, Bujalski W, Niewiński G, Warchoł M. Selected issues related to heat storage tank modelling and optimisation aimed at forecasting its operation. Arch Thermodyn 2011;32. doi:10.2478/v10173-011-0010-8.
 • Badyda K, Bujalski W, Milewski J, Warchoł M. Heat accumulator in large district heating systems - Simulation and optimisation. Proc. ASME Turbo Expo, vol. 5, 2010. doi:10.1115/GT2010-22032.
 • Bujalski W, Badyda K, Milewski J, Warchol M. Utilization the heat accumulator in large heating system. Nanotechnol. 2010 Bio Sensors, Instruments, Medical, Environ. Energy - Tech. Proc. 2010 NSTI Nanotechnol. Conf. Expo, NSTI-Nanotech 2010, vol. 3, 2010.
 • Milewski J, Bujalski W, Lewandowski J. Economical analysis of biofuel fuelled hightemperature fuel cells. EFC 2009 - Piero Lunghi Conf. Proc. 3rd Eur. Fuel Cell Technol. Appl. Conf., 2009.
 • Badyda K, Bujalski W. Heat accumulator operation modelling for load forecasting. Rynek Energii 2009;85

Nagrody i inne wyróżnienia

 • Nagroda JM Rektora stopnia II indywidualna: Za osiągnięcia naukowe – za cykl publikacji, 2018
 • Nagroda JM Rektora zespołowa stopnia I: Za osiągnięcia naukowe – za monografię Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii, 2018
 • Nagroda badawcza siemensa za pracę pt: Opracowanie i wdrożenie naukowych podstaw projektowania i optymalizacji sterowania pracy zasobników ciepła w systemach ciepłowniczych, członek zespołu, 2015
 • Nagroda JM Rektora stopnia II (zespołowa): „Za osiągnięcia naukowe w roku 2005”, Politechnika Warszawska, 2006
 • Nagroda JM Rektora stopnia III (indywidualna): „Za osiągnięcia naukowe w roku 2002”, Politechnika Warszawska, 2003

Projekty badawcze i naukowe

 • Projekt badawczy Bloki 200+ umowa 234/17/PU/1
 • Projekt badawcy POIR.01.01.01-00-0426/15-00 - Innowacyjna siłownia cieplna z turbiną cieczową i hydrauliczno - gazowym generatorem przepływu czynnika roboczego wykorzystująca ciepło odpadowe, 2015
 • Projekt badawczy własny nr 2012/07/B/ST8/03937 – Badania wpływu procesów dynamicznych na efektywność sezonowego magazynu energii słonecznej, (kierownik projektu, w trakcie realizacji)
 • Strategiczny Program Badawczy – Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii, Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zeroemisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin, 2010–2015, (udział własny 20% - dotyczy prac zrealizowanych)
 • Projekt badawczy własny nr N N513 4275 33 – Badanie źródeł energii elektrycznej i cieplnej do zastosowań w energetyce rozproszonej w oparciu o analizę techniczno–ekonomiczną, 2007–2008, (kierownik projektu, udział własny 30%)
 • Projekt badawczy własny nr N N 513 360337 – Badanie numeryczne i optymalizacja zastosowania zasobnika ciepła w sieci ciepłowniczej, 2009–2010 (udział własny 28%)
 • Projekt badawczy własny nr N N  513 3057 35 – Badania wysokotemperaturowych ogniw paliwowych zasilanych biopaliwami, 2008–2009, (udział własny 14%)
 • Projekt badawczy własny nr N N 513 331438 – Badania rozproszonych źródeł ciepła w rozległych systemach ciepłowniczych w oparciu o analizę techniczno–ekonomiczną z uwzględnieniem efektów ekologicznych, 2010–2011, (kierownik projektu, udział własny 44%)
 • Projekt badawczy własny N N513 330938 – Opracowanie strategii sterowania źródłami pracującymi w systemie energetyki rozproszonej, 2010–2012, (udział własny 15%)
 • Projekt badawczy nr 8 T10B02621 (grant KBN) – System diagnostyki cieplno–przepływowej turbozespołów parowych, 2001–2003, (udział własny 10%)
 • Projekt badawczy nr 8 T10B00918 (Grant KBN) – Badanie układu wodorowej turbiny gazowej, 2001, (udział własny - nieokreślony)."

Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp. w okresie ostatnich 5 lat

 • Analiza techniczno–ekonomiczna wydzielonego mechanizmu wsparcia nowych inwestycji kogeneracyjnych, 2012, (udział własny 50%)
 • Wstępna analiza wpływu wybudowania i przyłączenia EC Fortum do systemu ciepłowniczego Wrocławia na koszty ciepła dostarczanego odbiorcy z tego systemu, 2011, (udział własny 50%)
 • Wstępne studium wykonalności budowy jednostki wytwórczej dla potrzeb Zakładów Chemicznych Police S.A., Zamawiający PGE Giek S.A., 2011, (kierownik pracy, udział własny 100%)
 • Opracowanie założeń i kluczowych elementów programu rozwoju Kogeneracji w Polsce, 2010, (udział własny 10%)
 • Opracowanie analiz i dokumentów związanych z uzyskaniem derogacji w latach 2013 2020. Etapy I, II i III, Praca realizowana przez Konsorcjum koordynowane przez Ernst&Young z udziałem Politechniki Warszawskiej na zamówienie Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, 2010–2012, (udział własny 33%)
 • Analiza zarekomendowanych przez Wykonawców studium wariantów zabudowy elektrowni gazowej, zamawiający PKN Orlen S.A., 2010, (udział własny 10%)
 • Oceny zasadności merytorycznej, technicznej i ekonomicznej zasadności zakupu elektrociepłowni w Przeworsku, Zamawiający PGE Energia Odnawialna S.A., Warszawa 2010, (kierownik pracy, udział własny 50%)
 • Opracowanie wariantowych propozycji i zakresu szczegółowego traktowania instalacji podlegających Dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych, 2009, (udział własny 30%)
 • Market–based instruments for reducing air pollution Lot 1: Assessment of the possible development for an EU–wide NOx and SO2 trading scheme for IPPC installations, Zamawiające Entec UK Limited, 2009, (kierownik pracy, udział własny 100%)
 • Zaprojektowanie, stworzenie, dostarczenie i uruchomienie u Zamawiającego oprogramowania doradczego do sterowania prac zasobnika ciepła przy Elektrociepłowni Siekierki, należącej do Vattenfall Heat Poland S.A., Zleceniodawca Vattenfall Heat Poland S.A., 2009–2011 (kierownik pracy, udział własny 51%)
 • Analiza wpływu zmian w ograniczeniach emisyjnych dla instalacji LCP zawartych w propozycji nowej Dyrektywy IPPC na instalacje energetyczne w warunkach polskich, Zamawiający Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Warszawa 2008 (udział własny 25%)
 • Wariantowa koncepcja rozwoju ZEO S.A., Zamawiający Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A., Warszawa 2008, (udział własny 20%)
 • Określenie warunków pracy bloku 200 MW przy ubytku 100 ton pary więcej, Zamawiający Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A., Warszawa 2008, (udział własny 20%)
 • Określenie mocy zainstalowanej bloku energetycznego w Elektrowni Pątnów II (udział własny 25%)
 • Opracowanie założeń do przygotowania rozporządzenia dotyczącego porównania różnych systemów ogrzewania budynków, Warszawa 2007 (kierownik pracy, udział własny 100%)
 • Opracowanie i wdrożenie algorytmów bilansowania strumieni masy i energii w Zakładzie Elektrociepłowni Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku, Warszawa 2007 (udział własny 50%)
 • Opracowanie koncepcji dostosowania się Elektrowni Adamów do Dyrektywy LCP, 2007 (udział własny 40%)
 • Analiza krajowego potencjału wysokosprawnej kogeneracji, zamówienie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, 2006–2007 (udział własny 15%)
 • Studium optymalizacyjne urządzeń procesowych Elektrociepłowni Szczecin i Elektrociepłowni Pomorzany. Zamówienie ZEDO, 2006 (udział własny 13%)
 • Wstępna analiza poprawności algorytmów obliczeń przedstawionych w „Założeniach do programu Ekonomicznego Rozdziału Obciążeń”, (kierownik pracy, udział własny 100%)

 

Ogłoszenia

Brak ogłoszeń

Dydaktyka

Wszelkie materiały dydaktyczne zamieszczane na stronie http://estudia.meil.pw.edu.pl.

Dostęp do tych materiałów mają tylko studenci zapisani na poszczególne przedmioty. Osoby, które nie uczestniczą formalnie w zajęcie proszę o kontakt w celu udostępnienia materiałów.