IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings

Division of Refrigeration and Energy in Buildings

 

Head

Room 211b

dr hab. Hanna Jędrzejuk

e-mail: hanna.jedrzejuk@itc.pw.edu.pl

phone 22 234 72 57

phone 22 234 52 21

 

Office

Room 211b

e-mail: zchieb@itc.pw.edu.pl

phone 22 234 72 57

phone 22 234 52 21

Employees

Education

Announcements

Egzaminy f-gazowe

Lista nadchodzących egzaminów f-gazowych (w tym także egzaminów dodatkowych):

 • Warszawa - 20 czerwca 2024 r.

Doktoranci

Osoba Adres e-mail Nr pokoju
Malek Alabani   T 409
Karrar Al-Ahmadi kalahmedi@itc.pw.edu.pl T 409
Rathnakumar Balasubramanian   T 409
Michał Chwieduk michal.chwieduk@itc.pw.edu.pl T 409
Bartosz Chwieduk bartosz.chwieduk@itc.pw.edu.pl T 409
Marek Cichocki mcichoc@itc.pw.edu.pl T 409
Adam Dorsz adorsz@itc.pw.edu.pl T 409
Jakub Kajurek jakub.kajurek@itc.pw.edu.pl T 409
Kamil Różycki kamil.rozycki@itc.pw.edu.pl T 409
Łukasz Sekulski lsekul@itc.pw.edu.pl T 409
Stefan Żuchowski szuchow@itc.pw.edu.pl T 409
 

Courses

No. Course name Lecturer
NS713 Automatyka i Sterowanie w Chłodnictwie, Klimatyzacji i Ogrzewnictwie dr inż. Andrzej Grzebielec
NS509A Buildings construction dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
NS717 Charakterystyka energetyczna budynku i audyting dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
NS512 Refrigerants prof. nzw. dr hab. inż.Artur Rusowicz
NS712 Solar energy buildings prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
NS718 Photovoltaics prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
NS519 Air conditioning prof. nzw. dr hab. inż. Artur Rusowicz
NS561A Cryogenics dr inż. Andrzej Grzebielec
NS522 Refrigeration Labs I dr inż. Adam Ruciński
NS523 Refrigeration Labs II mgr inż. Adam Szelągowski
NS723 Microscale RES prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
NS575A Perspective refrigeration technology dr inż. Andrzej Grzebielec
NS553A Perspektywiczne Technologie Energetyki Budynku prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
NS536 Procesy Energetyczne w Chłodnictwie i Klimatyzacji dr inż. Andrzej Grzebielec
NS540 Heat pumps prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
NS623 Systemy i Urządzenia Klimatyzacyjne prof. nzw. dr hab. inż. Artur Rusowicz
NS624 Technologia i Systemy Chłodnicze prof. nzw. dr hab. inż. Artur Rusowicz
NS564 Sorption Technology dr inż. Adam Ruciński
NS714 Technologie i Materiały w Chłodnictwie dr inż. Andrzej Grzebielec
NS633 Food technology dr inż. Adam Ruciński
NS711 Refrigeration Basic dr inż. Adam Ruciński
NS572 Refrigeration Advanced dr inż. Adam Ruciński
NS585A Ventilation and Heating dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
NS653 Wybrane Zagadnienia Chłodnictwa prof. nzw. dr hab. inż. Artur Rusowicz
NS592A Wymienniki Masy dr inż. Adam Ruciński
 

Prace przejściowe i dyplomowe

 Osoba prowadząca  Temat
dr inż. Andrzej Grzebielec Adsorpcyjne urządzenia chłodnicze
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Analiza dostępności promieniowania słonecznego
mgr inż. Jarosław Bigorajski  Analiza dostępności oraz propozycje wykorzystania energii promieniowania słonecznego w wybranej miejscowości
mgr inż. Adam Szelągowski Analiza i wybór instalacji grzewczej dla budynku jednorodzinnego/wielorodzinnego w oparciu o kryteria ekonomiczne i ekologiczne.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Analiza, modelowanie i symulacja zjawisk zachodzących w gruncie w czasie odbioru ciepła z gruntu za pośrednictwem wymienników ciepła skojarzonych z pompą ciepła.
mgr inż. Adam Szelągowski Analiza możliwości odsalania wody morskiej z wykorzystaniem energii słonecznej.
mgr inż. Adam Szelągowski Analiza możliwości podniesienia efektywności wymiany ciepła i masy wybranej konstrukcji wymiennika.
dr inż. Adam Ruciński Analiza obliczeniowa procesów energetycznych zagęszczania soków owocowych
dr inż. Adam Ruciński Analiza obliczeniowa wykorzystania energii w procesach mieszania cieczy i ciał stałych
mgr inż. Adam Szelągowski Analiza porównawcza klimatyzacji z chłodzeniem klasycznym i wyparnym.
dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW Analiza różnych układów klimatyzacji DEC dla warunków klimatycznych Polski.
dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW Analiza techniczno-ekonomiczna rozbudowy instalacji chłodniczej o układ „swobodnego” chłodzenia.
mgr inż. Adam Szelągowski Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania odzysku ciepła w systemie wentylacji dla wybranego obiektu.
mgr inż. Adam Szelągowski Analiza pracy urządzenia chłodniczego absorpcyjnego
mgr inż. Adam Szelągowski Analiza pracy urządzenia chłodniczego strumienicowego.
mgr inż. Adam Szelągowski Analiza termodynamiczna pracy siłowni ORC.
mgr inż. Adam Szelągowski Analiza wybranych metod wspomagania dolnego źródła ciepła w instalacji z powietrzną pompą ciepła.
dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Analiza wybranych rozwiązań konstrukcyjnych w budynkach pod względem ochrony cieplnej.
dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW Analiza wymiany ciepła i masy na powłokach antykondensacyjnych.
 dr inż. Adam Ruciński Aspekty energetyczne procesów suszenia fluidalnego
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Audyt energetyczny budynków.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Badanie charakterystyk cieplnych kolektora słonecznego w warunkach laboratoryjnych – pod symulatorem słonecznym.
 dr inż. Andrzej Grzebielec Badanie efektywności wymiennika płytowego pracującego jako parownik.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Badanie i analiza funkcjonowania słonecznej instalacji grzewczej Laboratorium Słonecznego ITC w warunkach polowych.
mgr inż. Adam Szelągowski Badanie wybranych adsorbentów i czynników chłodniczych pod względem możliwości wykorzystania ich w adsorpcyjnym urządzeniu chłodniczym.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Bilans cieplny budynku z uwzględnieniem energii promieniowania słonecznego.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Biwalentne – hybrydowe systemy ogrzewania i chłodzenia, metody skojarzenia/integracji, funkcjonowanie, wydajność.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Charakterystyka energetyczna budynków.
 dr inż. Andrzej Grzebielec Charakterystyka obiegów elektrowni geotermalnych.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Efektywność energetyczna i ekonomiczna systemów słonecznych z pompą ciepła.
 dr inż. Adam Ruciński Energochłonność procesu suszenia drewna i pulp papierowych
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Etykietowanie energetyczne budynków.
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Ewaluacja wskaźników oceny energetycznej budynków.
mgr inż. Adam Szelągowski „Gazowa pompa ciepła” jako źródło ciepła dla wybranego obiektu.
dr inż. Andrzej Grzebielec Gruntowe wymienniki ciepła współpracujące z pompami ciepła
 mgr inż. Jarosław Bigorajski  Hybrydowe kolektory słoneczne PV/T. Przegląd rozwiązań oraz ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej 
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Innowacyjne metody ograniczenia energochłonności budynków, analiza, modelowanie, symulacje działania.
dr inż. Andrzej Grzebielec Integracja stacji pogodowej ze stroną internetową ITC
 dr inż. Adam Ruciński Intensyfikacja wymiany ciepła i masy przy zamrażaniu w złożu fluidalnym – badania eksperymentalne i obliczenia.
 dr inż. Adam Ruciński Kalkulacja zapotrzebowania na energię w procesach zamrażania fluidalnego
mgr inż. Adam Szelągowski Klimatyzacja budynku z pozyskiwaniem chłodu i ciepła w różnego rodzaju wymienników gruntowych.racy urządzenia chłodniczego absorpcyjnego.
 dr inż. Adam Ruciński Kogeneracja w przemyśle przetwórczym warzyw i owoców
 mgr inż. Jarosław Bigorajski  Kolektory słoneczne. Analiza efektywności, modelowanie, symulacje 
mgr inż. Adam Szelągowski Koncepcja kaskadowego urządzenia chłodniczego.
mgr inż. Adam Szelągowski Koncepcja układu i regulacji pracy zespołu sprężarek chłodniczych.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Kształtowanie obudowy budynku w kontekście dostępności energii promieniowania słonecznego.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Magazynowanie ciepła w gruncie. Metody, modelowanie, symulacja.
 mgr inż. Jarosław Bigorajski  Magazynowanie energii w grzewczych instalacjach słonecznych. Rodzaje magazynów energii, zasada działania, ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej 
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Metoda LCA (oszacowanie Pełnego Cyklu Życia), energochłonność wbudowana, analiza, modelowanie, symulacja.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Modelowanie matematyczne i symulacja numeryczna funkcjonowania pomp ciepła.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Modelowanie matematyczne i symulacja numeryczna funkcjonowania słonecznej instalacji grzewczej.
 mgr inż. Jarosław Bigorajski  Modelowanie matematyczne i symulacja działania grzewczej instalacji słonecznej 
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Modelowanie numeryczne wybranych procesów energetycznych zachodzących w budynkach.
 dr inż. Andrzej Grzebielec Modelowanie pracy pompy ciepła.
 dr inż. Andrzej Grzebielec Modelowanie prac wymienników gruntowych pomp ciepła.
 dr inż. Adam Ruciński Nowoczesne materiały termoelektryczne stosowane w generacji energii elektrycznej
 mgr inż. Jarosław Bigorajski  Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej grzewczych instalacji słonecznych
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Ocena energetyczna wybranego budynku.
 mgr inż. Jarosław Bigorajski  Ocena energetyczna wybranej instalacji słonecznej
dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW Ocena systemów klimatyzacji różnych obiektów (użyteczności publicznej, przemysłowych itp.).
 mgr inż. Jarosław Bigorajski  Ogniwa fotowoltaiczne. Ocena efektywności energetycznej i analiza współczesnych i perspektywicznych rozwiązań 
dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW Opis wymiany ciepła przy chłodzeniu z wykorzystaniem mikrostrumieni.
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego komfortu wewnętrznego (identyfikacja przyrządu pomiarowego).
 dr inż. Andrzej Grzebielec Optymalizacja pracy termoakustycznego urządzenia z falą stojącą i falą biegnącą.
 dr inż. Adam Ruciński Optymalizacja przepływów strumieni energii w procesach suszarniczych
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Optymalizacja wielokryterialna budynków, komponentów budowlanych, itp.
 mgr inż. Jarosław Bigorajski  Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej w Polsce. Ocena potencjału energii słonecznej oraz analiza możliwych do wdrożenia rozwiązań     
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Pojemność cieplna budynku. Analiza, modelowanie, symulacja.
 dr inż. Adam Ruciński Poprawa efektywności energetycznej w zakładach przemysłu spożywczego
mgr inż. Adam Szelągowski Porównanie różnych systemów ogrzewania dla domu jednorodzinnego/wielorodzinnego.
 dr inż. Andrzej Grzebielec Projekty automatyki urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
mgr inż. Adam Szelągowski Projekt instalacji chłodniczej, bądź klimatyzacyjnej dla wybranego obiektu.
mgr inż. Adam Szelągowski Projekt systemu energetycznego/ogrzewania/klimatyzacji dla wybranego obiektu budowlanego z uwzględnieniem OZE.
dr inż. Andrzej Grzebielec Budowa termoakustycznego urządzenia z falą biegnącą.
dr inż. Andrzej Grzebielec Projekt jednoczesnego sterowania temperaturą i zawartością wilgoci w kanale
mgr inż. Adam Szelągowski Projekt wentylacji pomieszczeń w wybranym obiekcie budowlanym, wraz z rozwiązaniem zaopatrzenia central w ciepło i chłód.
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Projektowanie instalacji grzewczych w budynkach (również „Projekty obliczeniowe”).
 dr inż. Adam Ruciński Procesy rozdrabniania w aspekcie energetycznym
 dr inż. Adam Ruciński Przegląd metod oszczędnego gospodarowania energią w krajach europejskich
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Przegrody przezroczyste obudowy budynku. Analiza zjawisk optycznych i cieplnych. Wymiarowanie przegród.
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Racjonalizacja zużycia energii w budynkach.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Rola i funkcja przeszkleń w bilansie cieplnym budynku.
 dr inż. Andrzej Grzebielec Automatyzacja urządzeń przemysłowych (z zakresu klimatyzacji i chłodnictwa)
mgr inż. Adam Szelągowski Słoneczne instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Słoneczne systemy chłodzenia. Działanie, konfiguracja, wymiarowanie, efektywność energetyczna i ekonomiczna.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Słoneczne systemy grzewcze ciepłej wody użytkowej. Działanie, konfiguracja, wymiarowanie, efektywność energetyczna
i ekonomiczna.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Słoneczne systemy typu kombi. Działanie, konfiguracja, wymiarowanie, efektywność energetyczna i ekonomiczna.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Skojarzone wykorzystania ciepła gruntu i ciepła pozyskiwanego z energii promieniowania słonecznego.
Analiza, modelowanie matematyczne.
dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW Straty egzergii w wymiennikach chłodniczych
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Symulacja wybranych procesów energetycznych zachodzących w budynkach.
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Symulacja wybranych procesów cieplnych zachodzących w komponentach budowlanych.
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Symulacja wybranych procesów cieplno-wilgotnościowych zachodzących w komponentach budowlanych.
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Termomodernizacja istniejącego budynku.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Współpraca instalacji słonecznej z pompa ciepła. Modelowanie matematyczne i symulacja funkcjonowania
 dr inż. Andrzej Grzebielec Wykorzystanie urządzeń chłodniczych w trójgeneracji przemysłowej.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Wymiana ciepła przez przegrody nieprzezroczyste budynku.
Analiza, modelowanie, symulacja wymiana ciepła, dobór materiałów i wymiarowanie przegród.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Wymiarowanie grzewczych instalacji słonecznych dla zadanych warunków użytkowania
 mgr inż. Jarosław Bigorajski  Wymiarowanie i symulacja działania grzewczych instalacji słonecznych   
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Zaspokojenie potrzeb grzewczych budynków przy wykorzystaniu różnych systemów i paliw pierwotnych.
mgr inż. Adam Szelągowski Zastosowanie „freecoolingu” w układach instalacji chłodniczych.

The most important publications

No. Article Points
1 Chwieduk D. (2018) Impact of solar energy on the energy balance of attic rooms in high latitude countries. Applied Thermal Engineering 36 (2018) 548-559, DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2018.03.011 40
2 Bigorajski J., Chwieduk D. (2018) Analysis of a micro photovoltaic/thermal - PV/T system operation in moderate climate. Renewable Energy 3 (2018) 1-10, DOI: 10.1016/j.renene.2018.01.116 35
3 Chwieduk D.: Towards modern options of energy conservation in buildings. Renewable Energy 101 (2017) 1194-1202, DOI10.1016/j.renene.2016.09.061 35
4 Rusowicz A., Laskowski R., Grzebielec A.: The numerical and experimental study of two passes power plant condenser. Thermal Science 3 (2017), DOI: 10.2298/TSCI150917011R 25
5 Laskowski R. Smyk A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Determining the Optimum Inner Diameter of Condenser Tubes Based on Thermodynamic Objective Functions and an Economic Analysis. Entropy 18 (12) (2016) 444. DOI: 10.3390/e18120444 30
6. Ruciński A., Rusowicz A., Rucińska K.: Spectral identification of gas and solid wastes from rubber processing. Przemysł Chemiczny 7 (2016) 1325-1329, DOI: 10.15199/62.2016.7.9 15
7. Laskowski R., Smyk A., Lewandowski J., Rusowicz A., Grzebielec A.: Selecting the cooling water mass flow rate for a power plant under variable load with entropy generation rate minimization, Energy 107 (2016) 725-733,  DOI: 10.1016/j.energy.2016.04.074 45
8. Chwieduk D.: Some aspects of energy efficient building envelope in high latitude countries. Solar energy 133 (2016) 194-206. DOI: 10.1016/j.solener.2016.03.068 35
9. Grzebielec A., Rusowicz A., Laskowski A.: Experimental study on thermal wave type adsorption refrigeration system working on a pair of activated carbon and methanol. Chemical and Process Engineering 36(4) (2015) 395-404, DOI: 10.1515/cpe-2015-0028 15
10. Jędrzejuk H., Rucińska J.: Verifying a Need of Artificial Cooling - A Simplified Method Dedicated to Single-family Houses in Poland, w: Energy Procedia, Elsevier, vol. 78, 2015, ss. 1093-1098,  DOI: 10.1016/j.egypro.2015.11.061 15
11 Jędrzejuk H., Dybiński O.: The Influence of a Heating System Control Program and Thermal Mass of External Walls on the Internal Comfort in the Polish Climate, w: Energy Procedia, Elsevier, vol. 78, 2015, ss. 1087-1092,  DOI: 10.1016/j.egypro.2015.11.058 15
12. Laskowski R., Rusowicz A., Grzebielec A.: Minimizing the entropy increase as a tool for optimization of the inner diameter of the condenser tube. Przemysł Chemiczny 94 (2015) 1697-1699, DOI: 10.15199/62.2015.10.8 15
13. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Use of the methanol-activated carbon sorption set in a refrigeration unit (in Polish). Przemysł Chemiczny 94 (2015) 952-955,  DOI: 10.15199/62.2015.6.18 15
14. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Refrigerants in automotive transportation - legal and technical aspects (in Polish). Logistyka nr 5 (2014) 1303-1309. 10
15. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Assessment of risks associated with the use of natural refrigerants (in Polish). Logistyka nr 5 (2014) 1310-13136. 10
16. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Analysis of the performance of the rotary heat exchanger in the real ventilation systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.259 10
17. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Energy conservation in buildings using refrigeration units. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.281 10
18. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Gas engine driven haat pump – characteristics, analysis of applications in buildings energy systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.280 10
19. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Analysis of atmospheric oxygen diffusion into plasma jet used in plasma spraying of coatings (in Polish). Przemysł Chemiczny 1 (93), 2014, pp. 63-65. 15
20. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A. (2013) Analysis of the gas turbine selection by the pinch point technology method. (in Polish) Przemysł Chemiczny 8 (92), 2013, pp. 1476-1479. 15
21. Chwieduk D. (2013) Dynamics of external wall structures with a PCM (phase change materials) in high latitude countries. Energy 59 (2013) pp. 301-313. 45
22. Rusowicz A., Grzebielec A.: The numerical modeling of a church window power plant condenser. Rynek Energii 109 (6), 2013, pp. 137-141. 10
23. Grzebielec A., Rusowicz A.: Thermoacoustic methods for liquefaction of natural gas (in Polish). Rynek Energii 106 (3), 2013, pp. 87-92. 10
 

Chwieduk D. (2018) Impact of solar energy on the energy balance of attic rooms in high latitude countries. Applied Thermal Engineering 36 (2018) 548-559, DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2018.03.011

Ważniejsze projekty badawczo-naukowe krajowe i zagraniczne

Nazwa projektu Podmiot finansujący
2020-2022: MAZOWSZE/0181/19: Opracowanie technologii wytwarzania energii elektrycznej z niskotemperaturowych źródeł ciepła (kierownik dr inż. Andrzej Grzebielec, wykonawca: Artur Rusowicz); Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
2020-2022: POIR.01.01.01-00-1512/19-00: Innowacyjny system pozyskiwania energii cieplnej z podziemnych konstrukcji wielkokubaturowych obiektów budowlanych (kierownik: dr inż. Andrzej Grzebielec, wykonawcy: Piotr Łapka, Artur Rusowicz, Adam Szelągowski, Łukasz Cieślikiewicz, Michał Wasik) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
2020-2022: POIR.01.01.01-00-1529/19: Opracowanie konstrukcji i rozwiązań systemu sieci niskotemperaturowej mające na celu integrację pomp ciepła z wykorzystaniem magazynów ciepła oraz systemu pętli wodnej wspomaganej pracą kolektorów słonecznych (kierownik: dr hab. inż. Artur Rusowicz, wykonawcy: Jarosław Milewski, Andrzej Grzebielec, Olaf Dybiński, Arkadiusz Szcześniak, Łukasz Szabłowski, ) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
501 230 103 521/1131/2020: Badanie i ocena funkcjonowania systemu wentylacji miejscowej z odzyskiem ciepła Respireco (kierownik: mgr inż. Adam Szelągowski, wykonawca: dr inż. Andrzej Grzebielec) Stropex sp. j. (Pleszewo)
POIR.04.01.04-00-0100/17: Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego. (wykonawcy: Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec), lata 2020-2021. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR
501 230 103 269/1131/2019: Badanie urządzenia wentylacyjnego Respireco zgodnie z normą PN-EN 13141-8:2014-09 (kierownik: mgr inż. Adam Szelągowski, wykonawca: dr inż. Andrzej Grzebielec) Stropex sp. j. (Pleszewo)
1131/2019: Weryfikacji poprawności przeprowadzanych obliczeń wydajności agregatów wody lodowej chłodzonych powietrzem wykorzystywanych w oparciu o parametry powietrza oraz wody wylotowej przez aplikację webową firmy Systemy SCA sp. z o.o. (kierownik: dr inż. Andrzej Grzebielec, wykonawca: dr inż. Adam Ruciński) Systemy SCA sp. z o.o.
POIR.01.01.01-00-1259/17-00: Opracowanie nowej generacji odwadniaczy działających w oparciu o strumienicę. Lata 2019-2020. (kierownik ze strony ITC: A. Grzebielec, wykonawcy: Hanna Jędrzejuk, Artur Rusowicz, Adam Ruciński, Adam Szelągowski) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
UD-I-WZL/B/II/3/2/11/18/: Opracowanie dokumentacji dotyczącej oceny całego układu zasilającego lokale mieszkalne w centralne ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wodyw budynku mieszkalnym przy ul. Radiowej 27 w Warszawie w celu naprawy bądź remontu oraz optymalizacji wydajności i sprawności układu. (kierownik ze strony ITC: H, Jędrzejuk, wykonawcy: A. Grzebielec) (rok 2018) Miasto Stołeczne Warszawa-Dzielnica Bemowo
RPMA.01.02.00-14-5772/16: Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad stworzeniem układu do pozyskiwania energii pochodzącej z sił przyrody oddziałujących na elementy (fasady) szklane. Projekt realizowany przez firmę Bernard Wiśniewski - (udział w realizacji zadań). Realizacja 2017-2018 (kierownik ze strony ITC: A. Grzebielec) Fundusze Europejskie, Program regionalny
31/1131/2017: Pomiar mocy chłodzącej, mocy grzewczej oraz wyznaczenie efektywności chłodniczej i grzejnej jednego urządzenia klimatyzacyjnego 230V (A. Grzebielec - kierownik, A. Rusowicz, A. Ruciński, A. Szelągowski - wykonawcy) (lata 2017-2017) Webasto Petemar Sp. z o.o.
IBS/7/SAP/5600009433: Wybór optymalnego wariantu zabudowy układu do produkcji chłodu bezpośrednio z wykorzystaniem niskotemperaturowego ciepła dostępnego w Elektrociepłowni Płock (EC Płock). (A. Grzebielec - kierownik, A. Rusowicz, A.Szelągowski - wykonawcy). (lata: 2017-2017) PKN Orlen S. A.
ID/1066079/NR/220/2016: Określenie możliwości zamiany fluorowanych czynników chłodzących, o współczynniku globalnego ocieplenia większym lub równym 2500, na inne w przemysłowych układach chłodniczych zabudowanych w instalacjach Zakładu Produkcyjnego w Płocku. 2016-2017. (A. Ruciński - kierownik, A. Rusowicz, A. Grzebielec - wykonawcy) PKN Orlen S. A.
BIOSTRATEG: Dorota Chwieduk jako Kierownik w ITC PW projektu krajowego NCBR w ramach programu BIOSTRATEG Badania oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą (koordynator: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego), 2015 -2019 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
POIR.01.01.01-00-0426/15: INNOWACYJNA SIŁOWNIA CIEPLNA Z TURBINĄ CIECZOWĄ I HYDRAULICZNO - GAZOWYM GENERATOREM PRZEPŁYWU CZYNNIKA ROBOCZEGO WYKORZYSTUJĄCA CIEPŁO ODPADOWE. Projekt realizowany przez firmę Mestil Sp. z o.o. (udział w realizacji zadań). Realizacja: 2015-2017 (kierownik ze strony ITC: W. Bujalski, wykonawcy z zakładu ZChiEB: A. Rusowicz, A. Grzebielec, A. Szelągowski) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
COST Action TU1205: Building Integrated Solar Systems (BIST); realizacja: 2013 – 2016;  ITC PW – wykonawca; Dorota Chwieduk - członek międzynarodowego Komitetu Sterującego projektem i wykonawca. The European Commission
1131/07/2014: Wyznaczenie efektywności chłodniczej i grzejnej dwóch urządzeń klimatyzacyjnych w czterech określonych punkach pracy. 2014. (kierownik: A. Grzebielec, wykonawcy: A. Rusowicz, A. Ruciński)  Webasto Petemar Sp. z o.o.
Inteligentne Miasta Smart Cities - Dorota Chwieduk - Kierownik strony polskiej i członek  Międzynarodowego Komitetu Sterującego, Wspólnego Programu Komisji Europejskiej i EERA – European Energy Research Association  
POIG.01.01.02-10-106/09-01: Unconventional methods of conversion and storage of energy and material and solutions - Installation of renewable energy and energy saving effect of increasing self-sufficiency in energy performance of buildings. (kierownik ze strony ITC: Dorota Chwieduk) The European Commission
PL0460-GAE-00043-E-V1-EEA FM: Professional partnership between the Polish Republic and the Republic of Iceland in the use of renewable energy sources: higher education, practical training and research in the field of renewable energy. European Economic Area Financial Mechanism and The School for Renewable Energy Science in Akureyri
COST Action TU0802: Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings (NeCoE-PCM). 2009-2013. Dorota Chwieduk as Investigator. The European Commission
 

Research and Development

 • heat and mass transfer;
 • refrigeration;
 • air-conditioning;
 • cryogenics;
 • power plant condensers;
 • trigeneration;
 • thermoacoustic devices for natural gas liquefaction;
 • absorption refrigeration;
 • adsorption refrigeration;
 • plasma coating;
 • compressor type heat pumps;
 • sorption heat pumps;
 • ground heat exchangers;
 • solar cooling;
 • anti condensation coating.

Oferty pracy

Inżynier Sprzedaży ds. Serwisu

Miejsce pracy: Warszawa
Nr referencyjny: IS-Serwis/JD/WAW015/Jobs.pl
Branża: klimatyzacja precyzyjna urządzeń w DataCenter

Kierownik Projektu w dziale Chłodnictwa Przemysłowego

Firma: Johnson Controls International Sp. z o.o
Miejsce pracy: Warszawa
Wykształcenie: chłodnictwo lub klimatyzacja