IHE / IHE News / Archived news / Program Kierunku Energetyka 2013/2014 – studia 1-szego stopnia

Program Kierunku Energetyka 2013/2014 – studia 1-szego stopnia

Program nowych specjalności kierunku Energetyka (1 st. studiów).

Kolorem turkusowym oznaczono nowe lub zmienione przedmioty.

Kolor niebieski oznacza, że zaznaczone nim kursy mają zmienioną liczbę ECTS-ów i/lub godzin.

Prezentacje specjalności kierunku Energetyka:

Plan ch-k
E1
E2
E3
E4
E5