IHE / IHE News / Archived news / Podstawy Technologii Reaktorów Candu

Podstawy Technologii Reaktorów Candu

candu male

Seminarium o reaktorach Candu

30 listopada 2012 r. o godzinie 9:15.

w sali T-105 Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 21/25


W  porozumieniu  z  firmą  Candu  Energy  Inc  mamy  przyjemność  zaprosić  wszystkich  zainteresowanych  rozwojem
technologii jądrowych do udziału w seminarium „PODSTAWY TECHNOLOGII REAKTORÓW CANDU”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 30 listopada 2012 r. w sali T-105 Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej,
ul. Nowowiejska 21/25 o godzinie 9:15. Celem wystąpienia jest przedstawienie technologii produkowanych przez Candu
Energy  Inc.  ciężkowodnych  reaktorów  jądrowych  oraz  omówienie  zagadnień  z  zakresu  bezpieczeństwa  i  cyklu
paliwowego.  
Prelegentem będzie Pan John Saroudis, Vice Prezydent Candu Energy Inc. na Europę. Seminarium poprowadzone
zostanie  w  języku  angielskim  w  formie  dwóch  półtoragodzinnych  wykładów.  Po  zakończeniu  przewiduje  się  czas  na
zadawanie pytań.  
 
Program wykładu:
1) Introduction and Short History of CANDU technology  
2) CANDU Plant Design, Heat Transport System, Moderator System, Steam System
3) Safety Philosophy and Safety Systems  
4) Reactor Control Systems
5) CANDU fuel cycle and comparison with LWR
6) Reactor Fuel Loading and Refuelling  
7) Localization of Critical Equipment and Energy Self Sufficiency
 
Dodatkowe informacje można uzyskać u dr inż. Grzegorza Niewińskiego ( grzegorz.niewinski@itc.pw.edu.pl )

Ogłoszenie: