IHE / IHE News / Archived news / Spotkanie z pracodawcą - Johnson Controls International

Spotkanie z pracodawcą - Johnson Controls International

nowy johnson
część I - Konrad Ciszkowski
  • Chłodnictwo - co to jest, po co, na czym polega proces (obieg chłodniczy) 
  • Sprężarka chłodnicza - ogólna budowa sprężarki i agregatu chłodniczego 
  • Czynniki chłodnicze
  • Pojęcia know-how i know-why  
  • Ekonomia instalacji chłodniczych  
  • Przykłady urządzeń chłodniczych: agrgat sprężarkowy, chiller (schładacz), pompa ciepła

część II - Jarosław Mirkowicza   
  • Postęp technologiczny w urządzeniach i systemach klimatyzacyjnych wynikający z konieczności oszczędności zużycia energii elektrycznej. 
  • Czy praca po ukończeniu specjalności "Chłodnictwo" może być ciekawa (na podstawie 20 letniej kariery zawodowej absolwenta tej specjalności).

Spotkanie odbędzie się w sali 52 (budynek ITC, hala C) w dniu 22 kwietnia (poniedziałek). Początek o godzinie 16:15.

Po wykładach, około godziny 17:00, będą mogli Państwo spotkać się z przedstawicielami firmy i porozmawiać na temat rozwoju i kariery zawodowej w strukturach Johnson Controls International.

 

ZAPiCh

Koło Naukowe Chłodników

Johnson Controls Interational