IHE / IHE News / IHE Seminars / Seminaria ITC 2013 zima

Seminaria ITC 2013 zima

Data Osoba Temat Zakład, Instytucja
22 października Mgr inż. Marcin Wołowicz Modelowanie matematyczne węglanowego ogniwa paliwowego ITC ZMiUE
29 października Mgr inż. Andrzej Bryła

Spotkanie informacyjne

Inwestycje w Instytucie Techniki Cieplnej

ITC
05 listopada Prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda Bloki parowe na parametry nadkrytyczne ITC ZMiUE
12 listopada

Mgr inż. Tomasz Falkowski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Ocena funkcjonowania systemu białych certyfikatów w Polsce ITC ZRUE
19 listopada Dr inż. Sławomir Bielecki Moc bierna a efektywność energetyczna ITC ZRUE
26 listopada Mgr inż. Michał Ćwil Mikroinstalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii w świetle znowelizowanego Prawa energetycznego

PIGEO/

ZChEB

03 grudnia Mgr inż. Piotr Mazgaj Analizy bezpieczeństwa reaktorów jądrowych ITC ZMiUE
17 grudnia Dr inż. Jan Kindracki Problem pomiarów szybkozmiennych temperatur w aplikacjach silnikowych – badania eksperymentalne ITC ZSL
07 stycznia mgr inż. Sebastian Kaźmierski Wyznaczanie i analiza diagramów drogi Słońca IŚ PW
14 stycznia Dr inż. Adam Ruciński Nowoczesne metody usuwania wilgoci z materiałów porowatych ITC ZChEB
21 stycznia Mgr inż. Łukasz Śladewski Metody ciągłego pomiaru rozkładu temperatury w kotle energetycznym i ich wykorzystanie do optymalizacji procesu spalania ITC ZMiUE
28 stycznia Dr Jacek Szymczyk Sterowanie w układach pompowych ITC ZRUE