IHE / IHE News / IHE Seminars / Seminarium instytutowe 14 czerwca

Seminarium instytutowe 14 czerwca

Seminarium instytutowe 14 czerwca

W najbliższy wtorek (14 czerwca) o 10:15 odbędzie się seminarium ITC. Referat wygłosi p. mgr inż. Bartosz Chwieduk. Tytuł referatu: „Analiza sezonowej efektywności energetycznej wieloźródłowych niekonwencjonalnych systemów energetycznych mikro skali".

Seminarium będzie miało charakter stacjonarno - zdalny. Link do spotkania w MS Teams:  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania