IHE / IHE News / Archived news / Seminarium 4 kwietnia

Seminarium 4 kwietnia

Seminarium 4 kwietnia

4 kwietnia o godz. 11:30 w sali 105 odbędzie się seminarium na którym zaprezentowany zostanie potencjał naukowo-badawczy Centrum Badawczego PAN Konwersja Energii i Źródła Odnawialne oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Po prezentacji planowana jest dyskusja o możliwościach współpracy między IMP PAN/CB PAN KEZO a MEiL PW

 1. Przywitanie uczestników, Prof. Janusz Frączek, Dziekan Wydziału MEiL PW
 2. Prezentacja tematów z działalności IMP PAN, mogących być przedmiotem współpracy pomiędzy IMP PAN a MEiL PW i innymi wydziałami Politechniki, Prof. Jan Kiciński, Dyrektor IMP PAN
  • Prezentacja wybranych technologii z zakresu niskiej emisji i walki ze smogiem, Dr hab. inż. Dariusz Kardaś, IMP PAN
  • Mikrosiłownie Organic Rankine Cycle (ORC) – Grzegorz Żywica, IMP PAN
  • Zjawisko dielektroforezy w procesach kontroli przepływu i wrzenia, Dr Marcin Lackowski, IMP PAN
 3. Centrum Badawcze PAN Konwersja Energii i Źródła Odnawialne – potencjał i możliwości oraz aspekt współpracy międzynarodowej i krajowej, Mgr inż. Sebastian Bykuć, Kierownik Centrum ds. Naukowych, IMP PAN/CB PAN KEZO
 4. Dyskusja o możliwościach współpracy miedzy IMP PAN/CB PAN KEZO a MEiL PW i innymi wydziałami Politechniki, Prof. Jan Kiciński, IMP PAN
 5. Podsumowanie i zakończenie seminarium