IHE / IHE News / Archived news / Zaproszenie na seminarium 21 października

Zaproszenie na seminarium 21 października

Zaproszenie na seminarium 21 października

Na najbliższym seminarium mgr inż. Andrzej Bryła przedstawi bieżące i planowane inwestycje budowlane na Wydziale MEiL.

Godz. 11:15, wtorek, 21 października 2014 roku, sala 105