IHE / IHE News / Archived news / Spotkanie ze studentami zainteresowanymi pisaniem pracy dyplomowej w Heat-Tech Center

Spotkanie ze studentami zainteresowanymi pisaniem pracy dyplomowej w Heat-Tech Center

Spotkanie ze studentami zainteresowanymi pisaniem pracy dyplomowej w Heat-Tech Center zostało uzgodnione na dzień 3 lutego 2014 r. Odbędzie się ono o godzinie 14.15 w gmachu Wydziału Inżynierii Środowiska przy ul. Nowowiejskiej 20 w sali 124.

Na spotkaniu przedstawiona zostanie działalność Heat-Tech Center i jego miejsce w grupie Dalkia, omówione zostaną zasady współpracy, a studenci będą mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.