IHE / IHE News / Archived news / Naruszenie ochrony danych osobowych na PW

Naruszenie ochrony danych osobowych na PW

W tym miejscu możesz sprawdzić, czy Twój numer dowodu osobistego został ujawniony w incydencie naruszenia ochrony danych osobowych w OKNO.

https://www.ci.pw.edu.pl/incydent_okno/

W celu zminimalizowania ewentualnych skutków ujawnienia danych osobowych osoby posiadające konta w systemie OKNO powinny rozważyć podjęcie następujących działań:

  • zastrzeżenie danych w banku,
  • zastrzeżenie dowodu osobistego oraz złożenie zastrzeżenia kredytowego w Biurze Informacji Kredytowej BIK (gwarantujące otrzymywanie alertów w przypadku prób uzyskania kredytu na zastrzeżone dane osobowe),
  • zastrzeżenie numeru PESEL np. poprzez aktywowanie usługi Bezpieczny PESEL,
  • wymianę dowodu osobistego.