IHE / Employees / Retired or collaborators / Szymczyk Jan

Jan Szymczyk

dr inż. - Zakład Pomp Napędów i Siłowni pokój 405a, e-mail: Jan.Szymczyk@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 02

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Starszy Wykładowca
 • Członek Rady Wydziału do 1.09.2012
 • Kierownik Laboratoriów: Elektroniki i Techniki Mikroprocesorowej

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Badanie falownikowych układów napędowych pomp wirowych

Dydaktyka: studia dzienne: 

 • Elektronika W, C – ML. NW 135,
 • Elektronika L – ML. NK 316,
 • Technika Mikroprocesorowa W, C - ML. NK 396,
 • Technika Mikroprocesorowa L - ML. NK 397,
 • Elektronika W, C, L – ML. ZNW121.

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • 2012 r. praca inżynierska – Projekt i badanie układu regulacji i temperatury obiektu mieszkalnego
 • 2013 r. praca magisterska – Badanie falownikowego układu sterowania pomp

Ważniejsze publikacje:

 • Książka: Praca zbiorowa „Elektrotechnika i Elektronika dla nieelektryków”  WNT Wyd.VI
 • Skrypt: Praca zbiorowa „Laboratorium elektroniki dla mechaników” Wyd.PW

Ważniejsze projekty badawczo- naukowe krajowe i zagraniczne:

 • Projekt badawczy – grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Badanie zastosowania charakterystyk zupełnych pomp wirowych w celu zwiększenia ich niezawodności oraz efektywności energetycznej transportu cieczy, zwłaszcza w energetyce. Umowa nr 3310/B/T02/2010/38.

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. W. Jędral
  Wykonawcy: dr K. Karaśkiewicz, dr Jacek Szymczyk, dr Jan Szymczyk

Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora (zespołowa stopnia I) za osiągnięcia dydaktyczne w roku 1999, nagroda Rektora (zespołowa stopnia II) za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2004.
 • Srebrna odznaka SEP 2011.
 • Nagrody i wyróżnienia studentów, których byli Państwo promotorami.