IHE / Employees / Retired or collaborators / Tomborowski Tadeusz

Tadeusz Tomborowski

dr inż. - Zakład Pomp Napędów i Siłowni pokój 405a, e-mail: Tadeusz.Tomborowski@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 02, 234 52 75

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Kierownik Laboratorium Maszyn Elektrycznych

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Kompleksowa rewitalizacja istniejących budynków użyteczności publicznej w aspekcie zminimalizowania zużycia energii elektrycznej w tychże obiektach.
 • Badania nad wykorzystaniem pól elektrycznych do zagęszczania osadów wodnych.

Dydaktyka:

 • Elektrotechnika studia zaoczne - ZNW113
 • Elektrotechnika 2 - ML.NK317
 • Elektronika 2 - MK316
 • Laboratorium Maszyn Elektrycznych - NK442
 • Laboratorium Zintegrowane - ML.NK330

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • Przegląd stanowiska z maszyną prądu stałego
 • Przegląd stanowiska z silnikiem klatkowym
 • Przegląd stanowiska z silnikiem pierścieniowym

 

Ważniejsze publikacje

 • Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków” WNT 2004,
 • „Laboratorium  elektrotechniki dla mechaników” Oficyna Wydawnicza PW 2011,
 • „Laboratorium podstaw elektroniki dla mechaników” Oficyna Wydawnicza PW 2011,
 • Tomborowski T. Lipka J. Reszko A. ”Budynki inteligentne w aspekcie techniczo-ekonomicznym”,
 • Tomborowski T.Lipka J. ”Napędy zmiennoobrotowe pomp dużych mocy”.

Ważniejsze ekspertyzy patenty

 • Patent 210278 „Urządzenia wentylatorowe do recyrkulacji gazów w wysokotemperaturowym ogniwie paliwowym”,
 • Patent 211985 „Ogniwo paliwowe”,
 • W zakresie elektrokinetyki m.in patent „Sposób osuszania i zabezpieczania murów przed ponownym ich zawilgoceniem”, „Metoda termoiniekcji do osuszania i przeciwwilgociowego zabezpieczania murów”.

Działalność organizacyjna

 • Kierownik Laboratorium Maszyn Elerktrycznych,
 • Kierownik przedmiotu Elektrotechnika dla studiów niestacjonarnych.

Nagrody i inne wyróżnienia:

Nagroda Rektora za działalność dydaktyczną.