IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Grzebielec Andrzej / Publications

Publications

No Indexed in the Web of Science database
1. Laskowski R., Rusowicz A., Grzebielec A.: Minimizing the entropy increase as a tool for optimization of the inner diameter of the condenser tube (in Polish). Przemysł Chemiczny 94 (2015) 1697-1699, DOI: 10.15199/62.2015.10.8
2. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Use of the methanol-activated carbon sorption set in a refrigeration unit (in Polish). Przemysł Chemiczny 94 (2015) 952-955, DOI: 10.15199/62.2015.6.18
3. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Analysis of the performance of the rotary heat exchanger in the real ventilation systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.259
4. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Energy conservation in buildings using refrigeration units. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.281
5. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Gas engine driven haat pump – characteristics, analysis of applications in buildings energy systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.280
6. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Analysis of atmospheric oxygen diffusion into plasma jet used in plasma spraying of coatings (in Polish). Przemysł Chemiczny 93, 1 (2014) 63-65.
7. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Analysis of the gas turbine selection by the pinch point technology method (in Polish). Przemysł Chemiczny 92, 8 (2013) 1476-1479.
 
No Books
1. Grzebielec A., Ruciński A., Rusowicz A.: Ćwiczenia w Laboratorium Chłodnictwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, wydanie II rozszerzone, Warszawa 2011.
2. Grzebielec A., Pluta Z., Ruciński A., Rusowicz A.: Czynniki chłodnicze i nośniki energii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
3. Godala M., Grzebielec A., Ruciński A., Rusowicz A.: Przewodnik do wykonywania przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli przestrzegania przepisów Rozporządzenia (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Meritum Comp, Warszawa 2010.
4. Grzebielec A., Pluta Z., Ruciński A., Rusowicz A.: Czynniki chłodnicze i nośniki energii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009
5. Grzebielec A.: Termodynamika w nauce i gospodarce. Rozdział: Wpływ pulsacji ciśnienia czynnika chłodniczego na przepływ w przewodach oraz wymianę ciepła. , Wrocław 2008, strony 379-388.
6. Grzebielec A., Pluta Z., Ruciński A., Rusowicz A.: Substancje zubożające warstwę ozonową. Wytyczne do wykonywania kontroli dla inspekcji ochrony środowiska i służb celnych, Warszawa 2008
7. Grzebielec A., Ruciński A., Rusowicz A.: Ćwiczenia w Laboratorium Chłodnictwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005
 
No Articles
1. Laskowski R., Smyk A., Rusowicz A., Grzebielec A.: DOBÓR STRUMIENIA MASY WODY CHŁODZĄCEJ PRZY ZMIENNYM OBCIĄŻENIU DLA BLOKU 200 MW, Rynek Energii, nr 3(148) (2020) 41-46
2. Laskowski R., Smyk A., Rusowicz A., Grzebielec A.: A useful formulas to describe the performance of a steam condenser in off-design conditions, Energy 204, (2020) Numer artykułu:117910, DOI: 10.1016/j.energy.2020.117910
3. Grzebielec A.: Propan w układach klimatyzacyjnych typu split, Chłodnictwo i Klimatyzacja, vol. 2, (2020) 56-61
4. Rusowicz A., Świrski K., Grzebielec A.: ZANIECZYSZCZENIA PYŁAMI POWIETRZA W MIASTACH POLSKI I ICH OCZYSZCZANIE, ВІДНОВЛЮВАНАЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ. Матеріали XXI міжнародної науково-практичної конференції / Кудря C.O. [i in.] (red.), 2020, Інститут відновлюваної енергетики НАН України, ISBN 978-966-999-003-7, ss. 67-71, Numer artykułu:УДК 620.91
5. Grzebielec A., Szelągowski A., Rusowicz A.: EXPERIMENTAL STUDY ONAN ADSORPTION COLD STORAGE BAD USED FOR SUPPORTING THE AIR CONDITIONING SYSTEM IN SINGLE-FAMILY HOUSE, w: ВІДНОВЛЮВАНАЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ. Матеріали XXI міжнародної науково-практичної конференції / Кудря C.O. [i in.] (red.), 2020, Інститут відновлюваної енергетики НАН України, ISBN 978-966-999-003-7, ss. 320-323
6. Grzebielec A., Ociepa M.: Legislative action affecting the heat pumps market in Poland and European Union (in Polish). XLVII Dni Chłodnictwa (2015) 67-74.
6. Rusowicz A., Grzebielec A., Leszczyński M.: Analysis of temperature stabilization of the production process of vulcanization and its environment (in Polish). Logistyka 5 (2015) 1319-1323.
7. Grzebielec A., Szabłowski Ł., Ociepa M.: Increasing energy efficiency of air heat pumps by automating the evaporator defrosting process using artificial neural networks (in Polish). Chłodnictwo L(10-11) (2015) 38-42, DOI: 10.15199/8.2015.10-11.5
8. Jędrzejuk H., Rusowicz A., Chwieduk D., Grzebielec A., Jaworski M.: The energy requirements by the ventilation system in housing: A review of the Polish legislation and standards. Proceedings of COST Action TU1205 Symposium, 2015.
10. Laskowski R., Rusowicz A., Grzebielec A.: Minimizing the entropy increase as a tool for optimization of the inner diameter of the condenser tube (in Polish). Przemysł Chemiczny 94 (2015) 1697-1699, DOI: 10.15199/62.2015.10.8
11. Laskowski R., Smyk A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Application of entropy generation minimization to determine the optimum diameter of the inner tube of the "church window" condenser (in Polish). Instal 364 (7/8), (2015) 20-23.
12. Grzebielec A., Rusowicz A.: Ground heat pump in air conditioning systems (in Polish). Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, vol. XXXII, nr 62 (2/15), (2015) 107-116. DOI: 10.7862/rb.2015.41
13. Solczak C., Grzebielec A.: Air temperature control inside ventilation unit using P, PD and PID controller (in Polish). Chłodnictwo L(6) (2015) 6-9. DOI: 10.15199/8.2015.6.1
14. Rusowicz A., Grzebielec A.: Legal and technical aspects of replacement refrigerants in refrigeration and air conditioning (in Polish). Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, vol. XXXII, nr 62 (1/15), (2015) 359-367.  DOI: 10.7862/rb.2015.25
15. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Use of the methanol-activated carbon sorption set in a refrigeration unit (in Polish). Przemysł Chemiczny 94 (2015) 952-955, DOI: 10.15199/62.2015.6.18
16. Marciniak K., Grzebielec A.: Algorytm jednoczesnego sterowania temperaturą i wilgotnością w kanale wentylacyjnym (in Polish). XXXIV Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego i Wydziału Logistyki , 2015, ss. 33
17. Grzebielec A., Wrzaszcz P.: Economic analysis of space heating system with air type heat pump on the basic of measurements (in Polish). Chłodnictwo 4-5 (2015) 16-20. DOI: 10.15199/8.2015.4-5.2
18. Grzebielec A.,  Kajurek J.,  Kossakowski W.,  Wysocki J.: Rola regeneratora w termoakustycznym urządzeniu chłodniczym. Chłodnictwo 3, 2015, strony   12-19. DOI: 10.15199/8.2015.3.2.
19. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Czynniki chłodnicze w transporcie samochodowym – aspekty prawne i techniczne, Logistyka nr 5, 2014, strony 1303-1309
20. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Ocena zagrożeń związanych z wykorzystywaniem naturalnych czynników chłodniczych. Logistyka nr 5, 2014, strony 1310-1316
21. Grzebielec A., Rusowicz A., Kossakowski W., Osmólski J.:Wpływ umiejscowienia wymiennika regeneracyjnego na efektywność pracy termoakustycznego urządzenia chłodniczego. XLVI Dni Chłodnictwa, Poznań 2014, strony 33-42.
22. Grzebielec A., Ociepa M.: Możliwość zastosowania nowoczesnych algorytmów sterowania w powietrznych pompach ciepła dużej mocy. XLVI Dni Chłodnictwa, Poznań 2014, strony 43-50.
23. Grzebielec A., Rusowicz A., Chwieduk D., Jaworski M., Jędrzejuk H.: Adsorption cooling system powered by solar energy in Polish climatic conditions. World Renewable Energy Congress, WREC 2014, University of Kingstone, London, UK.
24. Jaworski M., Chwieduk D., Grzebielec A., Rusowicz A., Jędrzejuk H.: An experimental study on characteristics of building element containing phase change material (PCM) integrated with ventilation system. World Renewable Energy Congress, WREC 2014, University of Kingstone, London, UK.
25. Chwieduk D., Grzebielec A., Rusowicz A.: Solar cooling in buildings. Technical transactions 3-B, 2014, strony 65-73.
26. Rusowicz A., Grzebielec A.: Refrigeration equipment as essential elements of a heat recovery system in public buildings. Rynek Energii 4 (113), 2014, strony 125-129.
27. Rusowicz A., Grzebielec A.: Przegląd dużych instalacji chłodzenia słonecznegoChłodnictwo 6, 2014, strony 16-19.
28. Grzebielec A., Rusowicz A.: Wykorzystanie gruntowych pomp ciepła w systemach klimatyzacji. V konferencja Solina 2014. Architektura -Budownictwo - Inżynieria Środowiska. Innowacyjne technologie energooszczędne - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
29. Rusowicz A., Grzebielec A.: Aspekty prawne i techniczne zamiany stosowanych czynników chłodniczych w instalacjach chłodniczych. V konferencja Solina 2014. Architektura -Budownictwo - Inżynieria Środowiska. Innowacyjne technologie energooszczędne - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
30. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Analysis of the performance of the rotary heat exchanger in the real ventilation systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.259
31. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Energy conservation in buildings using refrigeration units. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.281
32. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Gas engine driven haat pump – characteristics, analysis of applications in buildings energy systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.280
33. Rusowicz A., Pospiech E., Baranowski P., Grzebielec A., Leszczyński M.: Poprawa efektywności schładzania schabu wieprzowego. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, XIX nr 1 (2014), strony 41-45.
34. Grzebielec A., Rusowicz A.: Zmiana efektywności wymiany masy i ciepła poprzez zastosowanie warstw antykondensacyjnych. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, XIX nr 1 (2014), strony 93-97.
35. Grzebielec A., Rusowicz A., Baranowski P.: Poprawa efektywności chłodzenia mięsa wieprzowegoChłodnictwo 2, 2014, strony 32-34.
36. Grzebielec A., Rusowicz A., Kuta J.: Rola urządzeń i instalacji realizujących obiegi lewobieżne w wirtualnych elektrowniach. Rynek Energii 1 (110), 2014, strony 40-45.
37. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Analysis of atmospheric oxygen diffusion into plasma jet used in plasma spraying of coatings. Przemysł Chemiczny 1 (93), 2014, strony 63-65.
38. Rusowicz A., Grzebielec A.: The numerical modeling of a church window power plant condenser. Rynek Energii 6(109)/2013, 137-141.
39. Grzebielec A., Rusowicz A.: Analysis of the use of adsorption processes in trigeneration systems. Archives of thermodynamics. Vol. 34(2013), No. 4, 35-49.

40. Rusowicz A., Grzebielec A.: Dofinansowanie inwestycji dotyczących budynków energooszczędnych. XLV Dni Chłodnictwa, Poznań 2013, strony 103-110.
41. Rusowicz A., Grzebielec A., Baranowski P.: Poprawa bezpieczeństwa danych poprzez chłodzenie elementów elektronicznychRynek Energii 5 (108), 2013, strony 112-116.
42. Grzebielec A.: Możliwości zastosowania pomp ciepła w procesach suszenia. Chłodnictwo 8, 2013, strony 18-20.
43. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Analiza doboru turbiny gazowej metodą pinch point technology. Przemysł Chemiczny 8 (92), 2013, strony 1476-1479.
44. Grzebielec A., Rusowicz A.: Skraplanie gazu ziemnego metodami termoakustycznymi. Rynek Energii 3(106), 2013, strony 87-92.
45. Grzebielec A.: Nowe propozycje Komisji Europejskiej w sprawie f-gazów. Chłodnictwo 1, 2013, strony 20-22.
46. Grzebielec A., Rusowicz A.: Kierunki rozwoju syntetycznych czynników chłodniczych w Europie. Polska Energetyka Słoneczna 1-4, 2012, strony 45-49.
47. Grzebielec A., Kosiński T., Wereszczyński R.: Nowoczesne konstrukcje adsorpcyjnych urządzeń chłodniczych w praktyce. Chłodnictwo 12, 2012.
48. Grzebielec A., Kosiński T., Wereszczyński R.: Badanie adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego z wymiennikiem o zmiennej temperaturze złoża. XLIV Dni Chłodnictwa, Poznań 2012, strony 113-120.
49. Grzebielec A.: Modelowanie pracy termoakustycznego urządzenia chłodniczego z falą stojącą. XLIV Dni Chłodnictwa, Poznań 2012, strony 121-130.
50. Grzebielec A., Rusowicz A.: Efektywność wymienników przy rekuperacji ciepła w wentylacji i klimatyzacji. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 2, 2012 s.47-52
51. Grzebielec A.: Historia rozwoju termoakustycznych urządzeń chłodniczych Część 2. Współczesne urządzenia termoakustyczne. Chłodnictwo 2, 2012
52. Grzebielec A., Rusowicz A., Popławski W., Kosiński T., Mierzejewski T., Szelągowski A.: Powłoki antykondensacyjne Pochłanianie wilgoci i suszenie. Chłodnictwo 3, 2012 s.18-20
53. Grzebielec A., Rusowicz A.: Experimental and theoretical studies on heat and mass transfer in anti-condensation coatings. Archives of Thermodynamics. Vol. 32(2011), No. 3, strony 45-56.
54. Grzebielec A., Kosiński T., Mierzejewski T., Popławski W., Rusowicz A., Szelągowski A.: Wpływ powłok malarskich na efektywność wymiany ciepła poprzez ściany komór chłodniczych. XLIII Dni Chłodnictwa, Poznań 2011, strony:99-108.
55. Grzebielec A.: Analiza możliwości wykorzystania technik termoakustycznych do skraplania metanu. XLIII Dni Chłodnictwa, Poznań 2011, strony:89-98.
56. Grzebielec A.: Historia rozwoju termoakustycznych urządzeń chłodniczych Część 1. Źródła termoakustyki. Chłodnictwo 11, 2011, str. 14-16.
57. Grzebielec A.: Analiza rynku F-gazów w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem branży chłodniczej. Chłodnictwo 8, 2011
58. Ganicz W., Grzebielec A., Zasowski R.: Badania eksperymentalne zmiany mocy chłodniczej urządzenia w wyniku zmiany prędkości obrotowej sprężarki. Chłodnictwo 5, 2011, strony 16-19.
59. Grzebielec A., Rusowicz A.: Thermal Resistance of Steam Condensation in Horizontal Tube Bundles. Journal of Power Technologies, Vol. 91(1), 2011, 41-48.
60. Grzebielec A.: Europa zmierza w kierunku naturalnych czynników chłodniczych. Chłodnictwo 9, 2010, strony 42-46
61. Grzebielec A.: Efektywność pompy ciepła w zależności od temperatury dolnego źródła ciepła. XLII Dni Chłodnictwa, Poznań 2010.
62. Grzebielec A.: Experimental study on adsorption heat pump. Archives of thermodynamics, Vol. 30 (2009), No. Wydawnictwo IMP, Gdańsk, strony 189-200
63. Grzebielec A.: Wybór optymalnego czynnika roboczego do pracy w termoakustycznych urządzeniach chłodniczych. XLI Dni Chłodnictwa, Poznań 2009, strony 83-91.
64. Grzebielec A.: Termodynamiczne podstawy przenoszenia ciepła w termoakustycznych urządzeniach chłodniczych. Chłodnictwo 7, 2009, strony 12-16
65. Grzebielec A.: The optimum distance between layers in stack of the thermoacoustic refrigerators. XL Refrigeration’s days, Poznań 2008, strony 71-78.
66. Grzebielec A.: Termostatyczne zawory rozprężne w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Chłodnictwo&Klimatyzacja 1-2, 2008, strony 62-67
67. Grzebielec A.: Analiza zastosowania powietrza jako gazu roboczego w termoakustycznych urządzeniach chłodniczych. Chłodnictwo 4, 2008, strony 12-15
68. Grzebielec A.: Modelowanie matematyczne pracy sprężarki spiralnej. XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Koszalin-Darłówko 2007, strony 491-498
69. Grzebielec A.: Badania eksperymentalne termoakustycznego urządzenia chłodniczego. XXXIX Dni Chłodnictwa, Poznań 2007, strony 149-156
70. Grzebielec A.: Model geometryczny sprężarki spiralnej. Chłodnictwo 11, 2007, strony 28-30
71. Grzebielec A.: Zastosowanie automatycznych zaworów rozprężnych w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Chłodnictwo&Klimatyzacja 11, 2007, strony 51-53
72. Grzebielec A.: Czy pulsacja czynnika chłodniczego w instalacjach zawsze jest szkodliwa? Chłodnictwo&Klimatyzacja 5, 2006
73. Grzebielec A.: Co nowego w adsorpcyjnych urządzeniach chłodniczych? Chłodnictwo&Klimatyzacja 8, 2006
74. Grzebielec A.: A Comparison of the Pressure Pulsation in Discharge Pipeline for Three Types of Compressors: Reciprocating, Scroll and Screw. Compressors 2006
75. Grzebielec A.: Zastosowanie i perspektywy rozwoju adsorpcyjnych urządzeń chłodniczych w chłodnictwie i klimatyzacji. Chłodnictwo&Klimatyzacja 4, 2005,
76. Grzebielec A., Rusowicz A.: Analysis of Water Vapour Condensation Conditions in Shell and Tube Condensers. Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants, strony 513-520
77. Grzebielec A.: Pulsacja ciśnienia w przewodach i wymiennikach ciepła urządzeń chłodniczych spowodowana pracą sprężarki. XXXVII Dni Chłodnictwa, Rosnówko-Poznań 2005, strony 107-114
78. Grzebielec A., Rusowicz A.: Adsorpcyjne urządzenia chłodnicze, Chłodnictwo 1-2, 2004, strony 16-19.
79. Grzebielelc A: Wymiana ciepła i masy w adsorpcyjnych urządzeniach chłodniczych, XII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Kraków 2004, strony 339-350
80. Grzebielec A.: Adsorpcyjne urządzenia chłodnicze jako alternatywne rozwiązanie dla chłodnictwa i klimatyzacji. XXXVI Dni Chłodnictwa, Poznań 2004, strony 93-104