IHE / IHE News / Energetyka - Ranking Studiów Technicznych Perspektywy 2022

Energetyka - Ranking Studiów Technicznych Perspektywy 2022

Energetyka - Ranking Studiów Technicznych Perspektywy 2022

Kierunek Energetyka w 2022 roku:

I miejsca zajęły również pozostałe kierunki na Wydziale MEiL

https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/automatyka-i-robotyka

https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/mechanika-i-budowa-maszyn

https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/lotnictwo-i-kosmonautyka