IHE / IHE News / Archived news / Seminarium EERA JP Smart Cities

Seminarium EERA JP Smart Cities

Seminarium EERA JP Smart Cities

23 kwietnia 2014 roku odbyło się w ITC seminarium na temat Smart Cities.

Prosimy o zapoznanie się z wygłoszonymi referatami

Referaty: