IHE / IHE News / Archived news / Rozstrzygnięcie konkursu na pracę inżynierską

Rozstrzygnięcie konkursu na pracę inżynierską

Rozstrzygnięcie konkursu na pracę inżynierską

Informujemy, że Rozstrzygnięcie konkursu na pracę inżynierską odbędzie się dnia 24 maja 2018 roku w godz. 14:00-16:00 w Sali Rady Wydziału (sala 115, piętro I) Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej  na ul. Nowowiejskiej 20

plakat praca inzynierska 2018