IHE / IHE News / Archived news / KONKURS POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUKLEONICZNEGO 2017

KONKURS POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUKLEONICZNEGO 2017

KONKURS POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUKLEONICZNEGO 2017

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN) ogłasza kolejny konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, technicznymi aspektami, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej itp.). Do konkursu mogą być zgłaszane również prace obronione na humanistycznych kierunkach studiów (prawo, ekonomia, turystyka, dziennikarstwo itd.)

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody w trakcie inauguracji roku akademickiego 2017/2018. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 1 sierpnia 2017 roku zgłoszenia i dokumentów w postaci elektronicznej i papierowej:

  • streszczenia pracy,
  • egzemplarza pracy,
  • recenzji pracy lub opinii opiekuna naukowego,
  • oceny pracy przez Komisję Egzaminacyjną,
  • dokument potwierdzający obronienie pracy

W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w latach 2016/2017.

O przyznaniu nagród zadecyduje powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski (przewodniczący),

dr inż. Krzysztof Fornalski PGE EJ 1 Sp. z o.o., prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski,  prof. dr hab. Jerzy Niewodniczański, prof. dr hab.  Jan Składzień, prof. dr hab. Grażyna Zakrzewska, dr inż. Nikołaj Uzunow, dr inż. Wojciech Głuszewski oraz dr inż. Bożena Sartowska (koordynator).

 Komisja w swojej ocenie będzie brać pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac. Nagrody będą oceniane w czterech kategoriach: energetyka jądrowa, zastosowania medyczne technik nuklearnych, technologie radiacyjne, inne prace tematyką nawiązujące do problematyki korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem technik jądrowych.

 

Adres, pod który należy przysyłać zgłoszenia:

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

e-mail: b.sartowska@ichtj.waw.pl, ptn@ichtj.waw.pl,

tel. 22 5041112, 22 5041288, fax. 22 5041313

logoej
pge - ej1 logo