IHE / IHE News / Archived news / X Konferencja PBEC

X Konferencja PBEC

X Konferencja PBEC oraz w Jubileusz 50-lecia Instytutu Techniki Cieplnej odbyły się w Warszawie w dniach 13–16 grudnia br., pod Honorowym Patronatem Wicepremiera i Ministra Gospodarki Pana Waldermara Pawlaka oraz JM Rektora PW prof. dr hab. inż. Włodzimierza Kurnika

Więcej informacji:http://pbec.itc.pw.edu.pl/

Jubileusz 50-lecia Instytutu Techniki Cieplnej