IHE / Projects / AIRLESSNESS / Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia w projekcie

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia w projekcie

  1. Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego w projekcie POIR.01.01.01-00-1514/19 pt. „System zapewnienia i kontroli jakości powietrza oparty o sezonowy magazyn ciepła współpracujący z kolektorami słonecznymi” na stanowisku specjalista ds. optymalizacji termodynamicznych

 

Informacje i załączniki: MELBDZ.262.1.2021 / Bez stosowania ustawy / Zamówienia publiczne / Ogłoszenia / MEiL / Strona główna - MEiL (pw.edu.pl)

 

  1. Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego w projekcie POIR.01.01.01-00-1514/19 pt. „System zapewnienia i kontroli jakości powietrza oparty o sezonowy magazyn ciepła współpracujący z kolektorami słonecznymi” na stanowisku specjalista ds. symulacji numerycznych CFD

 

Informacje i załączniki: MELBDZ.262.2.2021 / Bez stosowania ustawy / Zamówienia publiczne / Ogłoszenia / MEiL / Strona główna - MEiL (pw.edu.pl)