IHE / IT / Oprogramowanie dostępne w ITC / Aspen HYSYS

Aspen HYSYS

Aspen HYSYS

Aspen HYSYS (lub po prostu HYSYS) to symulator procesów chemicznych, obecnie rozwijany przez AspenTech, służący do matematycznego modelowania procesów chemicznych, od operacji jednostkowych po pełne zakłady chemiczne i rafinerie. HYSYS jest w stanie wykonać wiele podstawowych obliczeń inżynierii chemicznej, w tym obliczenia dotyczące bilansu masy, bilansu energii, równowagi para-ciecz, wymiany ciepła, wymiany masy, kinetyki chemicznej, frakcjonowania i spadku ciśnienia. HYSYS jest szeroko stosowany w przemyśle i środowisku akademickim do symulacji stanu ustalonego i dynamicznego, projektowania procesów, modelowania wydajności i optymalizacji

https://www.aspentech.com/en/products/engineering/aspen-hysys