IHE / IHE News / Archived news / Przeniesienie elementów poczy z serwera deneb na nowy serwer

Przeniesienie elementów poczy z serwera deneb na nowy serwer

Serwer deneb będzie działał jeszcze do końca września 2017,  potem zostanie wyłączony. Należy przenieść pocztę na nowy serwer.

... szczegóły

Aby przenieść pocztę z serwera Deneb na serwer Zimbra należy używając dowolnego klienta pocztowego (Outlook, Thunderbird czy inny) skonfigurować dwa konta typu IMAP:

1. Deneb:

serwer poczty przychodzącej i wychodzącej: deneb.itc.pw.edu.pl 

Numery portów oraz szyfrowanie:

serwer przychodzący (IMAP)  port 993, szyfrowanie SSL

serwer wychodzący (SMPT) port 465, szyfrowanie SSL

w zaawansowanych ustawieniach należy podać numery portów oraz szyfrowanie SSL

2. Zimbra:

serwer poczty przychodzącej i wychodzącej: helios.itc.pw.edu.pl 

Numery portów oraz szyfrowanie:

serwer przychodzący (IMAP)  port 993, szyfrowanie SSL

serwer wychodzący (SMPT) port 465, szyfrowanie SSL

Następnie należy zaznaczyć wszystkie elementy poczty w folderze Skrzynka odbiorcza  dla serwera deneb i przenieść (przeciągnąć myszą) do odpowiedniego foldera (np Skrzynka odbiorcza) dla serwera Zimbra.

UWAGA: nie należy zbyt wcześnie zamykać programu klienta pocztowego, przenosiny przy dużej liczbie elementów mogą trwać nawet ponad godzinę, a pusty folder nie oznacza, że maile faktycznie  zostały przeniesione.

przeniesienie poczty - Microsoft Outlook