IHE / Projects / GeoRura / Zapytanie ofertowe nr 1 dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej pracownika naukowo-technicznego