IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Publications / Ćwiczenia w laboratorium chłodnictwa

Ćwiczenia w laboratorium chłodnictwa

cwlch
Andrzej Grzebielec, Adam Ruciński, Artur Rusowicz
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, wydanie 1, 2005
Skrypt Ćwiczenia w Laboratorium Chłodnictwa jest pomocą dydaktyczną dla studentów, którzy w ramach swoich studiów odrabiają Laboratorium Chłodnictwa na studiach I stopnia lub Laboratorium Chłodnictwa II na studiach II stopnia w Zakładzie Aparatury Procesowej i Chłodnictwa na wydziale MEiL.Materiał prezentowany w Laboratorium nie jest jednorodny, ponieważ dotyczy wybranych zagadnień chłodnictwa, klimatyzacji oraz inżynierii procesowej. Ten ostatni element ma charakter uniwersalny, w związku z tym może być wykorzystany przez studentów innych specjalności.
   

Spis treści

 Przedmowa

1. Komora chłodnicza
 1.1. Cel ćwiczenia
 1.2. Podstawy teoretyczne
 1.3. Stanowisko laboratoryjne
 1.4. Przebieg ćwiczenia
 1.5. Opracowanie wyników pomiarów
 1.6. Sprawozdanie
Literatura
Załącznik 1.1. Wykres 1 właściwości czynnika R22

2. Komora klimatyzacyjna ze zbiornikiem wody lodowej
 2.1. Cel ćwiczenia
 2.2. Podstawy teoretyczne
 2.3. Stanowisko laboratoryjne
 2.4. Przebieg ćwiczenia
 2.5. Opracowanie wyników pomiarów
 2.6. Sprawozdanie
Literatura

3. Elementy automatyki chłodniczej
 3.1. Cel ćwiczenia
 3.2. Podstawy teoretyczne
 3.3. Stanowisko laboratoryjne
 3.4. Przebieg ćwiczenia
 3.5. Opracowanie wyników pomiarów
 3.6. Sprawozdanie
Literatura

4. Przepustnice wielopłaszczyznowe
 4.1. Cel ćwiczenia
 4.2. Podstawy teoretyczne
 4.3. Stanowisko laboratoryjne
 4.4. Przebieg ćwiczenia
 4.5. Opracowanie wyników pomiarów
 4.6. Sprawozdanie
Literatura

5. Rektyfikacja
 5.1. Cel ćwiczenia
 5.2. Podstawy teoretyczne
 5.3. Stanowisko laboratoryjne
 5.4. Przebieg ćwiczenia
 5.5. Opracowanie wyników pomiarów
 5.6. Sprawozdanie
Literatura
Załącznik 5.1. Stężenie molowe etanolu w funkcji gęstości roztworu
Załącznik 5.2. Wykres równowagowy 2 układu woda-etanol

6. Napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym
 6.1. Cel ćwiczenia
 6.2. Wiadomości podstawowe
 6.3. Stanowisko laboratoryjne (przenośna stacja napełniania)
 6.4. Przebieg ćwiczenia
 6.5. Sprawozdanie
Literatura

7. Odzyskiwanie, regenerowanie i niszczenie czynników chłodniczych
 7.1. Cel ćwiczenia
 7.2. Opis zagadnienia
 7.3. Wnioski
 7.4. Sprawozdanie
Literatura

8. Badanie chłodziarki termoelektrycznej
 8.1. Cel ćwiczenia
 8.2. Podstawy teoretyczne
 8.3. Stanowisko laboratoryjne
 8.4. Bilans cieplny chłodziarki termoelektrycznej
 8.5. Przebieg ćwiczenia
 8.6. Sprawozdanie
Literatura

9. Nowoczesne konstrukcje sprężarek chłodniczych
 9.1. Cel ćwiczenia
 9.2. Sprężarki śrubowe
 9.3. Sprężarki spiralne
 9.4. Sprawozdanie
Literatura

10. Proces suszenia owoców
 10.1. Cel ćwiczenia
 10.2. Podstawy teoretyczne
 10.3. Stanowisko laboratoryjne
 10.4. Przebieg ćwiczenia
 10.5. Opracowanie wyników pomiarów
 10.6. Sprawozdanie
Literatura

11. Wyznaczanie oporu cieplnego osadów w rurze wymiennika ciepła
 11.1. Cel ćwiczenia
 11.2. Podstawy teoretyczne
 11.3. Stanowisko laboratoryjne
 11.4. Przebieg ćwiczenia
 11.5. Opracowanie wyników pomiarów
 11.6. Ocena dokładności obliczeń
 11.7. Sprawozdanie
Literatura