IHE / IHE News / Archived news / 11th Development Trends in Space Propulsion Systems conference

11th Development Trends in Space Propulsion Systems conference

11th Development Trends in Space Propulsion Systems conference
space

On behalf of Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation and Institute of Heat Engineering of Warsaw University of Technology we have the pleasure to invite you to the 11th Development Trends in Space Propulsion Systems conference. The conference will take place at the Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation on November 14-15, 2019. The registration and abstract submission deadline has been extended to 25.10.2019.

https://ilot.edu.pl/space-trends-2019/

All authors of presentations will have an opportunity to submit papers which will be published in a special edition of “Transactions on Aerospace Research”.

The deadline extension applies to the student competition as well. All students are welcome to take part, and the best presentation will win a main prize of 1000 PLN.

Space Trends to idealne miejsce do zapoznania się z trwającymi projektami i najnowszym stanem wiedzy w polskim i międzynarodowym przemyśle kosmicznym. Głównym celem wydarzenia jest promocja badań w przestrzeni kosmicznej i motywacja do rozwiązywania problemów w tej interesującej dziedzinie.

Konferencja jest skierowana do osób zaangażowanych w tematykę technologii kosmicznych – zwłaszcza systemów napędowych:

  • naukowców, badaczy, przedstawicieli przemysłu,
  • studentów i młodych naukowców.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji: www.ilot.edu.pl/spacetrends2019:

Pytania dotyczące uczestnictwa prosimy kierować na adres: spacetrends2019@ilot.edu.pl.

Wydarzenie organizują wspólnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz Politechnika Warszawska. Patronami honorowymi Space Trends 2019 są: Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych oraz Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego.