IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Uzunow Nikołaj

Nikołaj Uzunow

dr inż - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój 415, e-mail Nikolaj.Uzunow@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 97

Uzunow

Plan zajęć
Poniedziałek 9-12, Nuclear reactor physics, T207
Poniedziałek 12-14, Energetyczne reaktory jądrowe, T204
Wtorek 15-17, Nuclear reactor modelling and simulation, T115
Środa 8-10, konsultacje

Materiały dydaktyczne

(dostępne po zalogowaniu się)

Funkcje

 • Opiekun specjalności "Nuclear Power Engineering"
 • Kierownik studium podyplomowego "Energetyka Jądrowa"
 • Pełnomocnik Dziekana ds. programów Erasmus
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Tematyka prac badawczo-naukowych

 • Fizyka reaktorów jądrowych
 • Reaktory IV generacji
 • Układy z turbiną wodorową
 • Szczytowa turbina wodorowa
 • Dynamika turbin cieplnych
 • Nieustalone przepływy wewnętrzne

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych

 • Projekt rdzenia reaktora prędkiego
 • Model cieplno-przepływowy reaktora wodnego ciśnieniowego
 • Symulacja chłodzenia elementu paliwowego reaktora MARIA
 • Układy bezpieczeństwa współczesnych reaktorów wodnych
 • Perspektywiczne reaktory małej i średniej mocy
 • Badanie układu z reaktorem wysokotemperaturowym
 • Przepływ jednowymiarowy przez stopień turbinowy

Ważniejsze publikacje

 • Uzunow N.: Concept of Incorporating a Peak-Load Hydrogen Turbine into the Second Loop of Pressurised-Water Reactor Power Unit, Archives of Energetics, XL, 2010.
 • Uzunow N.: Investigation on a New Water-Steam System with Peak-Load Hydrohen Turbine for Power Units with Gas-Cooled Nuclear Reactors, The Archive of Mechanical Engineering, LV, 2, 2008.
 • Uzunow N.: Rationality of Applying Hydrogen Fuel in the Power Industry and Transport, Termodynamika w Nauce i Gospodarce, II, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008.
 • Furutani H., Uzunow N.: Concept of New, Dual-Path Steam System for Dual-Mode Operation, Proc. of the ASME Turbo Expo 2004, Paper GT2004-53510.
 • Furutani H., Uzunow N.: Medium-Pressure Hydrogen-Oxygen Combustion Turbine System for Utilization of Industrial Waste Heat, JSME International Journal, Series B, 47, 2, 2004.
 • Uzunow N., Furutani H.: Study of Application of Steam Recuperation System in Advanced Combined Cycles, Proc. of the 31st Annual Meeting of the Gas Turbine Society of Japan, 2003

Działalność organizacyjna

 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
 • Członek European Nuclear Society
 • Członek Japan Society of Mechanical Engineers

Nagrody

Nagroda Rektora za wyróżniającą postawę w pracy i osiągnięcia w działalności na rzecz Uczelni (2007)
Nagroda Rektora III stopnia indywidualna za osiągnięcia naukowe (2002)

Projekty

2006 - projekt badawczy własny, "Badanie nowego układu wodno-parowego ze szczytową turbiną wodorową do zastosowania w blokach energetycznych z reaktorami wysokotemperaturowymi".

Ważniejsze ekspertyzy, patenty

4418894 Japan Patent Office, Furutani H., Uzunow N.: Dual Pass Steam System, 2009.