IHE / IHE News / Archived news / Debata - Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet i wyzwanie nowoczesnej energetyki jądrowej

Debata - Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet i wyzwanie nowoczesnej energetyki jądrowej

Debata - Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet i wyzwanie nowoczesnej energetyki jądrowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w piątej edycji Debaty Oksfordzkiej organizowanej przez Koło Naukowe Energetyków

Temat najbliższej debaty to: „Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet i wyzwanie nowoczesnej energetyki jądrowej.”

Debata odbędzie się 5 marca 2015 roku o godzinie 18:15 w auli 107 gmachu MiNI.

Partnerem strategicznym najbliższej debaty jest PGE EJ 1. Osoby chętne do wzięcia udziału w debacie proszone są o kontakt mailowy na adres: debata.oksfordzka.mel@gmail.com. W treści wiadomości należy zawrzeć Imię, Nazwisko, Rok Studiów oraz Kierunek i Specjalizację.

debata_n