IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Publications / Ćwiczenia w Laboratorium Chłodnictwa

Ćwiczenia w Laboratorium Chłodnictwa

cwlch
Andrzej Grzebielec, Adam Ruciński, Artur Rusowicz
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, wydanie 2 rozszerzone, 2011
Skrypt Ćwiczenia w Laboratorium Chłodnictwa jest pomocą dydaktyczną dla studentów, którzy w ramach swoich studiów odrabiają Laboratorium Chłodnictwa na studiach I stopnia lub Laboratorium Chłodnictwa II na studiach II stopnia w Zakładzie Aparatury Procesowej i Chłodnictwa na wydziale MEiL.Materiał prezentowany w Laboratorium nie jest jednorodny, ponieważ dotyczy wybranych zagadnień chłodnictwa, klimatyzacji oraz inżynierii procesowej. Ten ostatni element ma charakter uniwersalny, w związku z tym może być wykorzystany przez studentów innych specjalności.Wydanie drugie jest uzupełnione o trzy nowe ćwiczenia: urządzenie termoakustyczne, wyznaczanie efektywności parownika płytowego oraz wyznaczanie sprawności sprężarki napędzanej poprzez falownik.
   
Spis treści

Przedmowa

1. Komora chłodnicza
1.1. Cel ćwiczenia
1.2. Podstawy teoretyczne
1.3. Stanowisko laboratoryjne
1.4. Przebieg ćwiczenia
1.5. Opracowanie wyników pomiarów
1.6. Sprawozdanie
Literatura
Załącznik 1.1. Wykres 1 właściwości czynnika R22

2. Komora klimatyzacyjna ze zbiornikiem wody lodowej
2.1. Cel ćwiczenia
2.2. Podstawy teoretyczne
2.3. Stanowisko laboratoryjne
2.4. Przebieg ćwiczenia
2.5. Opracowanie wyników pomiarów
2.6. Sprawozdanie
Literatura

3. Elementy automatyki chłodniczej
3.1. Cel ćwiczenia
3.2. Podstawy teoretyczne
3.3. Stanowisko laboratoryjne
3.4. Przebieg ćwiczenia
3.5. Opracowanie wyników pomiarów
3.6. Sprawozdanie
Literatura

4. Przepustnice wielopłaszczyznowe
4.1. Cel ćwiczenia
4.2. Podstawy teoretyczne
4.3. Stanowisko laboratoryjne
4.4. Przebieg ćwiczenia
4.5. Opracowanie wyników pomiarów
4.6. Sprawozdanie
Literatura

5. Rektyfikacja
5.1. Cel ćwiczenia
5.2. Podstawy teoretyczne
5.3. Stanowisko laboratoryjne
5.4. Przebieg ćwiczenia
5.5. Opracowanie wyników pomiarów
5.6. Sprawozdanie
Literatura
Załącznik 5.1. Stężenie molowe etanolu w funkcji gęstości roztworu
Załącznik 5.2. Wykres równowagowy 2 układu woda-etanol

6. Napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym
6.1. Cel ćwiczenia
6.2. Wiadomości podstawowe
6.3. Stanowisko laboratoryjne (przenośna stacja napełniania)
6.4. Przebieg ćwiczenia
6.5. Sprawozdanie
Literatura

7. Odzyskiwanie, regenerowanie i niszczenie czynników chłodniczych
7.1. Cel ćwiczenia
7.2. Opis zagadnienia
7.3. Wnioski
7.4. Sprawozdanie
Literatura

8. Badanie chłodziarki termoelektrycznej
8.1. Cel ćwiczenia
8.2. Podstawy teoretyczne
8.3. Stanowisko laboratoryjne
8.4. Bilans cieplny chłodziarki termoelektrycznej
8.5. Przebieg ćwiczenia
8.6. Sprawozdanie
Literatura

9. Nowoczesne konstrukcje sprężarek chłodniczych
9.1. Cel ćwiczenia
9.2. Sprężarki śrubowe
9.3. Sprężarki spiralne
9.4. Sprawozdanie
Literatura

10. Proces suszenia owoców
10.1. Cel ćwiczenia
10.2. Podstawy teoretyczne
10.3. Stanowisko laboratoryjne
10.4. Przebieg ćwiczenia
10.5. Opracowanie wyników pomiarów
10.6. Sprawozdanie
Literatura

11. Wyznaczanie oporu cieplnego osadów w rurze wymiennika ciepła
11.1. Cel ćwiczenia
11.2. Podstawy teoretyczne
11.3. Stanowisko laboratoryjne
11.4. Przebieg ćwiczenia
11.5. Opracowanie wyników pomiarów
11.6. Ocena dokładności obliczeń
11.7. Sprawozdanie
Literatura

12. Termoakustyczne urządzenie chłodnicze
12.1. Cel ćwiczenia
12.2. Podstawy teoretyczne
12.2.1. Zasada działania urządzenia
12.2.2. Podstawowe parametry urządzenia
12.3. Stanowisko laboratoryjne
12.4. Przebieg ćwiczenia
12.5. Opracowanie wyników pomiarów
12.6. Sprawozdanie
Literatura
13. Wyznaczanie efektywności parownika płytowego
13.1. Cel ćwiczenia
13.2. Podstawy teoretyczne
13.3. Stanowisko laboratoryjne
13.4. Przebieg ćwiczenia
13.5. Opracowanie wyników pomiarów
13.6. Sprawozdanie
Literatura
14. Sprawność sprężarki napędzanej poprzez falownik
14.1. Cel ćwiczenia
14.2. Podstawy teoretyczne
14.2.1. Przemiennik częstotliwości
14.2.2. Zastosowanie inwertera w układach bezpośredniego odparowania
14.3. Stanowisko laboratoryjne
14.4. Przebieg ćwiczenia
14.5. Opracowanie wyników pomiarów
14.6. Sprawozdanie
Literatura
Załącznik 14.1. Wykres Molliera dla czynnika R134a