IHE / IHE News / IHE Seminars / Seminaria ITC 2013 lato

Seminaria ITC 2013 lato

Data Osoba Temat Zakład, Instytucja
5 marca
10.15-13:00
Dr Ewa Kochańska

Naukowcy dla gospodarki Mazowsza.

Raport z I etapu projektu.

Departament Analiz i Innowacji, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Łódź
12 marca Prof. Jacek Przygodzki Uczeni ze stażem powstańczym 1863 roku ITC ZPNiS
19 marca Dr Wojciech Bujalski Zasobnik ciepła w dużych systemach ciepłowniczych ITC ZMiUE
26 marca Prof. Jacek Rokicki Strategia badawcza przemysłu lotniczego. Program sektorowy InnoLot ITLiMS
9 kwietnia Mgr inż.  Andrzej Grzebielec Badania pracy termoakustycznego urządzenia chłodniczego z falą stojącą ITC ZAPiCh
16 kwietnia Dr inż. Artur Rusowicz Zagadnienia modelowania matematycznego skraplaczy energetycznych ITC ZAPiCh
23 kwietnia Prof. Roman Domański
Mgr Marcin Bugaj
Prezentacja eksperymentalnego budynku inteligentnego wykorzystującego hybrydowy układ odnawialnych źródeł ciepła ITC ZT
30 kwietnia Dr Jacek Szymczyk
Dr Jan Szymczyk
Współpraca pomp z ich napędami przy różnych stanach pracy ITC ZPNiS
7 maja Dr Krzysztof Karaśkiewicz Wybrane zagadnienia sił hydraulicznych w pompach wirowych ITC ZPNiS
14 maja Dr Nikołaj Uzunow Badanie stabilności reaktorów wrzących ITC ZMiUE
21 maja dr inż. Norihiko Iki „Turbomachinery Research in AIST” Energy Technology Research Institute w Tsukubie (Japonia)
przełożone Prof. Krzysztof Badyda Bloki na parametry nadkrytyczne ITC ZMiUE
28 maja Prof. Józef Portacha Zrównoważony rozwój gospodarki energetycznej mojego miasta z wykorzystaniem energii odpadów i ścieków komunalnych ITC ZPNiS
4 czerwca Prof. Tomasz Wiśniewski Metody pomiaru właściwości cieplnych izolacji ITC ZT
11czerwca Dr inż. Dariusz Czekalski
Prof. dr hab. inż. Jędrzej Trajer
Prognozowanie sum godzinowych i dziennych promieniowania słonecznego WIP SGGW
18 czerwca Dr inż. Paweł Mazuro Tłokowe silniki rewolwerowe ZSL