IHE / IT / Oprogramowanie dydaktyczne i badawcze dostępne na PW / Matlab

Matlab

Matlab

Centrum Informatyzacji PW od dnia 1 kwietnia 2016 r. dystrybuuje licencję ogólnouczelnianą Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje i pliki licencyjne są tu:

https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Dystrybucja-oprogramowania/Oprogramowanie-inzynierskie/MATLAB