IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Łapka Piotr

Piotr Łapka

dr hab. inż., prof. uczelni - Zakład Termodynamiki pokój 203, e-mail: piotr.lapka@itc.pw.edu.pl; piotr.lapka@pw.edu.pl tel. 22 234 52 51

Konsultacje: poniedziałek 16-17, piątek, 12-13.

poniedziałek wtorek środa  czwartek piątek sobota niedziela
12-16 Thermodynamics
T311

16-17 kosultacje
T203
      12-13 konsultacje
 T203
   

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Profesor uczelni w Zakładzie Termodynamiki

 

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • modelowanie matematyczne i numeryczne w mechanice płynów i w wymianie ciepła
 • promieniowanie cieplne
 • obliczenia równoległe

 

Dydaktyka:

 • Metody numeryczne w wymianie ciepła (laboratorium)
 • Numerical Methods in Heat Transfer (labs)
 • Thermodynamics I (tutorials)
 • Termodynamika III (ćwiczenia)
 • Wymiana Ciepła I, Energetyka (ćwiczenia)
 • Wymiana Ciepła I, MiBM (wykład i ćwiczenia)
 • Zaawansowana wymiana ciepła (wykład)

 

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • Modelowanie promieniowania cieplnego (Ansys Fluent, własne kody obliczeniowe).
 • Mikro i makro modelowanie procesów zmiany fazy (Ansys Fluent, własne kody obliczeniowe).
 • Obliczenia z wykorzystaniem równoległości (własne kody obliczeniowe, CUDA, OpenCL, OpenMP, MPI).
 • Zastosowanie metody siatek Boltzmanna do symulacji procesów cieplno-przepływowych (własne kody obliczeniowe).
 • Zastosowanie metody zanurzonego brzegu do symulacji procesów cieplno-przepływowych (własne kody obliczeniowe).
 •  Modelowanie chłodzenia silników lotniczych (Ansys Fluent).
 • Modelowanie chłodzenia elektroniki (Ansys Fluent).
 • Modelowanie przepływów dwufazowych i nadkrytycznych z wymianą ciepła (Ansys Fluent, własne kody obliczeniowe).

 

Ważniejsze publikacje:

Lista Filadelfijska

 1. Łapka P., Furmański P.:  Fixed Cartesian grid based numerical model for solidification process of semi-transparent materials I: modelling and verification. International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 55, 2012, pp. 4941-4952, Impact Factor (2011) 2.407.
 2. Łapka P., Furmański P.:  Fixed Cartesian grid based numerical model for solidification process of semi-transparent materials II: reflection and refraction or transmission of the thermal radiation at the solid–liquid interface, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 55, 2012, pp. 4953-4964, Impact Factor (2011) 2.407.
 3. Ledesma J.T., Łapka P., Domański R., Casares F.S.: Numerical simulation of the solar thermal energy storage system for domestic hot water supply located in south Spain. Thermal Science (przyjęty do druku w 2012 roku, publikacja on-line doi: 10.2298/TSCI111216050L), Impact Factor (2011) 0.779.
 4. Łapka P., Furmański P.: Fixed grid simulation of radiation-conduction dominated solidification process. Journal of Heat Transfer - Transactions of the ASME, Vol. 132, 2010, pp. 023504.1-023504.10, Impact Factor (2009) 1.830.
 5. Łapka P., Furmański P.: Numerical modelling of solidification processes of semitransparent materials using the enthalpy and the finite volume methods. Heat and Mass Transfer, Vol. 44, 2008, pp. 937-957, Impact Factor (2011) 0.896.

Czasopisma o zasięgu międzynarodowym

 1. Łapka P., Furmański P.: Effects of refractive index on the Bridgman oxide crystals growth process – numerical analysis, AIP Conference Proceedings, Vol. 1389, 2011, pp. 159-162.
 2. Wiśniewski T.S., Łapka P., Miścicki M., Seredyński M., Furmański P.: Badania współczynnika przewodzenia ciepła izolacji kadłuba turbiny oraz analiza jego wpływu na pola temperatury i naprężeń. Przegląd Energetyczny, Vol. 50, 2008, pp. 36-38.
 3. Seredyński M., Łapka P., Miścicki M., Wiśniewski T.S.: Analiza numeryczna pól temperatury i naprężeń w kadłubie turbiny parowej. Przegląd Energetyczny, Vol. 48, 2007, pp. 43-46.
 4. Furmański P., Łapka P., Wiśniewski T.: Detection of structural defects in materials through infrared methods. Archives of Thermodynamics, Vol. 28, 2007, pp. 19-40.
 5. Łapka P., Furmański P.: Parallel computation of conjugated radiative-conductive heat transfer in thermal insulation layer. Archives of Thermodynamics, Vol. 27, 2006, pp. 55-80.

 

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

 • 3 T10B 018 29, „Mikro-makroskopowe modelowanie procesu krzepnięcia układu binarnego”, Politechnika Warszawska, 2005-2008,
 • N512 003 31/0317, „Badanie termicznego oporu kontaktowego w nieruchomych i ruchomych połączeniach części maszyn”, Politechnika Warszawska, 2006-2008,
 • PBZ-KBN-105/T10/2003, „Zintegrowany dynamiczny system oceny ryzyka, diagnostyki oraz sterowania dla obiektów i procesów technicznych”, DIADYN, Politechnika Warszawska, 2006-2008,
 • N512 459736, „Symulacja numeryczna wzrostu monokryształów optycznych w procesie Bridgmana”, Politechnika Warszawska, 2009-2010,
 • N512 459936, „Badania akumulacji ciepła z wykorzystaniem materiałów ulegających przemianie fazowej w zastosowaniu do budownictwa energooszczędnego”, Politechnika Warszawska, 2009-2012,
 • N512 354537, „Opracowanie nieniszczących metod wyznaczania stopnia zawilgocenia materiałów porowatych w oparciu o technikę badań w podczerwieni”, Politechnika Warszawska, 2009-2012,
 • NR02 000406, „Wykorzystanie przemiany fazowej do konstrukcji układów chłodzenia matryc diod laserowych dużej mocy”, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 2009-2012,
 • POIG.01.01.02-00-097/09, „Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej”, TERMET, 2010-2013, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2.
 • COST Action TU0802, „Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings”, NeCoEPCM, 2009-2013.
 • N N512 457840 „Numeryczny symulator mikro i makro-struktur powstających w procesach cieplnych towarzyszących krystalizacji dwuskładnikowego stopu metali”, Politechnika Warszawska, 2011-2014.
 • EU PF 7, AAT.2011.4.4-4, „Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft, ESPOSA”, 2011-2015, Politechnika Warszawska.

 

Działalność organizacyjna:

 • Udział w komitecie organizacyjnym międzynarodowej konferencji SolPol 2008, Warszawa 22-26.09.2008.

 

Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej, indywidualna stopnia III za osiągnięcia naukowe w 2011r., Warszawa, 01.10.2012.
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej, Warszawa, 20.09.2011.
 • Stypendium programu Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2010 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej, zespołowa stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2007-2008, Warszawa, 01.10.2009.
 • Zajęcie III miejsca w „Ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych”, organizowanym przez Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej oraz Centrum Doskonałości Unii Europejskiej OPTI_ENERGY Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems and Processes – edycja 2006, Gliwice, 31.01.2007.
 • Ukończenie z wyróżnieniem studiów na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, 29.11.2005.

--------------------------------- 

Materiały dla studentów

aby mieć do nich dostęp należy zalogować się za pomocą loginu i hasła jak do wirtualnego dziekanatu