IHE / Archives / Publikacje / 2000

2000

 

Wykazy publikacji Instytutu Techniki Cieplnej PW w 2000

 

 

 

A) Książki krajowe i monografie

 1. Domański R., Jaworski M., Rebow M., Kołtyś J.: Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym. Wydawnictwo Naukowe PWN 2000

2. Domański R., Jaworski M., Rebow M.: Wymiana ciepła – komputerowe wspomaganie obliczeń, tablice właściwości termofizycznych. Wyd. III. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000, stron 69 + dyskietka z programami

 1. Rychter T.. Budowa Pojazdów Samochodowych", 270 str., WsiP 1999, wydana 2000, wydanie VII uzupełnione
 2. Rychter: T. Mechanik Pojazdów Samochodowych, 312 str., WsiP 1999, (wydana 2000)
 3. Wiśniewski S., Wiśniewski T.S.: Wymiana ciepła, wyd. 5, WNT, 2000, stron 445

 

 

B) Skrypty

 1. Pluta Z.: "Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej", stron 195, wyd. Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej, 2000, ISBN 83-7207-229

 

 

C) Autorstwo rozdziału (rozdziałów) w podręczniku o zasięgu międzynarodowym

 1. Mehdiyev R., Wolanski, P., : “Bi-Modal Combustion Chamber for a Stratified Charge Engine”, Advances in Combustion, SAE, SP-1492, (2000), udział 80%
 2. Wolanski, P. Oppenheim, A.K.,: “Dvigatel s kontroliruyemym goreniem”, Chimicheskaya Fizika Procesov , Gorenia” Almaty, 1999, str. 58-68, udział 80%, (opublikowano w 2000r.)

 

 

D) Autorstwo rozdziału (rozdziałów) w podręczniku o zasięgu krajowym

 

1. Badyda K., Lewandowski J., Miller A., Skowroński P. i inni : “Proekologiczne technologie dla rekonstrukcji i modernizacji elektrowni oraz elektrociepłowni”. t. I i II, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Warszawa 2000. łącznie 318 stron (udział ITC 24%).

 1. Jarosinski,J., A.K. Oppenheim, P. Wolański,: “Problemy kontrolowanego spalania w silnikach“; w książce: "Problemy Spalania w Silnikach Spalinowych", Polski Instytut Spalania, Rok. 2000, str. 7-10; udział – 80%
 2. Teodorczyk A.: Modelowanie matematyczne procesów spalania w silnikach turbinowych, opracowanie cząstkowe ekspertyzy PAN
 3. Wolański P.: “Wprowadzenie”; w książce: "Problemy Spalania w Silnikach Spalinowych", Polski Instytut Spalania, Rok. 2000, str. 7-10; udział – 100%
 4. Wolański P.: “Podsumowanie i wnioski”; w książce: "Problemy Spalania w Silnikach Spalinowych", Polski Instytut Spalania, Rok. 2000, str. 202-206; udział – 100%
 5. Wolański P.: “Silniki rakietowe, strumieniowe i niekonwencjonalne spalinowe napędy lotnicze i kosmiczne”; w książce: "Problemy Spalania w Silnikach Spalinowych", Polski Instytut Spalania, Rok. 2000, str. 171-174; udział – 100%

 

 

E) Redakcja naukowa podręcznika o zasięgu międzynarodowym

 

Brak

 

 

 

F) Redakcja naukowa podręcznika o zasięgu krajowym

 1. Wolański P. -Redaktor Ekspertyzy KTiS: "Problemy Spalania w Silnikach Spalinowych", Polski Instytut Spalania, Rok. 2000, 206 stron, udział – 100%; ISBN 83-909906-5-

 

 

G) Recenzowane artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym

 1. Abatorab A., TeodorczykA.: The Control of Combustion Process in Internal Combustion Engines, Journal of KONES Internal Combustion Engines, Vol.7, No. 1-2, 2000, pp. 1-13
 2. Banaszek J., Domański R. Rebow M., El-Sagier F.: Numerical analysis of the paraffin wax-air spiral thermal energy storage unit, Applied Thermal Engineering, 2000, vol. 20, s 323-354. (Lista filadelfijska)
 3. Banaszek J., Furmanski P.: FEM Analysis of Binary Dilute System Solidification Using the Anisotropic Porous Medium Model of a Mushy Zone, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, Vol.3, No.7, pp.343-362, 2000.
 4. Furmański P. Modeling of Transport Phenomena During Solidification of Binary Systems, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, Vol.3, No.7, pp.391-402, 2000
 5. Furmański P.: Nonlocal Modeling of Thermal Dispersion for Forced Fluid Flow Through a Porous Medium, Journal of Computing and Visualization Science, Vol.3, pp.13-17, 2000.
 6. Gieras M.: Interaction of water droplets with propagating gaseous flames, Archivum Combustionis, 2000, Vol. 20, pp.49-61
 7. Glinka, W., Helwig, M., Wolański, P. ,“Radiant ignition of wood untreated and treated with fire retardant”, Archivum Combustionis ,2000 ,vol.20, str-33-40,
 8. Jarnicki R., Teodorczyk A., Golovitchev V., Chomiak J.: Numerical Simulation of Spray Formation, Ignition and Combustion in a Diesel Engine Using Complex Chemistry Approach, Journal of KONES Internal Combustion Engines, Vol.7, No. 1-2, 2000, pp. 247-257
 9. Kawakami T., Okajima S., Teodorczyk A.: A Study of Combustion Mechanism of Propane-Air Mixtures Near The Ignition Limit under Microgravity, Journal of KONES Internal Combustion Engines, Vol.7, No. 1-2, 2000, pp. 228-264
 10. Klemens R, M. Gieras, B. Szatan, "Structure of dust-air flame", Archivum Combustionis, 2000, vol. 20, No 1-2,, str. 41-48,
 11. Klemens, R., Szatan,B., Gieras, M., Wolanski, P., Maranda, A., Nowaczewski, J., Paszula, J., “Suppression of dust explosions by means of different explosive charge”, Journal of Loss Prevention , and Process Industries, 2000,, vol.13, str.265-275
 12. Korobeinikov, V. P. Klemens, R., Wolanski, P., Markov, V.V., Men'shov, I.S. ,“Models and Numerical Methods for Coal Mine Explosion Development”, Computational Fluid Dynamics JOURNAL ,2000 , ,vol.9, no.2 pp.110-116
 13. Korobeinikov, V. P., Semenov I.V., Klemens, R., Wolański, P., Kosinski, P., Markov, V.V., Men'shov, I.S., ”On Combustion Politechniki Warszawskiej and Detonation Behind Shock Wave Propagation over a Dust Layer”, Control of Detonation Processes, 2000, Elex-KM Publishers Ltd., pp.44-48,
 14. Leżański T., Rychter T., Teodorczyk A.: Prechamber Combustion System Studies Using Rapid Compression Machine, Journal of KONES Internal Combustion Engines, Vol.7, No. 1-2, 2000, pp. 324-329
 15. Miller A., Lewandowski J., Trzcińska Z., Abed K.A.: “Generalized Performance Characteristics of Turbine Stage Groups. Ab Attempt to Supplement the Flugel's-Stodola's Law”. Archiv. of Mechanical Engineering, 1/2000 pp.33-52
 16. Wolański, P., Gut, Z., C. Waterfall and R. He , ,“Flame visualization in cylindrical chamber by means of electrical capacitance tomography (ECT)” ,Archivum Combustionis, ,2000, vol.20, str. 99-107 ,
 17. Wolański, P., Gut, Z., Trzciński, W.A., Szymańczyk, L., Paszula P. ,”Visualization of turbulent combustion of TNT Detonation products in a steel vessel”, Shock Waves, 2000, vol.10, pp.127-136 ,

 

 

H) Recenzowane artykuły w czasopismach krajowych

 1. Badyda K., Śmiech M.: “Audyt energetyczny w małych i średnich firmach w USA”. Energia Pieniądze i Środowisko Nr specjalny 2000. Kongres “Efektywność energetyczna w przemyśle - dobrowolne zobowiązania”. Str. 37-41.
 2. Banaszek J., Kowalewski T.A., Furmański P., Rebow M., Cybulski A., Wiśniewski T.S.: Konwekcja naturalna z przemianą fazową w układach jednoskładnikowych i binarnych, Prace Naukowe IPPT, Nr 3, str. 131. 2000
 3. Brodowicz K., Rusowicz A., Mizera J., Pakieła Z.: Aplikacyjne natryskiwanie cieplne powłok na części maszyn. Prace Naukowe PW, Inżynieria Materiałowa z.12, 2000. (s.91-96)
 4. Domański R., Jaworski M., Kołtyś J.: Zastosowanie komputerów w procesie dydaktycznym w Zakładzie Termodynamiki. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Nr 15, str. 43–50, Gdańsk 2000
 5. Jędral W.: “Modernizacja pomp i instalacji oraz inne uwarunkowania regulacji ilościowej w elektrociepłowniach i ciepłowniach”, Biuletyn ITC PW, nr 87. str. 45-59, rok 2000.
 6. Jędral W.: “Ocena aktualnego stanu oraz warunki wprowadzania regulacji pomp sieciowych w krajowych elektrociepłowniach i ciepłowniach”, Biuletyn ITC PW, nr 87. str. 27-44, rok 2000.
 7. Jędral W.: “Wybór rodzaju zmiennoobrotowej regulacji pomp sieciowych i jej współdziałanie z regulatorami węzłów ciepłowniczych”, Biuletyn ITC PW, nr 87. str. 61-76, rok 2000.
 8. Jędral W. :“Zmiennoobrotowe pompy sieciowe zamiast regulatorów pogodowych”, Zesz. Nauk. Politechniki Opolskiej. Elektryka, nr 49(255), s. 105 – 112. rok 2000.
 9. Miller A., Szwarc W., Kuta J., Lewandowski J., Badyda K.: “Investigation of General and Dynamic Properties of Pressurized Fluidized Bed”. Archiwum Energetyki v. XXIX Nr 1-2/2000, str. 75-88.
 10. Miller K., Badyda K., Miller A., Szwarc W.: “Non-linear and Linear Models of Flow System”. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej 13/2000. Poliechnika Śląska, Gliwice 2000. Str.257-262.
 11. Sado J.: Obliczanie funkcji termodynamicznych idealnej plazmy w stanie LTR - na przykładzie argonu. Biuletyn ITC Politechniki Warszawskiej Nr 87, 2000, s.3-25.
 12. Skowroński P.: “Wybór koncepcji modernizacji przemysłowych układów energetycznych - uwagi merytoryczne”. Biuletyn ITC Politechniki Warszawskiej Nr 87 (2000), str. 77-93.

 

 

I) Publikacje w materiałach konferencji międzynarodowych

 1. Badyda K., Lewandowski J., Miller A.: “Pollution Regulations for Emission Reduction for Power Generation Industry in Poland”. Papers of International Scientifically-practical Conference "Ecology of energetics - 2000", Seventieth Anniversary of Moscow Power Engineering Institute (MPEI), 18-20 October, 2000, MPEI, Moscow, Russia. Str. 62-65.
 2. Badyda K., Lewandowski J., Miller A.: “Законодательство по регулированию выбросов вредных веществ предприятиями энергетики Польши”. Papers of International Scientifically-practical Conference "Ecology of energetics - 2000", Seventieth Anniversary of Moscow Power Engineering Institute (MPEI), 18-20 October, 2000, MPEI, Moscow, Russia. Str.66-69.
 3. Domański P.D., Świrski K., Williams J.J.: “Application of Advanced Control Technologies to the Emission Control and Optimization”. Proceedings of Conference on Power Plant Emission Control and Monitoring Technologies, London, UK, 01/2000 (Wydane na CD, tekst o długości 8 stron).
 4. Domański R., Banaszek J., Rebow M.: Comparison of numerical and experimental results for the spiral, PCM TES unit, TERRASTOCK 2000, 8th International Conference on Thermal Energy Storage, Stuttgart, ed. Benner M. and Hahne E., ITW, University of Stuttgart, 2000, Vol. 1, 357-362
 5. Domański R., Nagano K., Rebow M., Mochida T.: Study of natural convection in Manganese (II) Nitrate Hexahydrate inside a differentially heated cavity, TERRASTOCK 2000, 8th International Conference on Thermal Energy Storage Stuttgart, ed. Benner M. and Hahne E., ITW, University of Stuttgart Vol. 1, 351-356
 6. Domański R., Rebow M., Nagano K., Gorczak D.: Investigation of Free Convection in Melting Zone During the Solidification and Melting of PCM, IEA ECES IA, Anex 10, Phase Change Materials and Chemical Reactions for Thermal Energy Storage, 6th Workshop, Stockholm, Royal Institute of Technology, Dept. of Chemical Engineering and Technology /Transport Phenomena, 2000, http://www.ket.kth.se/Avdelningar/ts/annex10/WS6.htm, 8 ston
 7. Domański R.,Banaszek J., Rebow M.: Complex Analysis of Spiral PCM.Thermal Energy Storage Unit Performance, IEA,ECES IA, Anex 10, Phase Change Materials and Chemical Reactions for Thermal Energy Storage, 6th Workshop, Stockholm, Royal Institute of Technology, Dept. of Chemical Engineering and Technology /Transport Phenomena, 2000, http://www.ket.kth.se/Avdelningar/ts/annex10/WS6.htm, 8 ston
 8. Gabor J., Pakulski D., Domański P. D., Świrski K.: Closed loop NOx control and optimization using neural networks, IFAC Symposium on Power Plants and Power Systems Control 2000, pp. 188-196, Brussels, April, 2000.
 9. Ghazal O., Teodorczyk A.: Model obliczeniowy silnika ZS z komorą wirową, Materiały Konferencyjne KONES 2000, str. 75-88
 10. Gut Z., S. Siwiec, W. Glinka: "Spalanie uwarstwionych mieszanin palnych w silniku ZI", Materiały konferencyjne- KONES 2000, Str.99-106
 11. Kawakami T., Okajima S., Teodorczyk A., Raghunandan B.N., Sriramulu V.: Some New Observations on Microgravity Combustion Near Lean Limit, Proc. of the Fifth National Conference on Air Breathing Engines and Aerospace Propulsion, Interline Publishers 2000, pp.520-526
 12. Klemens, R., Gieras, M.,Szatan, B., Wolański, P.,. Nowaczewski, J., Maranda, A., Paszula, J., “Energetic Materials as Gas Generators in Explosion Supression Systems”, The Fifth Int. Symp. on Special Topics in Chemical Propulsion and Combustion of Energetic Materials ,Symp. Proceedings ,2000 ,str. 49-50
 13. Klemens, R., Kosinski, P., Wolanski, P., Korobeinikov, V. P. Markov, V.V., Men'shov, I.S., Semenov, I.V., Numerical Modelling of Coal Mine Explosion”, “3rd International Symposium, on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions”, Agency of Industrial Science and Technology, Japan, 2000, 103-108
 14. Klemens, R., Kosinski, P., Wolanski, P., Korobeinikov, V. P. Markov, V.V., Men'shov, I.S., Semenov,, , “Numerical Studies of Dust Lifting in Channel with Vertical Obstacles”, “3rd International Symposium , on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions”, Agency of Industrial Science and Technology, Japan, 2000, 119-124
 15. Leżański T., T. Rychter, A. Teodorczyk: "Prechamber Combustion System Studies Using Rapid Compression Machine", Materiały konferencyjne- KONES 2000, Str.324-329
 16. Mehdiyev, R., Wolański, P., “Bi-Modal Combustion Chamber for a Stratified Charge Engine”SAE Congress and Exhibition ,SAE, USA ,2000 ,2000-01-0196 ,
 17. Miller A., Milewski J., Kiryk S.: “Remarks on Hydrogen Fuelled Combustion Turbine Cycle”. Proceedings of the Second International Scientific Symposium Compower 2000 pp.239-248, Gdańsk, November 2000.
 18. Nagano K.; Mochida T.; Iwata K.; Hiroyoshi H.; Domański R., Rebow M.: Development of new PCM for TES of the cooling system, TERRASTOCK 2000, 8th International Conference on Thermal Energy Storage, Stuttgart, ed. Benner M. and Hahne E., ITW, Stuttgart, 2000, Vol. 1, 345-350
 19. Portacha J., A.Elfeltny, Smyk A., Fiszdon J.: “Effects of variation of the overall Heat Transfer Coeficient in the Feed water Heaters on the Thermodynamic and Ekonomic Performance of Power Station”, 2000 International Mech. Eng Congres Exposition – ME 2000, Orlando, USA Proceedings of the ASME Adrenced Energy System Division, str. 577-583 , rok 2000.
 20. Przastek J., Dąbkowski A., Teodorczyk A.: Ocena wpływu recyrkulacji spalin na sprawność i emisję spalin w silniku o zapłonie iskrowym, Materiały Konferencyjne KONES 2000, str.253-261
 21. Rusowicz A., Ruciński A., Mikoś M.: Low-temperature plasma destruction of idustrial wastes. Materiały International Conference “Ecology for Energetics”. Moscow 18-20.10.2000, wyd. Moscow Power Engineering Institute, str. 231- 233
 22. Sado J.: Dynamics of One-Dimension LTE Plasma. Proc ETCE/OAME 2000, New Orleans, USA, pp. 1-7. wyd. CD-ROM
 23. Schultz P., Golenia Z., Grott J., Domanski P. D., Świrski K.: “Advanced Emission Control”. Proceedings of Power GEN Europe 2000 Conference, Helsinki, Finland, 2000 (Wydane na CD, tekst długości 10 stron).
 24. Waterfall C. and R. He, Wolański, P., and Gut, Z.: “Flame visualization using Electrical Capacitance Tomography (ECT)”,SPIE Conference, 5-6 Nov., Boston, USA ,SPIE, 2000 ,488-497,
 25. Wolański, P., Korobeinikov, V. P. Markov, V.V., Men'shov, I.S., Semenov , ,“Numerical Studies of Dust Lifting in Channel with Vertical Obstacles”, “3rd International Symposium ,on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions”, Agency of Industrial Science and Technology, Japan, 2000, 138-143

 

 

J) Publikacje w materiałach konferencji krajowych

 1. Bzowski J.: Wybrane zagadnienia termodynamiki statystycznej, Meteriały VIII Letniej Szkoły Termodynamiki, str. 5-35, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 2000
 2. Domański R., Kołtyś J., Jaworski M.: Komputerowe wspomaganie nauczania termodynamiki i wymiany ciepła. Materiały VIII Letniej Szkoły Termodynamiki. Prace Naukowe, Konferencje. Z. 20. Oficyna Wydawnicza PW, str. 151–157, Warszawa 2000
 3. Domański R.: Nauczanie termodynamiki – Zadania i problemy, Prace Naukowe. Konferencje, VIII Letnia Szkoła Termodynamiki. Termodynamika Statystyczna. Politechnika Warszawska 2000, Z. 20, s. 139-150
 4. Domański R.: Źródła i przetwarzanie energii w XXI w., Raport IAE – 65/A, Polska Nauka i Technika dla Energetyki Jądrowej Jutra, Seminarium Naukowe Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk 2000
 5. Furmański P. : Metoda statystycznego opisu procesu wymiany ciepła w osrodkach niejednorodnych. Materiały VIII Letniej Szkoły Termodynamiki “Termodynamika Statystyczna”, Oficyna Wydawnicza PW, Konferencje z.20, str 91-99, 2000.
 6. Grochowski J.: Problemy racjonalizacji użytkowania energii na obszarach wiejskich, Ósma Konferencja “Racjonalizacja użytkowania energii i środowiska”, Sesja I, str. 5-10, rok 2000 dn. 16-18 X.
 7. Grochowski J.: Ustawa termomodernizacyjna – jak z niej skorzystać, artykuły tylko wewnętrznie rezenzowane (COBR – Elektronika W-wa), XXXIV Sem. Inżynieryjna Elektryczna i Energetyczna projektowanie – budowa – eksploatacja, str. 96-107, rok 2000 dn. 12-14-06.
 8. Janczak R., Karcz H., Zmyślony J.: “System AKPiA Instalacji Palników Rozpałkowych", Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej, nr 56, ser. konferencje, nr 10. s. 347 - 353
 9. Januła J., Teodorczyk A.: Komory spalania silników gazowych na ubogie mieszanki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Konferencje 36 (2000), str. 217-228
 10. Jaworski J. M., Olędzki J.S., Przygodzki J.R.: Sygnałowo – przetworzeniowy model pomiaru właściwych magnetycznych, VI Krajowe Sympozjum Pomiarów Magnetycznych” (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Seria: Konferencja nr 3), Wyd. Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, str. 201-211, rok 2000.
 11. Jędral W.: “Wybór racjonalnej struktury pompowni nowych i modernizowanych”, Materiały IV FORUM PRODUCENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW POMP, Międzyzdroje, wrzesień 2000, Wyd. Pompy-Pompownie “CEDOS” Sp.z o.o., str. 27-36, rok 2000. (skrót referatu – także: POMPY-POMPOWNIE, nr 8, str. 38-39, rok 2000).
 12. Kalinowski M., Jędral W., Machczyński M., Jankowski T.: Kompleksowy program ograniczenia zużycia i kosztów energii elektrycznej na przykładzie podsystemu pompowni AQUA S.A. w Kobiernicach, IV Międzynarodowa Konferencja ZAOPATRZENIE W WODĘ, JAKOŚĆ I OCHRONA WÓD. Kraków wrzesień 2000. str. 2-18, rok 2000.
 13. Miller A., Lewandowski J., Badyda K.: “Perspektywiczne technologie energetyczne”. Materiały III Międzynarodowej konferencji pt “Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce”. Elektrownia Kozienice. Świerże Górne, 10-11 marzec 2000, str 20.1-20.9.
 14. Miller K., Badyda K., Miller A., Szwarc W.: “Nieliniowy i liniowy model układu przepływowego”. XXXIX Sympozjon “Modelowanie w Mechanice”. Streszczenia referatów. Wisła 2000, str. 233-234.
 15. Pietrzyk Zb., Smyk A. : Wybrane aspekty eksploatacji systemów ciepłowniczych zasilanych w ciepło z E.C., Materiały IX Konf. “IV Forum Ciepłowników Polskich” Międzyzdroje 18-20 września 2000, PZ.TS, str. 219-321, rok 2000.
 16. Pluta Z.: Słoneczne instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej w warunkach polskich, Materiały konferencji "Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii - 2000", str. 9, wyd. Stowarzyszenie Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, Kielce, 2000, ISBN 83-906090-4-5
 17. Rusowicz A., Ruciński A., Mikulski J., Niedziela W., Tofiluk W.: Oddziaływanie energii generowanej przez źródła wewnętrzne na parametry powietrza w studiu telewizyjnym S-5. Konferencja Naukowo-Techniczna XXXII Dni Chłodnictwa: Nowe rozwiązania układów chłodniczych i klimatyzacyjnych w zastosowaniach praktycznych, Poznań 3-5.10.2000, materiały konferencyjne ISBN 83-908286-3-4, str. 187 - 194
 18. Sado J.: Elementy teorii kinetycznej. Prace Naukowe PW, seria Konferencje, z 20, 2000, str. 37-90.

 

 

K) Inne (artykuły przeglądowe, popularno-naukowe, raporty, itp.)

 1. Badyda K.: “Ograniczenie emisji do atmosfery w energetyce ‑ nowelizacje w przepisach o ochronie powietrza”. Gospodarka Paliwami i Energią Nr 2/2000 str 2-8.
 2. Badyda K.: “Oszczędność energii w budownictwie” część 1.Techniki osłonowe Nr 4-5 (10-11)/2000. Str.93-95.
 3. Badyda K.: “Oszczędność energii w budownictwie” część 2.Techniki osłonowe Nr 6 (12)/2000. Str.11-14.
 4. Jędral W.: “Modernizacja układów pompowych w energetyce”, Biuletyn Energetyczny, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochr. Środ., nr 5, str. 34-35, rok 2000.
 5. Jędral W.: “Ocena pomp i instalacji pompowych pod względem energochłonności”, Pompy – Pompownie, nr10, str. 36-39, rok 2000.
 6. Klemens R., Napędy przepływowe do wspomagania startu rakiet kosmicznych, Postępy Astronautyki, 2000, Tom 26, nr 1 str. 35-44,
 7. Lewandowski J.: “Kompleksowy system nadzoru eksploatacji bloków energetycznych”. Biuletyn Energetyczny Nr 2/2000 str. 34-35.
 8. Pluta Z.: ”Jakie okno i jaki okap", Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 1 (358), 34 - 36, (2000)
 9. Portacha J., Smyk A. :“Opłacalność różnych źródeł ciepła w zależności od ceny paliwa i energii elektrycznej oraz jednostkowych układów inwestycyjnych”, Rynek Energii, 3 (28) czerwiec 2000 str. 12-17, Kaprint, rok 2000
 10. Rusowicz A.: Destrukcja freonów z wykorzystaniem plazmy niskotemperaturowej “Chłodnictwo i Klimatyzacja” Nr 11-12 Warszawa 2000 s.26-28.
 11. Smyk A., Sikora S. : “Możliwość dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego dla potrzeb pozyskiwania chłodu w okresie letnim.”, Miesięcznik “Ciepłownictwo w Polsce i na świecie”, CIBET, Nr 5/6/2000, str. 78-82, rok 2000.
 12. Wiśniewski T.S.: “Badania termowizyjne okien.”, Techniki Osłonowe, nr 3(9)/2000, str.100-102, 2000.