IHE / RSS News / Narodowe Centrum Nauki

 • 44 kandydatów do Nagrody NCN
 • ERC Starting grants dla naukowców w Polsce
 • Formularze wniosków dla konkursu IMPRESS-U dostępne
 • Webinarium „Zarządzanie danymi badawczymi jakościowymi w naukach socjologicznych”
 • Pozytywna ocena działalności NCN
 • Plan zarządzania danymi badawczymi w projektach NCN – webinarium
 • Pierwsze wyniki konkursu Weave-UNISONO 2023
 • Wyniki konkursu MINIATURA 7 dla wniosków złożonych w maju
 • Webinarium o udostępnianiu i ponownym wykorzystywaniu danych badawczych
 • Podcast nr. 7 IMPRESS-U i CHANSE
 • IMPRESS-U – szansa dla polskich i ukraińskich badaczy
 • IMPRESS-U
 • SONATINA 7: granty dla młodych przyznane
 • Wyniki OPUS 24+LAP dla projektów dwustronnych polsko-czeskich oraz trójstronnego polsko-czesko-austriackiego
 • Webinarium dotyczące konkursu sieci T-AP: DGT Call 2023
 • Wyniki OPUS 24+LAP dla projektów realizowanych we współpracy z naukowcami ze Szwajcarii
 • Trzecia lista laureatów konkursu MINIATURA 7
 • Mapa WUI w „Nature”
 • Wyniki OPUS 24+LAP/Weave dla projektów dwustronnych z udziałem naukowców z Belgii-Flandrii
 • Dwoje naukowców zrealizuje badania w Polsce
 • Wyniki OPUS 24+ LAP/Weave dla projektów dwustronnych z udziałem naukowców z Austrii
 • Budżet NCN i mniejsze ośrodki
 • Liderki w badaniach kwantowych
 • Laureatka MINIATURY w „Science”
 • Finansowanie NCN to kwestia długofalowego rozwoju Polski
 • Konkurs OPUS 26 +LAP/Weave: zapowiedź
 • Druga lista laureatów konkursu MINIATURA 7
 • 52 laureatów i mentorów POLONEZ BIS spotkało się w Krakowie
 • EOSC Day Poland: Otwarta nauka staje się rzeczywistością
 • Wyniki OPUS 24+LAP we współpracy z Luksemburgiem
 • Webinarium dla polskich wnioskodawców w konkursach Crisis i Well-being
 • Apel w sprawie finansowania NCN
 • Podcast nr 6. Centra Dioscuri
 • PRELUDIUM BIS 5
 • Ogłoszenie konkursu T-AP DGT Call 2023
 • Democracy, Governance and Trust
 • Czerwcowe otwarcie konkursów NCN
 • MAESTRO 15
 • SONATA BIS 13
 • Webinaria dla wnioskodawców w konkursach CHANSE
 • Kolejny konkurs Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności już wkrótce
 • Zaproszenie na webinarium Biodiversa+
 • Webinarium „Zarządzanie danymi badawczymi w naukach o komunikacji społecznej i mediach”
 • JPND Call 2023 – możliwość dołączenia do międzynarodowych zespołów badawczych
 • Czwarty grant ERC dla laureata Nagrody NCN
 • Wyniki konkursu Weave-UNISONO na projekty polsko-czesko-niemieckie
 • Konkursy na międzynarodowe projekty badawcze Crisis i Well-being
 • Crisis – Perspectives from the Humanities
 • Środowisko naukowe apeluje o zwiększenie budżetu NCN
 • Zapowiedź konkursu T-AP DGT Call 2023
 • Konkurs POLONEZ BIS 3 rozstrzygnięty
 • JPND Call 2023 – możliwość dołączenia do międzynarodowych zespołów badawczych
 • Ogłaszamy wyniki konkursów OPUS 24 i SONATA 18
 • Webinarium „Zarządzanie danymi badawczymi w naukach o Ziemi i środowisku”
 • Podcast nr 5. Geografia grantów
 • Drugi komponent badawczy w programie Profesura NAWA
 • Zaproszenie na webinar dla pracowników administracyjnych
 • Pierwsze wyniki konkursu MINIATURA 7
 • Pierwsze wyniki konkursu MINIATURA 7
 • Dni NCN 2023 za nami
 • Zaproszenie na webinaria dotyczące danych badawczych
 • Dni NCN we Wrocławiu: transmisja na żywo
 • Środki na badania dla kolejnych laureatów programu „Polskie Powroty NAWA 2022”
 • Prestiżowy grant ERC dla polskiej naukowczyni
 • Ogłoszenie nowego konkursu sieci ForestValue2
 • Webinarium „Zarządzanie danymi badawczymi w językoznawstwie”
 • Webinarium „Zarządzanie danymi badawczymi w językoznawstwie”
 • Dni NCN we Wrocławiu już za dwa tygodnie
 • Crisis i Well-being - nowe konkursy na międzynarodowe projekty badawcze
 • Centrum Doskonałości AI powstanie w Krakowie – publikujemy wyniki konkursu ARTIQ
 • Podcast nr 4. Młodzi naukowcy w konkursach NCN
 • Pierwszy komponent badawczy w programie „Polskie Powroty NAWA 2022” sfinansowany
 • Dni NCN 2023 odbędą się 10-11 maja we Wrocławiu
 • Konferencja CHANSE poświęcona zmianom społecznym i kulturowym w epoce cyfrowej
 • Konkurs Weave-UNISONO: zamknięcie naboru wniosków w luksemburskiej agencji FNR jako agencji wiodącej
 • Webinarium „Otwarte dane badawcze w polityce i praktyce NCN”
 • Wyniki ERC Advanced Grant 2022
 • Kolejne wyniki konkursu Weave-UNISONO 2022
 • Nowe Centra Dioscuri rozpoczynają działalność w Krakowie
 • Decyzje po I etapie w konkursach OPUS 24+LAP/Weave i SONATA 18
 • Zwycięskie projekty w konkursie PRELUDIUM BIS 4
 • Decyzje dla wniosków niespełniających wymogów formalnych złożonych w konkursie MINIATURA 7 w lutym
 • Konkursy na stanowiska typu post-doc w grantach NCN
 • Konkurs Weave-UNISONO: zamknięcie naboru wniosków w agencjach wiodących SNSF, FWO i GAČR
 • Podcast nr 3. Budżet, wynagrodzenia, mobilność
 • Rozmowa z Anną Dyrdał i Martą Gmurek
 • Nabór na komponenty badawcze w projektach NAWA Polskie Powroty 2022 otwarty
 • Biodiversa+ ogłasza temat czwartego konkursu na projekty badawcze
 • Marcowe otwarcie konkursów NCN
 • Rada NCN wprowadza działania mające powstrzymać spadek wskaźnika sukcesu w konkursach NCN
 • Zmiana w składzie Rady NCN
 • NCN sfinansuje rekordową liczbę zespołów w konkursie sieci M-ERA.NET 3
 • NAWA ogłasza wyniki programu Polskie Powroty 2022
 • M.ERA-NET 3 Call 2023
 • Otwieramy nabór wniosków w konkursie M-ERA.NET 3 Call 2023
 • ERC Starting Grants dla dwojga badaczy z Polski
 • Warsztaty z obsługi projektów
 • Podcast nr 2. Jak oceniamy wnioski?
 • Pierwszy komponent badawczy w programie Profesura NAWA
 • Granty NCN na projekty mistrzowskie oraz zbudowanie nowych zespołów badawczych przyznane
 • Otwarcie naboru w konkursie BTC ENUTC Call 2023
 • Weave-UNISONO – webinarium informacyjne dla polskich zespołów badawczych
 • Otwarcie konkursu na projekty dotyczące żywności i jej wpływu na zdrowie człowieka
 • Dodatkowe stypendia dla początkujących naukowców z Ukrainy
 • JPI HDHL 2023
 • Konkurs Weave-UNISONO: zamknięcie naboru wniosków w słoweńskiej agencji ARRS jako agencji wiodącej
 • PRELUDIUM BIS 5 w czerwcu
 • Kandydat na dyrektora
 • Dzień Informacyjny ERC Mentoring Initiative: webinarium
 • Konkurs Weave-UNISONO: ogłoszenie naboru wniosków w czeskiej agencji GAČR jako agencji wiodącej
 • Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2022 r.
 • Rola przedwczesnej terminacji transkrypcji w regulacji ekspresji genów u człowieka
 • Webinarium QuantERA Call 2023
 • Podcasty NCN
 • Dokumenty i biurokracja w regionach poniemieckich
 • SHENG 3 - zaproszenie na webinarium informacyjne dla polskich zespołów badawczych
 • Nowe metody dostarczania leków do guza nowotworowego
 • ForestValue2 - zapowiedź konkursu
 • POLONEZ BIS 3 – wysyłka decyzji po ocenie formalnej
 • Siódma edycja konkursu na małe granty otwarta
 • MINIATURA 7
 • Consolidator Grants ERC 2022
 • Zapowiedź nowego konkursu sieci JPI HDHL
 • Wkrótce nowy konkurs sieci JPI Urban Europe
 • Sieć QuantERA II otwiera konkurs dotyczący technologii kwantowych
 • Grant Proof of Concept ERC dla prof. Magdaleny Król
 • Rozmowa z Kathariną Boguslawski
 • Rozmowa z Kathariną Boguslawski
 • Katalog projektów CHANSE
 • Polscy naukowcy nagrodzeni w konkursie EN-UAC China Call
 • Zapowiedź konkursu Biodiversa+
 • Doskonałość naukowa nie ma płci
 • Weave-UNISONO – terminy naboru wniosków w 2023 r.
 • Webinary informacyjne dla wnioskodawców
 • Otwarcie 16. edycji konkursu sieci JPIAMR
 • JPIAMR DISTOMOS
 • Wyniki konkursu Weave-UNISONO na dwustronne projekty polsko-czeskie
 • Webinarium "Finansowanie projektów międzynarodowych" – oferta konkursowa NCN i NCBR na 2023 rok
 • Nowy konkurs sieci JPND
 • JPND 2023
 • Pierwszy wywiad przewodniczącego
 • Otwarcie naboru wniosków: komponenty badawcze Profesura NAWA 2022
 • Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji
 • Wyniki OPUS 22 + LAP/Weave dla projektów z udziałem naukowców z Niemiec
 • Rok 2022 w skrócie
 • Wesołych Świąt
 • Budżet i plany NCN na 2023 w mediach
 • Nowi członkowie Rady NCN
 • Decyzje dla wniosków niezakwalifikowanych do II etapu w SONATA BIS 12 i MAESTRO 14
 • Wykład online o rozmnażaniu drzew
 • Harmonogram konkursów NCN w 2023 roku
 • Polski zespół wśród laureatów Solar-driven Chemistry Call 2021
 • Grudniowe otwarcie konkursów NCN
 • Grudniowe otwarcie konkursów NCN
 • Spotkanie z laureatką Nagrody NCN
 • Laureatki i laureaci pierwszego konkursu POLONEZ BIS spotkali się w Krakowie
 • SONATINA 7
 • SONATINA 7
 • Ogłoszenie konkursu SHENG 3
 • Weave-UNISONO call: important information for research teams from Poland
 • Konkurs Weave-UNISONO: przypomnienie ważnych zasad opracowywania wniosków
 • Wykłady o ekonomii złożoności i ekologii lasów
 • Zapowiedź konkursu sieci JPND
 • Prof. Leszek Kaczmarek w Radzie Naukowej ERC
 • Moduł aneksowy dostępny w systemie OSF
 • Fizyka w Centrum
 • QuantERAII: nabór do nowej edycji już wkrótce
 • 576 badaczy z grantami NCN
 • Stagnacja budżetu NCN
 • NCN działa transparentnie
 • Trzech wybitnych naukowców zrealizuje badania w Polsce
 • Wykłady online laureatów Nagrody NCN 2022
 • Zwycięski projekt 14. edycji konkursu sieci JPIAMR
 • NCN sfinansuje dodatkowe projekty w konkursie POLONEZ BIS 1
 • Laureaci ERC Starting Grants 2022
 • Prof. Kuźnicki o budżecie NCN
 • Zapowiedź konkursu JPIAMR-ACTION Call 2023
 • Polsko-austriacko-słoweński projekt finansowany w konkursie Weave-UNISONO
 • Sytuacja kobiet i mężczyzn w nauce w „FA”
 • CHIST-ERA otwiera konkurs na międzynarodowe projekty badawcze
 • CHIST-ERA Call 2022
 • 3. Polsko-Niemieckie Spotkanie Naukowe
 • Ewolucja jaszczurek w „Nature”
 • Webinaria POLONEZ BIS 3 dostępne online
 • NCN sfinansuje dodatkowy projekt w konkursie POLONEZ BIS 1
 • Terminy rozmów kwalifikacyjnych
 • Święto otwartej nauki trwa
 • Utrudniony kontakt z pracownikami Działu Obsługi Wniosków
 • Pierwszy konkurs Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności rozstrzygnięty
 • OPUS 24 + LAP/ Weave – zaproszenie na webinarium dla polskich zespołów badawczych składających wnioski OPUS LAP
 • Wsparcie dla badań klimatycznych i polarnych – podsumowanie konferencji promującej program Badania Podstawowe
 • Najlepsi młodzi naukowcy 2022
 • Nagroda NCN online
 • Laureaci programu stypendialnego dla początkujących naukowców z Ukrainy
 • Decyzje dla wniosków niezakwalifikowanych do II etapu w konkursach OPUS 23 i PRELUDIUM 21
 • "Otwarta Nauka dla lepszej nauki" tematem EOSC Festival
 • Ponad 1,1 mln złotych dla polskiego zespołu badawczego w konkursie CHIST-ERA Call 2021
 • Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin HS, ST i NZ
 • Nagroda NCN 2022 już wkrótce
 • NCN zaprasza zagranicznych naukowców do Polski – trwa ostatni nabór POLONEZ BIS
 • Strategiczna konferencja sieci QuantERA w Krakowie
 • Dzień Informacyjny ERC Mentoring Initiative
 • Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie ARTIQ – Centra Doskonałości AI
 • Konkurs Weave-UNISONO: terminy i zasady opracowywania wniosków
 • Piąta lista rankingowa w konkursie MINIATURA 6
 • Wrześniowe otwarcie konkursów NCN
 • POLONEZ BIS 3
 • Webinarium dla pracowników jednostek naukowych
 • Zaproszenie do udziału w konferencji programu Badania Podstawowe
 • BiodivERsa+ – ogłoszenie nowego międzynarodowego konkursu z zakresu bioróżnorodności
 • Zmiana wykazu paneli dyscyplin NCN
 • Otwarte dane badawcze i oprogramowanie tematem konkursu sieci CHIST-ERA
 • Przedłużenie naboru w programie dla studentów i początkujących naukowców z Ukrainy
 • Wyniki konkursu MINIATURA 6 dla wniosków złożonych w maju
 • Strategiczna konferencja sieci QuantERA
 • Pierwsze wyniki konkursu Weave-UNISONO dla wniosków złożonych w 2022 roku
 • POLONEZ BIS 1 – umowy o finansowanie
 • Ponad 22 mln zł na projekty badawcze w konkursie SONATINA 6
 • Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin ST i NZ
 • Program stypendialny dla studentów i początkujących naukowców z Ukrainy
 • Siódmy komponent badawczy w programie „Polskie Powroty NAWA 2021”
 • Specjalny program stypendialny NCN dla Ukrainy
 • Trzecia lista rankingowa w konkursie MINIATURA 6
 • Consolidator dla laureata Nagrody NCN
 • Otwarta nauka tematem konkursu sieci CHIST-ERA
 • Liderzy Dioscuri w MPG
 • ERC Advanced dla filozofa z UŁ
 • Współpraca z Czechami, Austrią lub Słowenią w OPUS 22+LAP/ Weave
 • OPUS 23, PRELUDIUM 21 - wysyłka decyzji dla wniosków niespełniających wymogów formalnych
 • Wysyłka decyzji dla wniosków niespełniających wymogów formalnych złożonych w konkursie MINIATURA 6 w czerwcu
 • „Be open – be scientist” – NCN na EuroScience Open Forum 2022
 • Wnioskodawcy w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2011-2021
 • Szósty komponent badawczy w programie „Polskie Powroty 2021”
 • Prezentacja inicjatyw NCN dla naukowców z Ukrainy
 • Pięć polsko-szwajcarskich projektów wśród laureatów OPUS 22
 • Ministerstwo ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki
 • Uzgodnienia Podmiotu i Kierownika projektu w sprawie zagospodarowania co najmniej 25% kwoty pozostałych kosztów pośrednich
 • Wyniki konkursu MINIATURA 6 dla wniosków złożonych w marcu
 • Wyniki OPUS 22 + LAP/WEAVE dla projektów dwustronnych z udziałem zespołów badawczych ze Słowenii
 • POLONEZ BIS 2: podsumowanie naboru
 • Choroby mitochondrialne w badaniach in vivo na danio pręgowanym
 • KONKURS OPUS 24: zapowiedź naboru wniosków na projekty badawcze realizowane we współpracy LAP (Weave)
 • Drugi konkurs Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności już wkrótce
 • Miliony na projekty mistrzowskie i zespoły badawcze w konkursach NCN
 • Badania nad paliwami stałymi z biomasy – kolejny komponent badawczy w programie „Polskie Powroty 2021”
 • Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin HS i ST
 • Sukces 12 polskich zespołów badawczych w konkursie CHANSE – Transformations: Social and Cultural Dynamics in The Digital Age
 • Czwarty komponent badawczy w programie „Polskie Powroty 2021"
 • Konkurs JPIAMR ACTION Call 2022 – możliwość dołączenia do międzynarodowych zespołów badawczych
 • Konkurs POLONEZ BIS 1 rozstrzygnięty
 • Trzy nowe Centra Dioscuri powstaną w Krakowie
 • Kolejny laureat konkursu Weave-UNISONO
 • Konkursy OPUS i SONATA rozstrzygnięte
 • Pierwsze listy rankingowe MINIATURA 6
 • Dzień informacyjny ERC Mentoring Initiative
 • Dni NCN 2022
 • Dni NCN 2022 online
 • Nabór w programie Polskie Powroty NAWA otwarty
 • Laureaci programu dla Ukrainy
 • Kolejny laureat w konkursie „Polskie Powroty 2021”
 • ERC Mentoring Initiative w Polsce – wsparcie dla naukowców
 • Webinarium szkoleniowe dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych
 • Plan Równości Płci NCN
 • Laureaci Polskich Powrotów z dodatkowym finansowaniem
 • Zamknięcie naboru wniosków w programie dla naukowców z Ukrainy
 • Program Dni NCN 2022
 • Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin ST
 • Rada NCN krytycznie o Akademii Kopernikańskiej
 • Polscy badacze w konkursie sieci M-ERA.NET 3
 • Granty w konkursie PRELUDIUM BIS 3
 • Pierwszy komponent badawczy w programie „Polskie Powroty 2021” sfinansowany
 • Międzynarodowa konferencja sieci CHIST-ERA
 • Cztery projekty zakwalifikowane do finansowania w konkursie Weave-UNISONO
 • M-ERA.NET 3 Call 2022 – webinarium dla wnioskodawców
 • Terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursie SONATINA 6
 • NCN w Białymstoku
 • Program specjalny NCN dla Ukrainy
 • Program dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce
 • Informacja o współpracy naukowej z Rosją
 • Webinaria w konkursie POLONEZ BIS 2
 • Laureaci konkursów NCN z Consolidator Grants
 • Laureaci konkursów NCN z Consolidator Grants
 • Możliwość wsparcia badaczy z Ukrainy
 • Asymetria skrzydeł pszczoły miodnej jako wskaźnik czystości środowiska
 • „Homo ludens” w mieście średniowiecznym: archeologiczne świadectwa zabawy
 • Początki popkultury w Polsce z perspektywy transmedialnej
 • Deskryptory lingwistyczne w rozpoznawaniu twarzy
 • Konkurs sieci M-ERA.NET
 • POLONEZ BIS, OPUS i PRELUDIUM
 • PRELUDIUM 21
 • 10. grant StG ERC
 • SHENG: zapowiedź trzeciej edycji konkursu na polsko-chińskie projekty badawcze
 • Otwarcie naboru na komponenty badawcze w projektach NAWA „Polskie Powroty 2021”
 • Solidarni z Ukrainą
 • Zapowiedź międzynarodowego konkursu sieci M-ERA.NET 3
 • Kolejne edycje MAESTRO i SONATA BIS rozstrzygnięte
 • Profesura NAWA: kolejny nabór otwarty
 • Zaproszenie na warsztaty z obsługi administracyjnej projektów
 • Konkurs Weave-UNISONO: termin składania wniosków na projekty badawcze z udziałem zespołów ze Słowenii
 • Pięć polskich zespołów badawczych wśród laureatów konkursu T-AP: RRR Call 2021
 • Weave-UNISONO – webinarium informacyjne dla polskich zespołów badawczych
 • Konkurs POLONEZ BIS 2 już wkrótce
 • Otwarcie konkursu JPI UE – China 2022
 • Raport z sondażu NCN
 • Z dala od utartych ścieżek… kariery
 • Mechanizmy degradacji RNA w mitochondriach
 • Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin ST
 • Granty mogą sprzyjać decentralizacji
 • Webinaria informacyjne dla wnioskodawców konkursu Urban Accessibility and Connectivity Sino-European Joint Call
 • Aktualizacja danych w ZSUN/OSF przed przygotowaniem raportów
 • NCN w czołówce polskich instytucji w programie Horyzont Europa
 • Małe granty do zdobycia po raz szósty
 • Wędrówki niedźwiedzi brunatnych w środowisku przekształconym przez człowieka
 • Prawo umów ery cyfrowej – zmierzch monopolu regulacyjnego państw
 • Międzynarodowa społeczność w PRELUDIUM
 • Zwrot odsetek bankowych do NCN
 • OPUS 22 + LAP/Weave, PRELUDIUM BIS 3, SONATA 17 - wysyłka decyzji po ocenie formalnej
 • Dobry start dla młodych naukowców
 • Standardy etyczne Global Code of Conduct w projektach NCN
 • Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin ST
 • Spotkania informacyjne i szkolenia dla wnioskodawców online
 • Ogłoszenie konkursu JPIAMR 2022
 • Dobra edycja StG ERC
 • Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2021 r.
 • Rusza nowy konkurs sieci JPND
 • Stypendia NCN a zwolnienie z podatku dochodowego
 • Naukowe podsumowanie roku
 • Obrazy dawnego świata w projektach OPUS 21
 • Wesołych Świąt
 • Zapowiedź nowego konkursu sieci JPI Urban Europe - EN-UAC China Call
 • Biuro NCN zamknięte 24 i 31 grudnia
 • 151 wniosków w konkursie POLONEZ BIS 1
 • Wyniki konkursu Weave-UNISONO na projekty polsko-austriackie
 • Wykład online prof. Jonatana Gutmana
 • Badania laureatów konkursu PRELUDIUM
 • Weave-UNISONO: nabór na projekty z udziałem zespołów ze Słowenii
 • Harmonogram konkursów NCN w 2022 roku
 • Sukces polskich naukowców w konkursie sieci JPI Urban Europe
 • Wysyłka decyzji dla SONATA BIS 11 i MAESTRO 13
 • Artykuł grupy badawczej laureata Nagrody NCN 2020 w „Nature”
 • Szósta edycja konkursu SONATINA otwarta
 • Sukces polskich zespołów badawczych w QuantERA Call 2021
 • Wyniki konkursu Weave-UNISONO na projekty polsko-czeskie
 • Jak nasz organizm przekształca mRNA w białka?
 • Konkurs Weave-UNISONO: przypomnienie ważnych zasad opracowywania wniosków
 • Rola praktyki uważności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów grupowych
 • Sieci polarytonowe. Platforma fizyki ciała stałego dla kwantowych symulacji stanów skorelowanych i topologicznych
 • Molekularne mechanizmy procesu fotosyntezy w warunkach ekstremalnych
 • Zapowiedź konkursu sieci JPND
 • Peptydy drobnoustrojowe – sposób na lekooporność
 • Polscy badacze triumfują w konkursie sieci BiodivERsA i Water JPI
 • Wymiana kulturowa międzywojennych ugrupowań awangardy literacko-artystycznej z Polski, Belgii i Holandii
 • Dźwiękowe wspomnienia: przeszłość muzyczna w późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej Europie
 • MINIATURA 5 rozstrzygnięta
 • Cztery polskie zespoły wśród laureatów konkursu JPIAMR-ACTION Call 2021
 • Rekordowe edycje OPUS i PRELUDIUM
 • Jak wytresować kota Schrödingera?
 • Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin HS
 • Weave-UNISONO: przewidywany termin składania wniosków na projekty badawcze z udziałem zespołów ze Słowenii
 • Projekt „ENABLE” laureatem “BiodivERsA Prize for Excellence and Impact”
 • Wyniki konkursu SHENG 2 – wspólne badania naukowców z Polski i Chin
 • Zapowiedź konkursu JPIAMR-ACTION Call 2022
 • MINIATURA 5 dla naukowców z całej Polski
 • Profesura gościnna NAWA: piąty komponent badawczy ze wsparciem NCN
 • Międzynarodowa sieć CHIST-ERA ogłasza nowy konkurs
 • MikroRNA w radioterapii – wykład online
 • Webinarium dla pracowników administracyjnych
 • OPUS LAP – jeden konkurs, różne badania
 • Polscy naukowcy wśród laureatów konkursu sieci JPND
 • Nauka w Centrum – wykład prof. J. Growca
 • Wysyłka kolejnych decyzji w konkursie MINIATURA 5
 • Informacja ws. raportów końcowych dla projektów realizowanych w konkursach ogłoszonych w dniu 15 marca 2019 roku (OPUS 17, PRELUDIUM 17, MOZART) or...
 • Informacja ws. raportów rocznych za rok 2020 dla projektów realizowanych w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11 i SONATA BIS 9
 • Otwarty dostęp do publikacji – instrukcja
 • Pierwsze decyzje w konkursach SONATA BIS 11 i MAESTRO 13
 • Zapowiedź konkursu sieci CHIST-ERA
 • Webinarium dla wnioskodawców – POLONEZ BIS 1
 • Wykłady laureatów Nagrody NCN
 • Normy społeczne, tolerancja i historia w badaniach laureatów konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4
 • Kolejni laureaci konkursu MINIATURA 5
 • Promieniowanie podczerwone w badaniach laureata CEUS-UNISONO
 • Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin HS, NZ i ST
 • Pierwszy etap oceny w OPUS 21 i PRELUDIUM 20 zakończony
 • Zmiany klimatyczne w badaniach laureata CEUS-UNISONO
 • Naukowcy z IFiS PAN i SGGW z grantami na badania o tematyce leśnej
 • Siedmiu naukowców dołącza do grona laureatów konkursu GRIEG
 • OPUS 22 + LAP/Weave – zaproszenie na webinarium informacyjne
 • Nagroda NCN w rękach młodych naukowców
 • Pierwszy konkurs BiodivERsA+ otwarty
 • Nagroda NCN 2020 i 2021
 • Nauka to ludzie
 • Nowe Centrum Doskonałości Dioscuri
 • Webinarium dla pracowników administracyjnych: nabór uczestników
 • Formularze wniosków dostępne
 • Trwa sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce
 • ARTIQ – powstaną Centra Doskonałości AI
 • Znamy nazwiska kolejnych laureatów konkursu MINIATURA 5
 • Cztery nowe konkursy
 • Jubileusz NCN za nami
 • Polscy naukowcy wśród laureatów konkursu sieci CHIST-ERA
 • Kolejne decyzje w konkursie MINIATURA 5
 • Jubileusz online
 • Wysyłka decyzji w konkursie MINIATURA 5
 • Morze Bałtyckie w badaniach laureatów konkursu SONATINA 5
 • Webinarium informacyjne na temat programu POLONEZ BIS
 • Większy budżet na projekty NCN
 • Pierwsze wyniki piątej edycji konkursu MINIATURA: 58 naukowców otrzyma środki na realizację pojedynczych działań naukowych
 • Komunikat dotyczący wysyłki decyzji w konkursie MINIATURA 5
 • Znamy wyniki konkursu SONATINA 5. W ręce 51 młodych naukowców trafi prawie 34 mln zł.
 • Komunikat dotyczący wysyłki decyzji w konkursach OPUS 21, PRELUDIUM 20
 • Ogłoszenie konkursu Solar-Driven Chemistry 2021
 • NCN i NCBR ogłaszają konkurs ARTIQ – Centra Doskonałości AI
 • Profesura Gościnna NAWA: czwarty komponent badawczy finansowany przez NCN
 • OPUS 20 + LAP: kolejne listy rankingowe projektów dwustronnych z udziałem zespołów ze Słowenii i trójstronnych z udziałem zespołów ze Słowenii i Au...
 • Sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce
 • Konkurs na stanowiska koordynatorów dyscyplin HS i NZ
 • Kolejny laureat konkursu CEUS-UNISONO
 • Listy rankingowe OPUS 20 + LAP dla projektów we współpracy dwustronnej z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Austrii, Czech i Szwajcarii
 • Pierwszy konkurs Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności już wkrótce
 • Wybitni naukowcy z zagranicy mogą zrealizować badania w Polsce dzięki programowi POLONEZ BIS
 • Nagranie konferencji promującej fundusze norweskie i panel Open Access
 • Decyzje w konkursie MINIATURA 5
 • TRANS-ATLANTIC PLATFORM (T-AP): Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021) – webinarium informacyjne
 • Debata „Jakie priorytety dla polskiej nauki po pandemii?” z udziałem prof. Jacka Kuźnickiego
 • OPUS 22: zapowiedź naboru wniosków na projekty badawcze, w tym realizowane w ramach współpracy LAP
 • Wysyłka decyzji w konkursie SONATINA 5
 • 170 mln zł na zespoły badawcze i projekty mistrzowskie – Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy MAESTRO 13 i SONATA BIS 11
 • Spotkania informacyjne i szkolenia dla wnioskodawców w trybie online
 • Współczesne problemy miast: rozwiązań poszukają laureaci konkursu PRELUDIUM BIS 2
 • Plastik w rzekach górskich - laureat konkursu SONATA 16 pomoże rozwiązać problemy związane z zanieczyszczeniami środowiska w rejonie Karpat
 • Konkurs JPIAMR ACTION Call 2021 – możliwość dołączenia do międzynarodowych zespołów badawczych
 • Biuro NCN zamknięte w dniu 4 czerwca
 • Czwarta lista rankingowa w konkursie CEUS-UNISONO
 • Konkurs JPND Call 2021 - możliwość dołączenia do międzynarodowych zespołów badawczych
 • Przerwy w dostępie do strony internetowej
 • Konferencja promująca fundusze norweskie
 • Konkurs POLS – trzecia dodatkowa lista rankingowa
 • Otwieramy rejestrację na webinarium dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych
 • Pandemia w XXI wieku: laureaci konkursu OPUS 20 + LAP zbadają wpływ koronawirusa na ekonomię i środowisko
 • Niemal 668 mln zł dla naukowców w konkursach OPUS 20 + LAP, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2
 • Otwarty nabór wniosków w programie Polskie Powroty NAWA
 • Trzecia lista rankingowa komponentów badawczych finansowanych przez NCN w ramach programu NAWA "Profesura Gościnna"
 • Zaproszenie do udziału w seminarium „Science for EU 2030 Biodiversity Strategy”
 • Konkurs sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM - webinarium dla polskich wnioskodawców
 • CHIST-ERA - zapowiedź konkursu i zaproszenie na konferencję
 • Webinarium informacyjne na temat nowego konkursu sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM
 • Konkurs DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze rozstrzygnięty
 • Ruszyła piąta edycja konkursu MINIATURA. „Małe granty” czekają na rozdanie
 • Formularze wniosków dostępne
 • Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin HS, NZ i ST
 • Weave-UNISONO: termin składania wniosków na projekty badawcze z udziałem zespołów z Czech
 • Konkurs POLS – druga dodatkowa lista rankingowa
 • Decyzje po ocenie formalnej w konkursach SONATINA 5 i SHENG 2
 • Nowy konkurs sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM for Social Sciences and Humanities: Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World
 • Zapowiedź konkursu i rozpoczęcie naboru zgłoszeń na Instytucje Hostujące w ramach wspólnego przedsięwzięcia ARTIQ – Centra Doskonałości AI
 • Webinarium: "Nauka i LIFE - innowacje dla środowiska"
 • Kolejny laureat konkursu CEUS-UNISONO
 • Informacja ws. raportów rocznych dla projektów realizowanych w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11 i SONATA BIS 9
 • Konkurs Weave-UNISONO – webinarium informacyjne dla polskich zespołów badawczych
 • OPUS 20 +LAP, PRELUDIUM BIS 2, SONATA 16 - decyzje dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej
 • Weave-UNISONO: termin składania wniosków na projekty badawcze z udziałem zespołów ze Szwajcarii
 • Konkurs POLS - dodatkowa lista rankingowa
 • Webinarium wnioskodawców w konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej
 • Webinarium dla polskich wnioskodawców w konkursie QuantERA Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych
 • Webinarium dla polskich wnioskodawców w konkursie CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age
 • Ogłoszenie konkursu M-ERA.NET 3 Call 2021
 • 430 mln zł na badania podstawowe konkursach PRELUDIUM 20 i OPUS 21
 • Announcement of M-ERA.NET 3 Call 2021
 • Ogłoszenie konkursu QuantERA Call 2021
 • Weave-UNISONO: przedłużenie terminu składania wniosków na projekty badawcze z udziałem zespołów z Czech
 • Plan S a praktyka publikacyjna
 • Ogłoszenie konkursu CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age
 • Zapowiedź konkursu na międzynarodowe projekty badawcze: Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World
 • Komponenty badawcze finansowane przez NCN w ramach programu NAWA „Profesura Gościnna NAWA (edycja 1)” – druga lista rankingowa
 • Zapowiedź międzynarodowego konkursu sieci M-ERA.NET 3
 • Webinarium CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age.
 • Kolejny sukces polskich badaczy w konkursie sieci M-ERA.NET2
 • Przedsmak programu POLONEZ BIS
 • Przypomnienie o zwrocie odsetek bankowych uzyskanych od środków przekazanych przez NCN
 • Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2020 r.
 • Komponent badawczy finansowany przez NCN w ramach programu NAWA „Polskie Powroty 2020 – edycja COVID-19”
 • Czwarty konkurs na Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri otwarty
 • Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin HS
 • NCN ponownie koordynatorem międzynarodowego programu QuantERA ERA-NET Cofund w obszarze technologii kwantowych
 • Decyzje po ocenie formalnej w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4
 • Uzupełnienie komunikatu z 8 stycznia 2021 r. ws. dostarczania do NCN raportów rocznych za 2020 r. oraz innych dokumentów dot. projektów badawczych
 • Informacja ws. raportów rocznych dla projektów badawczych realizowanych począwszy od konkursów OPUS 17 i PRELUDIUM 17
 • Utrudnienia w kontakcie z pracownikami
 • Ważny komunikat w sprawie wprowadzenia nowego warunku w przypadku ponownego złożenia wniosku w konkursie MAESTRO
 • Ponad 215 mln zł dla naukowców w konkursach MAESTRO 12 i SONATA BIS 10
 • Journal Checker Widget - narzędzie pomocne w wyszukiwaniu czasopism
 • Formularze wniosków dostępne w ZSUN/OSF
 • Nowy konkurs sieci JPI Urban Europe
 • Czwarta lista rankingowa w Naborze na Komponenty badawcze finansowane przez NCN w ramach programu NAWA „Polskie Powroty 2020”
 • Komponenty badawcze finansowane przez NCN w ramach programu NAWA „Profesura Gościnna NAWA (edycja 1)” – pierwsza lista rankingowa
 • Zwrot odsetek bankowych uzyskanych od środków przekazanych przez NCN
 • Decyzje po ocenie formalnej w konkursach OPUS 20 + LAP, PRELUDIUM BIS 2 i SONATA 16
 • Nowy konkurs sieci ForestValue
 • Publikacja laureata konkursu OPUS w czasopiśmie „Nature”
 • Komponenty badawcze finansowane przez NCN w ramach programu NAWA „Polskie Powroty 2020” – trzecia lista rankingowa
 • Nowy konkurs sieci JPI AMR
 • Poszukujemy jednostek naukowych gotowych do utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w kolejnej edycji konkursu
 • Dwa kolejne Komponenty badawcze finansowane przez NCN w ramach programu NAWA „Polskie Powroty 2020”
 • Zasady dostarczania do NCN raportów rocznych za 2020 r. oraz innych dokumentów dot. realizowanych projektów badawczych
 • Międzynarodowa sieć CHIST-ERA ogłasza nowy konkurs
 • Spotkania informacyjne i szkolenia dla wnioskodawców w trybie online
 • Kolejni laureaci konkursu CEUS-UNISONO
 • Ruszył nabór wniosków na staże zagraniczne NAWA w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCN i NAWA – PRELUDIUM BIS 1
 • Nowy konkurs sieci JPND: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases.
 • Ogłaszamy konkurs Weave-UNISONO
 • Polski zespół badawczy wśród laureatów konkursu Urban Accessibility and Connectivity
 • Stypendia naukowe w projektach badawczych NCN oraz stypendia doktorskie i inne środki finansowe w ramach konkursu ETIUDA wolne od podatku w latach...
 • Wesołych Świąt
 • Piąte TANGO dla naukowców
 • Biuro NCN zamknięte 24 i 31 grudnia
 • Znamy pierwszą laureatkę konkursu CEUS-UNISONO
 • Prof. Jacek Kuźnicki nowym przewodniczącym Rady NCN
 • Zamknięcie naboru w konkursie CEUS-UNISONO
 • Weave: nowe podejście w finansowaniu międzynarodowych projektów badawczych
 • Prof. Janusz Janeczek ponownie przewodniczącym Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej
 • Znamy wyniki konkursu POLS wspierającego mobilność naukową
 • Nowy skład Rady NCN
 • Ogłaszamy konkursy SHENG 2 i SONATINA 5
 • SONATA BIS 10 i MAESTRO 12 - decyzje po I etapie oceny merytorycznej
 • Stanowisko Rady NCN w sprawie zmiany zasad zatrudniania
 • Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze: CHANSE Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age
 • NCN koordynatorem międzynarodowego programu CHANSE w obszarze nauk humanistycznych i społecznych
 • Planowany harmonogram konkursów w 2021 r.
 • Informacja w sprawie dodatkowych kosztów pracodawcy związanych z przystąpieniem osób zatrudnionych w ramach projektów finansowanych przez NCN do Pr...
 • Dr hab. Justyna Olko laureatką Consolidator Grant ERC
 • Otwarcie Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach finansowanych przez NAWA w konkursie „Polskie Powroty 2020 edycja Covid...
 • Otwarcie Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach finansowanych przez NAWA w konkursie „Profesura Gościnna NAWA” (edycja I)
 • Zapowiedź międzynarodowego konkursu sieci JPND Neurodegenerative Disease Research
 • Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NZ i ST
 • POLONEZ BIS na horyzoncie
 • Ostatnia lista rankingowa w konkursie MINIATURA 4
 • Polscy naukowcy wśród laureatów konkursu sieci CHIST-ERA
 • Oświadczenie Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie autonomii działalności naukowej
 • Upcoming call of the Forest Value Research Programme
 • Zapowiedź międzynarodowego konkursu sieci Forest Value Innovating forest-based bioeconomy
 • Dwa pierwsze Komponenty badawcze finansowane przez NCN w ramach programu NAWA „Polskie Powroty 2020”
 • Ponad 487 mln zł na projekty badawcze dla polskich naukowców w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19
 • Zapowiedź 13. edycji konkursu sieci JPIAMR
 • Journal Checker Tool dostępne
 • MINIATURA 4 - decyzje dla wniosków niezakwalifikowanych do finansowania
 • Zapowiedź konkursu sieci JPI Urban Europe pn. „Urban Transformation Capacities” (ENUTC)
 • Dr. hab. Justyna Olko laureatką nagrody Falling Walls 2020
 • Prof. Andrzej Jajszczyk wiceprzewodniczącym ERC
 • Formularze wniosków dostępne w OSF
 • Dwoje laureatów konkursów NCN otrzymało prestiżowy grant ERC
 • Komunikat ws. terminu złożenia raportów końcowych
 • Wyniki konkursu MINIATURA 4 – lista rankingowa nr 3
 • Rejestracja podmiotu w Research Organization Registry
 • Zmiana numerów kontaktowych
 • MAESTRO 12, SONATA BIS 10, DAINA 2 - wysyłka decyzji po ocenie formalnej
 • „Nie taki diabeł straszny” – dyrektor NCN o Otwartej Nauce
 • Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin HS
 • Przypomnienie o dacie zamknięcia naboru w konkursie CEUS-UNISONO
 • Kolejny laureat konkursu MOZART
 • Wspólna publikacja laureatów konkursów NCN w czasopiśmie „Nature”
 • Wyniki po I etapie oceny w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19
 • Nagroda Narodowego Centrum Nauki 2020 przyznana!
 • Wirujące reaktory chemiczne na okładce „Nature”
 • Uroczystość wręczenia Nagrody NCN odwołana
 • Sukces polskich naukowców w konkursie BiodivClim
 • Ogłoszenie konkursu BiodivRestore na międzynarodowe projekty badawcze
 • Prof. Kuźnicki o regulacjach w zatrudnianiu osób na stanowisku postdok
 • Nagroda NCN 2020 już wkrótce trafi w ręce trzech wybitnych naukowców
 • Druga lista rankingowa w konkursu MINIATURA 4
 • Ustalenie daty zamknięcia naboru w konkursie CEUS-UNISONO
 • Otwarcie naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych w projektach finansowanych przez NAWA w konkursie „Polskie Powroty 2020”
 • „Drzewo początków życia” – publikacja laureata konkursów NCN w „Science”
 • Informacja dotycząca zmian w raportowaniu „Innych kosztów bezpośrednich” w projektach badawczych
 • Powołanie nowych członków Rady Narodowego Centrum Nauki
 • Znamy pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 4
 • Ogłaszamy konkursy OPUS 20 +LAP, BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2
 • Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin HS
 • Trójka laureatów konkursów NCN otrzymała prestiżowy grant ERC
 • Decyzje dot. wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 4 w lipcu br.
 • CHIST- ERA - zapowiedź konkursu oraz zaproszenie na konferencję
 • Spotkania informacyjne i szkolenia dla wnioskodawców w trybie online
 • Zapowiedź konkursu BiodivRestore w obszarze bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środ...
 • Utrudniony kontakt z pracownikami biura NCN
 • Biuro NCN nieczynne
 • Nowy program JPIAMR-ACTION – zaproszenie na warsztaty i zapowiedź konkursu
 • Kompletne formularze wniosków MAESTRO, SONATA BIS, DAINA dostępne w systemie OSF
 • MINIATURA 4 - decyzje dot. wniosków niezakwalifikowanych do finansowania
 • Komunikat o błędzie w listach rankingowych konkursu SONATINA 4
 • Niemal 24 mln zł na projekty badawcze dla młodych naukowców w konkursie SONATINA 4
 • Informacja dotycząca uzupełniania dokumentów przesłanych do Narodowego Centrum Nauki na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą
 • Kolejne projekty nagrodzone w konkursie MOZART
 • Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin HS
 • Decyzje dla wniosków niespełniających wymogów formalnych
 • Ponad 10 mln zł na stypendia dla młodych naukowców w ramach konkursu ETIUDA 8
 • OPUS 20: zapowiedź naboru wniosków na projekty badawcze, w tym realizowane w ramach współpracy LAP
 • Nowa edycja Polskich Powrotów w odpowiedzi na COVID-19
 • Zapowiedź konkursów NCN i DFG na polsko-niemieckie projekty badawcze w 2020 r.
 • Kolejny etap wdrażania Planu S: Strategia Zachowania Praw Autorskich
 • Kontakt telefoniczny z pracownikami biura NCN
 • Komunikat w sprawie realizacji projektów badawczych w czasie pandemii COVID-19
 • Podsumowanie wyników badania ankietowego laureatów konkursów NCN
 • Komunikat w sprawie uzasadnienia ocen w konkursach ETIUDA 8 i SONATINA 4
 • Znamy pierwszego laureata konkursu MOZART
 • Wyniki po I etapie oceny w konkursach ETIUDA 8 i SONATINA 4
 • Ogłaszamy konkursy MAESTRO 12, SONATA BIS 10 i DAINA 2
 • Prof. Marek Samoć członkiem European Academy of Sciences (EURASC)
 • Profesura Gościnna NAWA – nowy program dla naukowców
 • Wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu w Narodowym Centrum Nauki
 • Zamknięcie naboru wniosków w konkursach OPUS 19, PRELUDIUM 19 oraz POLS
 • „Małe granty” startują po raz czwarty. Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 4
 • Szkolenia online dla wnioskodawców
 • Czat informacyjny na temat konkursu POLS
 • Komunikat dot. decyzji dyrektora NCN w świetle ustawy antykryzysowej
 • Prof. Błocki o NCN w czasie pandemii
 • Prof. Michał Karoński członkiem Stałego Komitetu Identyfikującego Rady Naukowej ERC
 • Niemal 668 mln zł na badania podstawowe w konkursach OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1
 • Wyniki konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19
 • Polscy naukowcy wśród laureatów międzynarodowego konkursu sieci NORFACE
 • Zestawienie wnioskodawców NCN w konkursach rozstrzygniętych w latach 2011-2019 wraz z panelami dziedzinowymi i dyscyplinami naukowymi lub artystycz...
 • CEUS-UNISONO: zamknięcie naboru wniosków na finansowanie projektów z udziałem zespołów z Czech
 • Zestawienie finansowanych przez NCN badań nad wirusami i epidemiami
 • Ogłaszamy ALPHORN–COVID-19: konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19
 • Ogłoszenie sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research)
 • Znamy wyniki konkursu GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze
 • Dyrektor NCN o otwartej nauce
 • Znamy wyniki konkursu IdeaLab
 • Informacja dotycząca decyzji wydanych przez dyrektora NCN w dniu 16 kwietnia 2020 r.
 • Szkolenia dla wnioskodawców odwołane
 • Wyniki I etapu oceny merytorycznej w konkursach OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 i PRELUDIUM BIS 1 oraz oceny formalnej w konkursach ETIUDA 8 i SON...
 • Przedłużenie terminu naboru zgłoszeń w konkursach na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin
 • Ruszył konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives
 • Zmiana warunków konkursu CEUS-UNISONO
 • Formularze wniosków dostępne
 • Zmiana zasad dostarczania dokumentów do NCN
 • Ogłoszono tematy kolejnego konkursu sieci CHIST-ERA
 • Komunikat w sprawie dostępu do siedziby NCN
 • Wyniki po pierwszym etapie oceny konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1
 • NCN umożliwia szybki dostęp do funduszy na badania nad COVID-19
 • Zapowiedź konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19
 • Znamy wyniki konkursu ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze
 • Terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach ETIUDA 8 i SONATINA 4
 • Informacja związana z przesyłaniem dokumentów do Narodowego Centrum Nauki
 • CEUS-UNISONO: przedłużenie terminu składania wniosków na projekty z udziałem zespołów z Czech
 • Dwa konkursy na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin HS i NZ
 • Dni NCN 2020 odwołane
 • Ogłoszenie konkursu M-ERA.NET 2020
 • Ogłaszamy konkursy OPUS 19 i PRELUDIUM 19 oraz nowy konkurs POLS
 • Trzy zespoły badawcze z Polski nagrodzone w międzynarodowym konkursie M-ERA.NET Call 2019
 • Komunikat w sprawie naboru wniosków w konkursach ETIUDA 8 i SONATINA 4
 • Zmiana godzin pracy dziennika podawczego
 • Komunikat ws. terminu złożenia raportów rocznych i końcowych
 • Utrudniony kontakt z pracownikami biura NCN
 • Komunikat ws. wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych
 • Marcowe szkolenia dla wnioskodawców odwołane
 • Plan zarządzania danymi badawczymi - najczęściej zadawane pytania
 • Zapowiedź drugiej edycji konkursu DAINA na projekty realizowane przez polsko-litewskie zespoły badawcze
 • Wprowadzenie polityki otwartego dostępu do publikacji powstałych w projektach badawczych
 • Posiedzenie Rady NCN 19-20 lutego 2020 r.
 • Ogłaszamy nowy konkurs międzynarodowy CEUS-UNISONO
 • Utrudnienia w kontakcie z pracownikami
 • Pre-announcement of a new M-ERA.NET Call on material science and engineering
 • Zapowiedź międzynarodowego konkursu sieci M-ERA.NET w obszarze nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej
 • Ponad 210 mln zł otrzymają naukowcy w konkursach MAESTRO 11, SONATA BIS 9 i UWERTURA 4
 • Nabór na warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych
 • Decyzje dla wniosków niespełniających wymogów formalnych
 • NCN ponownie laureatem prestiżowego grantu MSCA COFUND – POLONEZ BIS ruszy w 2021 r.
 • Formularze wniosków ETIUDA 8 i SONATINA 4 dostępne
 • Posiedzenie Rady NCN 15-17 stycznia 2020 r.
 • Informacja dla podmiotów, które wprowadziły zmiany w strukturze organizacyjnej
 • Trzy zespoły badawcze z Polski wśród laureatów konkursu sieci Solar-Driven Chemistry
 • Zaproszenie na szkolenie z zakresu zarządzania danymi naukowymi
 • Utrudnienia w kontakcie z Działem Obsługi Wniosków
 • Polskie Powroty – NAWA zaprasza do składania wniosków
 • Ogłoszenie konkursu EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research 2020
 • Program Polskie Powroty z grantem na badania naukowe
 • SHENG 2 i SHENG 3: zapowiedź drugiej i trzeciej edycji konkursu na polsko-chińskie projekty badawcze
 • Godziny pracy biura NCN w Sylwestra
 • Posiedzenie Rady NCN 11-12 grudnia 2019 r.
 • Warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych – podsumowanie
 • Wesołych Świąt!
 • Trzy nowe centra Dioscuri w Polsce
 • Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2019 r.
 • Naukowcy z Polski wśród laureatów konkursu sieci JPI AMR
 • Drugie spotkanie okrągłego stołu NCN
 • Biuro NCN zamknięte w dniu 24 grudnia
 • Wyniki I etapu oceny w konkursach MAESTRO 11, SONATA BIS 9, UWERTURA 4 oraz oceny formalnej w konkursie GRIEG
 • Ogłoszenie konkursu JPI UE: Urban Accessibility and Connectivity
 • Trzy zespoły badawcze z Polski nagrodzone w międzynarodowym konkursie JPco-fuND 2
 • Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy SONATINA 4 i ETIUDA 8
 • Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin HS
 • Decyzje pozytywne w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 wysłane
 • Trzeci konkurs Dioscuri otwarty
 • O wykorzystaniu zjawiska emisji wymuszonej do badania nano-obiektów w kolejnej polskiej publikacji w „Science”
 • Grudniowe wyniki konkursu MINIATURA 2
 • Rusza nowy konkurs sieci CHIST-ERA
 • Zapowiedź międzynarodowego konkursu sieci JPND w obszarze chorób neurodegeneracyjnych
 • Dyrektor NCN ponownie wybrany członkiem Rady Zarządzającej Science Europe
 • Zapowiedź konkursu CEUS-UNISONO
 • QuantERA: podsumowanie konferencji śródokresowej
 • Spotkania informacyjne i szkolenia dla wnioskodawców w 2020 r.
 • Posiedzenie Rady NCN 13-14 listopada 2019 r.
 • MINIATURA 3 – decyzje w sprawie wniosków odrzuconych formalnie
 • Zakończenie naboru wniosków w konkursie MOZART i kontynuacja współpracy z austriacką agencją FWF w ramach programu CEUS
 • Ponad 390 milionów złotych dla naukowców na projekty badawcze od Narodowego Centrum Nauki
 • Jarosław Gowin o wsparciu polskich badaczy w dążeniu do doskonałości naukowej
 • Zamknięcie konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin HS
 • Trzecia lista rankingowa w konkursie MINIATURA 3
 • Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin HS
 • Nabór na grudniowe warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych
 • Formularze wniosków dostępne w systemie ZSUN/OSF
 • Warsztaty „Managing Threats” w ramach konkursu IdeaLab (21-25.10.2019)
 • Nowy konkurs sieci CHIST-ERA już w grudniu
 • Zapowiedź nowego konkursu JPI Urban Europe
 • Sukces polskich naukowców w konkursie BiodivERsA Call 2018
 • Stypendia naukowe w projektach badawczych NCN oraz stypendia doktorskie i inne środki finansowe w ramach konkursu ETIUDA wolne od podatku w latach...
 • Harmonogram konkursów NCN w 2020 roku
 • Październikowe wyniki konkursu MINIATURA 3
 • Posiedzenie Rady NCN 9-10 października 2019 r.
 • Ponad 30 mln zł otrzymają polsko-niemieckie zespoły badawcze w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3
 • Konkurs na stanowisko koordynatora dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk o życiu
 • Terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach MAESTRO 11, SONATA BIS 9, UWERTURA 4
 • Nagroda Narodowego Centrum Nauki 2019 wręczona!
 • NCN i NCBR ogłaszają TANGO 4 – kolejna szansa na wdrożenia polskich badań podstawowych
 • Znamy wyniki pierwszego konkursu BEETHOVEN LIFE
 • Już wkrótce poznamy laureatów Nagrody NCN 2019
 • Pierwsi laureaci konkursu MINIATURA 3 wyłonieni
 • Ruszają Centra Dioscuri w Polsce
 • Konkurs OPUS w odświeżonej odsłonie oraz nowa forma finansowania dla doktorantów – PRELUDUM BIS. Ogłaszamy kolejne konkursy
 • Posiedzenie Rady NCN 11-12 września 2019 r.
 • Zakończenie naboru na szkolenie z zakresu zarządzania danymi naukowymi
 • Atrakcyjne stypendia dla doktorantów od NCN i NAWA
 • Zaproszenie na szkolenie z zakresu zarządzania danymi naukowymi
 • Zaproszenie na konferencję inaugurującą III edycję funduszy norweskich i EOG w Polsce
 • Dwóch laureatów konkursów NCN otrzymało prestiżowe granty ERC
 • GRIEG – zapowiedź czatu informacyjnego
 • Ogłoszenie konkursu "BiodivClim Biodiversity and Climate Change"
 • Nabór na jesienne warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych
 • Wskazówki dotyczące poprawnego raportowania informacji o sposobie publikowania wyników projektów
 • Przedłużenie naboru w konkursie GRIEG
 • Przedłużenie naboru w konkursie GRIEG
 • Dostępność pracowników NCN w dniach 26.08-18.09
 • Polscy naukowcy laureatami międzynarodowego konkursu CHIST-ERA Call 2018
 • Skrócone godziny pracy biura
 • Formularze wniosków dostępne
 • Droga Mleczna w trzech wymiarach. Publikacja zespołu OGLE w „Science”
 • IdeaLab – zapraszamy do udziału w warsztatach oraz czacie informacyjnym
 • IdeaLab – zapraszamy do udziału w warsztatach oraz czacie informacyjnym
 • Konkursy na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin
 • Niemal 54,5 mln zł na stypendia, projekty i staże dla młodych naukowców w konkursach ETIUDA 7, SONATINA 3 i UWERTURA 3
 • Sukces polskich fizyków w kolejnym konkursie sieci QuantERA
 • Poszukujemy jednostek naukowych gotowych do utworzenia Centrów Dioscuri w kolejnej edycji konkursu
 • GRIEG – termin udostępnienia formularza wniosku
 • Termin uruchomienia formularzy w systemie ZSUN/OSF
 • Zapowiedź konkursu TANGO 4
 • Prof. Marek Samoć laureatem Francusko-Polskiej Nagrody Naukowej
 • Posiedzenie Rady NCN w dniach 3-4 lipca 2019 r.
 • Prezentacje ze spotkania informacyjnego GRIEG i IdeaLab
 • Porozumienie partnerów CEUS w sprawie wspólnego konkursu grantowego
 • Ogłaszamy konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze
 • Spotkanie informacyjne Programu Badania Podstawowe w ramach III edycji funduszy norweskich i EOG
 • Zapowiedź konkursu BiodivClim w obszarze bioróżnorodności i zmian klimatycznychi
 • Posiedzenie Rady NCN w dniach 12-13 czerwca 2019 r.
 • Ogłaszamy pięć konkursów, w tym dwa współfinansowane z funduszy norweskich i EOG
 • Five calls, including two new calls funded from the EEA and Norway Grants
 • Wystartowała MINIATURA 3 – konkurs na działanie naukowe
 • Przesunięcie ogłoszenia konkursu DAINA 2
 • Wydłużony dyżur telefoniczny dla wnioskodawców
 • 129 mln euro dla naukowców w Programie „Badania” w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich
 • Skrócone godziny pracy biura w dniu 7 czerwca
 • Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17
 • Posiedzenie Rady NCN 15 maja 2019 r.
 • Formularze wniosków OPUS 17 i PRELUDIUM 17 dostępne
 • Interpretacja dotycząca stypendiów w projektach NCN
 • Awarding and payment of NCN scholarships: interpretation
 • Ogłoszenie sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research)
 • Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu MINIATURA 3
 • O otwartej nauce, rzetelności i szkołach doktorskich na Dniach NCN 2019
 • Znamy wyniki konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14. Naukowcy otrzymają ponad 527,6 mln zł
 • Formularz wniosku w konkursie MOZART dostępny
 • Termin uruchomienia formularzy w systemie ZSUN/OSF
 • Naukowcy zbudowali białkową klatkę o „niemożliwej” geometrii. Kolejna polska publikacja w „Nature”
 • Dni Narodowego Centrum Nauki zawitają do Łodzi
 • Posiedzenie Rady NCN 17-18 kwietnia 2019 r.
 • Biuro NCN zamknięte w dniu 2 maja
 • Zapowiedź tematów nowego konkursu sieci CHIST-ERA
 • Poszerzona formuła konkursu OPUS
 • Konkurs SHENG 1 rozstrzygnięty, naukowcy otrzymają prawie 36,4 mln zł
 • O zmianach w ofercie konkursowej NCN podczas spotkania z wicepremierem Jarosławem Gowinem
 • Terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach ETIUDA, SONATINA i UWERTURA
 • Otwieramy rejestrację na warsztaty w ramach Dni NCN w Łodzi
 • Wyniki konkursu TANGO 3
 • Przesunięcie ogłoszenia wyników konkursu SHENG 1
 • Ostatnie listy rankingowe w konkursie MINIATURA 2
 • Plany NCN w zakresie zarządzania danymi naukowymi
 • Centrum Łukasiewicz oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz w konkursach NCN
 • Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu SHENG 1
 • Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu MINIATURA 3
 • Konkursy na stanowiska koordynatorów dyscyplin HS i NZ
 • Stanowisko Rady NCN w sprawie zasad finansowania stypendiów i wynagrodzeń studentów i doktorantów zaangażowanych do realizacji zadań w projektach b...
 • Formularze wniosków w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17
 • Posiedzenie Rady NCN 13-14 marca 2019 r.
 • Cztery zespoły badawcze z Polski nagrodzone w międzynarodowym konkursie M-ERA.NET Call 2018
 • Jak zmierzyć nieskończony Wszechświat z dokładnością do 1%? Kolejna polska publikacja w Nature
 • Nowy konkurs sieci M-ERA.NET w obszarze nauki o materiałach i inżynierii materiałowej
 • Konkursy OPUS 17 i PRELUDIUM 17 w nowej odsłonie oraz debiut we współpracy z Austrią, czyli MOZART
 • Kolejni laureaci konkursu MINIATURA 2
 • Prof. Zbigniew Błocki wybrany dyrektorem NCN na drugą kadencję
 • Kolejni laureaci konkursu MINIATURA 2 w grupach nauk HS i ST
 • Stanowisko NCN w sprawie zakupu aparatury naukowo-badawczej
 • Posiedzenie Rady NCN 13-14 lutego 2019 r.
 • Stanowisko NCN w sprawie równego dostępu kobiet i mężczyzn do środków finansowych na badania naukowe
 • Wyniki konkursów MAESTRO 10, SONATA BIS 8 i HARMONIA 10: naukowcy otrzymają ponad 250 mln zł
 • Polscy naukowcy wśród laureatów międzynarodowego konkursu sieci HERA
 • Laureaci konkursów NCN publikują w prestiżowych czasopismach
 • Otwieramy rejestrację na marcowe warsztaty dla pracowników administracyjnych
 • Kolejni naukowcy laureatami konkursu MINIATURA 2
 • Konkursy na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin
 • Instrukcje składania wniosków w konkursach ETIUDA 7, SONATINA 3 i UWERTURA 3
 • Publikacja w „Science Advances” z udziałem polskich naukowców
 • QuantERA Call 2019: otwarcie systemu składania wniosków
 • Formularze wniosków dostępne w systemie ZSUN/OSF
 • Posiedzenie Rady NCN 9-10 stycznia 2019 r.
 • Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2018 r.
 • Nowy konkurs sieci JPND w obszarze chorób neurozwyrodnieniowych
 • Zespół z Polski wśród laureatów międzynarodowego konkursu JPI UE – CHINY
 • Spotkania informacyjne i warsztaty dla wnioskodawców
 • Wesołych Świąt
 • Organizacja pracy biura NCN w okresie świątecznym
 • Kolejna lista rankingowa w konkursie MINIATURA 2
 • Harmonogram konkursów NCN w 2019 r.
 • Zespół z Polski wśród laureatów międzynarodowego konkursu sieci EqUIP
 • Prof. Małgorzata Kossowska nową przewodniczącą Rady NCN
 • Skład Rady NCN w kadencji 2018-2020
 • Uroczyste otwarcie nowej siedziby Narodowego Centrum Nauki i wręczenie nominacji członkom Rady NCN nowej kadencji
 • Zmienione godziny dyżuru telefonicznego
 • Kontakt z NCN w dniu 17 grudnia
 • Kontakt z NCN w dniu 17 grudnia
 • Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy UWERTURA 3, SONATINA 3 oraz ETIUDA 7
 • Nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu procesów fotochemiczych w świetle słonecznym
 • Dr hab. Wojciech Sowa przewodniczącym Rady Naukowej programu HERA
 • Polscy naukowcy laureatami międzynarodowego konkursu ForestValue
 • Prof. Janusz Janeczek otrzymał Perłę Honorową Polskiej Gospodarki
 • JPI AMR 2019 – otwarcie kolejnego naboru wniosków w międzynarodowym konkursie z zakresu oporności na antybiotyki
 • Drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri
 • Wyniki 6. międzynarodowego konkursu JPI AMR
 • Grudniowe wyniki konkursu MINIATURA 2
 • Democratic governance in a turbulent age: call for proposals
 • Ogłoszenie konkursu NORFACE Governance
 • Utrudnienia w kontakcie z pracownikami NCN
 • Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
 • Polscy naukowcy w „Science” o największym znanym gadzie ssakokształtnym
 • Dzień informacyjny dla wnioskodawców w konkursie QuantERA
 • Zapowiedź międzynarodowego konkursu w obszarze chorób neurozwyrodnieniowych
 • On 1 December 2018, the National Science Centre is changing its registered office
 • Zmiana siedziby Narodowego Centrum Nauki od 1.12.2018 r.
 • JPI AMR – wkrótce ogłoszenie nowego konkursu z zakresu diagnostyki i monitorowania oporności na antybiotyki
 • Otwarcie konkursu QuantERA 2019 w obszarze technologii kwantowych
 • Konkursy na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin HS i NZ
 • Kolejni laureaci konkursu MINIATURA 2
 • Posiedzenie Rady NCN 7-8 listopada 2018 r.
 • Prawie 400 mln zł dla naukowców w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15
 • Konkurs na stanowisko Dyrektora NCN
 • QuantERA Call 2019: narzędzie do wyszukiwania partnerów i spotkanie informacyjne
 • Stanowisko Rady NCN w sprawie kryteriów zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
 • JPI AMR – wkrótce ogłoszenie nowego konkursu z zakresu oporności na antybiotyki
 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora NCN
 • Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14
 • Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14
 • Polscy naukowcy laureatami międzynarodowego konkursu CHIST-ERA Call 2017
 • Zapisy na listopadowe warsztaty dla pracowników administracyjnych
 • Zapowiedź konkursu QuantERA Call 2019 w obszarze technologii kwantowych
 • Narodowe Centrum Nauki sygnatariuszem deklaracji DORA
 • Znamy kierowników dwóch pierwszych Centrów Dioscuri
 • MINIATURA 2: czwarta lista rankingowa
 • Rusza nowy konkurs sieci CHIST-ERA
 • Posiedzenie Rady NCN 10-11 października 2018 r.
 • Znamy laureatów Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2018
 • We know the winners of the 2018 National Science Centre Award
 • Zapowiedź nowego konkursu sieci CHIST-ERA
 • BiodivERsa – webinarium dla zainteresowanych konkursem
 • Terminy rozmów kwalifikacyjnych – konkursy SONATA BIS 8 i MAESTRO 10
 • BiodivERsa – ogłoszenie nowego międzynarodowego konkursu z zakresu bioróżnorodności
 • MINIATURA 2: trzecia lista rankingowa
 • Formularze wniosków dostępne w systemie ZSUN/OSF
 • Nagroda NCN zostanie wręczona po raz szósty
 • List dyrektora NCN ws. „drapieżnych czasopism” (predatory journals)
 • NCN członkiem inicjatywy CEUS
 • Otwarcie pięciu konkursów NCN
 • Zapowiedź nowego konkursu sieci QuantERA
 • Posiedzenie Rady NCN 5-6 września 2018 r.
 • Ruszają zapisy na jesienne warsztaty dla pracowników administracyjnych
 • Konkursy na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin
 • MINIATURA 2: druga lista rankingowa
 • Zapowiedź konkursu BiodivERsA
 • Polscy naukowcy z publikacją w prestiżowym czasopiśmie
 • Dostępność pracowników NCN w dniach 27.08 – 14.09
 • Naukowcy i granty w Polsce w 2017 r. – statystyki konkursów Narodowego Centrum Nauki
 • Formularze raportów końcowych w konkursie MINIATURA 1 dostępne w systemie ZSUN/OSF
 • Instrukcje składania wniosków w konkursach MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8
 • Pierwsi naukowcy nagrodzeni w konkursie MINIATURA 2
 • Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w naukach o życiu
 • Znamy laureatów konkursu UWERTURA 2
 • Ponad 30 mln zł w konkursie SONATINA 2 dla naukowców rozpoczynających karierę badawczą
 • Polscy naukowcy wśród laureatów grantów ERC
 • Formularze wniosków dostępne w systemie ZSUN/OSF
 • Zespół z Polski wśród laureatów międzynarodowego konkursu BiodivScen
 • Zmiany w wydatkowaniu środków w konkursie MINIATURA 1
 • Niemal 15 mln zł na stypendia dla młodych naukowców w konkursie ETIUDA 6
 • Niemal 15 mln zł na stypendia dla młodych naukowców w konkursie ETIUDA 6
 • Posiedzenie Rady NCN 4-5 lipca 2018 r.
 • Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w naukach ścisłych i technicznych
 • Zestawienia wnioskodawców Narodowego Centrum Nauki w konkursach rozstrzygniętych w latach 2013-2017 wraz z kategoriami Komitetu Ewaluacji Jednostek...
 • Wyniki konkursu DAINA 1 na polsko-litewskie projekty badawcze
 • Ogłaszamy konkursy MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8 oraz po raz pierwszy konkurs SHENG
 • Poszukujemy jednostek naukowych gotowych do utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri
 • Posiedzenie Rady NCN w dniach 6-7 czerwca 2018 r.
 • Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora NCN
 • Laureaci programu POLONEZ spotkają się w Krakowie
 • Skrócone godziny pracy biura
 • Zapowiedź konkursów na polsko-niemieckie projekty badawcze: BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE 1
 • Skrócone godziny pracy biura
 • Przetwarzanie danych osobowych przez NCN po 25 maja 2018 r. (RODO)
 • Wydawanie decyzji o finansowaniu projektów w konkursach OPUS 14 i PRELUDIUM 14
 • Konkurs TANGO 3 otwarty
 • Posiedzenie Rady NCN 10 maja 2018 r.
 • 400 mln zł na badania podstawowe od Narodowego Centrum Nauki
 • Baza projektów NCN zaktualizowana
 • Zaproszenie do rejestracji w bazie partnerów funduszy EOG i funduszy norweskich
 • Szóste Dni NCN za nami
 • Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15
 • Skrócone godziny pracy biura NCN w dniu 2 maja
 • Inauguracja realizacji projektów finansowanych w ramach programu QuantERA
 • SHENG 1: zapowiedź konkursu na polsko-chińskie projekty badawcze
 • Formularze wniosków OPUS 15 i PRELUDIUM 15 dostępne
 • Przypomnienie o konieczności przeprowadzania audytów zewnętrznych projektów
 • Posiedzenie Rady NCN 11-12 kwietnia 2018 r.
 • MINIATURA – „małe granty” ruszają po raz drugi
 • MINIATURA – „małe granty” ruszają po raz drugi
 • Dni NCN już za miesiąc w Gdańsku
 • Dodatkowe konkursy międzynarodowe w 2018 r.
 • Konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze już wkrótce w ofercie NCN
 • FAQ dla realizujących projekty
 • Terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2
 • Nowy konkurs we współpracy z Chinami już niedługo
 • Skrócone godziny pracy biura
 • Sukces polskich naukowców w konkursie SUGI
 • Otwieramy rejestrację na warsztaty w ramach Dni NCN
 • Otwarcie konkursu w ramach sieci M-ERA.NET 2
 • Zakończenie naboru na warsztaty dla wnioskodawców
 • Ogłoszenie konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15
 • Zmiany w harmonogramie konkursów Narodowego Centrum Nauki
 • Posiedzenie Rady NCN 7-8 marca 2018 r.
 • Zapowiedź tematów nowego konkursu sieci CHIST-ERA
 • Możliwy błąd w formularzu wniosku ETIUDA 6
 • Warsztaty dla wnioskodawców - marzec 2018
 • Naukowcy chcą działać − podsumowanie konkursu MINIATURA 1
 • Kwalifikowalność kosztów w rozstrzygniętych konkursach NCN
 • Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin
 • Utrudniony kontakt z pracownikami Działu Obsługi Wniosków
 • Narodowe Centrum Nauki przeznaczy ponad 326 mln zł na badania podstawowe
 • Inauguracja rozpoczęcia projektów finansowanych w ramach programu QuantERA
 • Posiedzenie Rady NCN 7-8 lutego 2018 r.
 • Zapisy na marcowe warsztaty dla pracowników administracyjnych
 • Polscy naukowcy laureatami międzynarodowego konkursu sieci ERA-CAPS
 • NCN ułatwia realizację grantów – pismo wyjaśniające
 • Webinaria dla zainteresowanych konkursem JPI Urban Europe oraz NSFC
 • Uruchomienie Partner Search Tool do poszukiwania partnerów naukowych w ramach konkursu JPI AMR 2018
 • Ogłoszenie konkursu JPI Urban Europe oraz chińskiej NSFC
 • NCBR oraz NCN zacieśniają współpracę
 • Instrukcje składania wniosków już dostępne
 • Posiedzenie Rady NCN 16-18 stycznia 2018 r.
 • Formularze wniosków dostępne w systemie ZSUN/OSF
 • Udział wicepremiera Jarosława Gowina w posiedzeniu Rady NCN
 • NCN ułatwia realizację grantów
 • Dla ekspertów – nowe zarządzenie w sprawie zwrotów kosztów podróży
 • Nowy konkurs JPI AMR z zakresu oporności na antybiotyki
 • 2 stycznia biuro NCN nieczynne
 • Wesołych Świąt
 • Lista członków Zespołów Ekspertów 2017
 • Posiedzenie Rady NCN 13-14 grudnia 2017 r.
 • Posiedzenie Rady NCN 13-14 grudnia 2017 r.
 • Baza projektów NCN z nową funkcjonalnością
 • Skrócone godziny pracy biura
 • ForestValue: otwarcie systemu składania wniosków
 • NCN operatorem III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG
 • Okrągły stół NCN
 • Harmonogam konkursów NCN 2018
 • Kontakt z pracownikami Centrum w dniu 19 grudnia 2017 r.
 • Ogłoszenie konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2
 • Oferty współpracy w ramach konkursu ForestValue
 • Utrudniony kontakt z pracownikami Działu Obsługi Wniosków
 • Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin ST
 • Dyrektor NCN ponownie członkiem Rady Zarządzającej Science Europe
 • JPI AMR – wkrótce ogłoszenie nowego konkursu z zakresu oporności na antybiotyki
 • Polscy naukowcy laureatami międzynarodowego konkursu CHIST-ERA 2016
 • Sukces polskich fizyków w konkursie QuantERA 2017
 • Podpisy wymagane we wniosku w konkursie DAINA
 • DAINA – formularze wniosków dostępne
 • Narodowe Centrum Nauki przyznało badaczom niemal 430 mln zł
 • Polscy naukowcy laureatami konkursu JPI AMR z zakresu oporności na antybiotyki
 • Posiedzenie Rady NCN 8-9 listopada 2017 r.
 • Wstrzymanie naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1
 • Formularze wniosków dostępne w systemie ZSUN/ OSF
 • Pierwszy konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri
 • Ważna informacja dla wnioskodawców w konkursie MINIATURA 1
 • Nowy konkurs z obszaru technologii i nauk informacyjnych i komunikacyjnych sieci CHIST-ERA
 • Biuro NCN zamknięte w dniu 2 listopada 2017 r.
 • Warsztaty z obsługi wniosków już w grudniu
 • Posiedzenie Rady NCN 11-12 października 2017 r.
 • ForestValue: międzynarodowy konkurs z zakresu gospodarki leśnej
 • Terminy rozmów kwalifikacyjnych – konkursy SONATA 13, SONATA BIS 7 i MAESTRO 9
 • Uzasadnienia oceny w konkursach OPUS i PRELUDIUM
 • Piąta Nagroda NCN wręczona wybitnym młodym naukowcom
 • Niemal 28,5 mln zł na polsko-niemieckie projekty badawcze w ramach konkursu BEETHOVEN 2
 • Nobel z fizyki to również sukces Polaków
 • Ogłaszamy nabór na warsztaty dla wnioskodawców
 • BiodivERsA: otwarcie międzynarodowego konkursu poświęconego bioróżnorodności
 • Piąta Nagroda NCN już za tydzień
 • Konkurs na stanowisko koordynatora dyscyplin
 • Najważniejsze zmiany w regulaminie i warunkach przeprowadzania konkursów OPUS i PRELUDIUM
 • Zapowiedź nowego konkursu sieci CHIST-ERA
 • Wyjaśnienie dotyczące ograniczeń w składaniu wniosków w konkursie MINIATURA 1
 • Projekt umowy dla konkursu SONATINA 1 dostępny w systemie OSF
 • Zawartość pliku PDF wniosku do NCN
 • Korekta omyłki w ogłoszeniu konkursu DAINA 1
 • Posiedzenie Rady NCN 13-14 września 2017 r.
 • 348 mln zł na badania podstawowe w konkursach OPUS 14, PRELUDIUM 14 i DAINA 1
 • Błąd w formularzu wniosków w systemie OSF poprawiony
 • NCN na rzecz współpracy naukowej Środkowej Europy
 • Międzynarodowy konkurs na projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych we współpracy z Indiami
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach SONATA 13, SONATA BIS 7, HARMONIA 9 i MAESTRO 9 dostępne
 • Błąd w formularzu wniosków w systemie OSF
 • Wyjaśnienie dotyczące bibliografii we wnioskach do NCN
 • Formularze wniosków dostępne w systemie OSF
 • Nowy konkurs z obszaru nauk humanistycznych – HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe
 • Rusza rejestracja na październikowe warsztaty z obsługi wniosków i projektów badawczych
 • Utrudniony kontakt z pracownikami Działu Obsługi Wniosków
 • Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7
 • Polski archeolog laureatem grantu ERC
 • Biuro NCN nieczynne
 • UWERTURA 1: pierwszy krok do zdobycia grantu ERC
 • Wyniki konkursu MINIATURA 1
 • Znamy laureatów konkursów SONATINA 1 i MINIATURA 1
 • BiodivERsA - Belmont Forum: zapowiedź kolejnego konkursu
 • Informacja dotycząca elektronicznego podpisywania umów
 • ETIUDA 5 rozstrzygnięta: niemal 10 mln zł na stypendia dla młodych badaczy
 • Planety Swobodne w Drodze Mlecznej
 • DAINA: zapowiedź konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze – projekt dokumentacji konkursowej
 • Narodowe Centrum Nauki poszukuje koordynatorów dyscyplin
 • Komunikat w sprawie Elektronicznej Skrzynki Podawczej
 • Lipcowe posiedzenie Rady NCN
 • Ogłoszenie w sprawie składania zgłoszeń na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w polskich instytucjach naukowych
 • Rejestracja na Narodowy Kongres Nauki w Krakowie otwarta
 • W Polsce powstanie 10 Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri
 • Dioscuri: polsko-niemiecka recepta na doskonałość naukową
 • QuantERA: otwarcie systemu składania wniosków do drugiego etapu konkursu
 • DAINA: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze
 • Zapowiedź nowych konkursów międzynarodowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
 • BLAP – Nowa Klasa Gwiazd Pulsujących
 • Sposób przekazywania środków finansowych jednostkom naukowym w konkursie MINIATURA
 • BLAPs – a new class of pulsating stars
 • 16 czerwca biuro NCN czynne do godz. 13:00
 • 270 mln zł od NCN na zespoły badawcze, współpracę międzynarodową i projekty mistrzowskie
 • Czerwcowe posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki
 • Zestawienia wnioskodawców NCN w konkursach rozstrzygniętych w latach 2013-2016 wraz z kategoriami KEJN
 • 9 czerwca biuro NCN czynne do godz. 12:00
 • Wyniki pierwszego etapu konkursu QuantERA
 • Rejestracja na konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki w Warszawie
 • OPUS 13, PRELUDIUM 13 – wnioski w systemie OSF
 • Przedłużenie naboru wniosków w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM13
 • Formularze wniosków do konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13 dostępne
 • Majowe posiedzenie Rady NCN
 • Formularze wsniosków do konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13
 • Podziękowania i materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów podczas Dni NCN w Kielcach
 • Ponad 463 mln zł dla naukowców od Narodowego Centrum Nauki
 • 5. Dni NCN za nami
 • DIGITAL HERITAGE – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym
 • Dni NCN w Kielcach już za tydzień
 • MINIATURA 1 – formularze wniosków w systemie OSF dostępne
 • OPUS 13, PRELUDIUM 13 – wnioski składane elektronicznie
 • Ważna informacja dotycząca elektronicznego podpisywania umów
 • Wiadomości pisane zapachem łap
 • Informacja dla beneficjentów prowadzących badania z wykorzystaniem zasobów genetycznych
 • Kwietniowe posiedzenie Rady NCN
 • Dni NCN w Kielcach już za miesiąc
 • Stypendia naukowe w projektach badawczych
 • Poszukiwania cząstki Majorany
 • Rejestracja na konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki w Gdańsku
 • Zmiana terminu rozpoczęcia naboru w konkursie MINIATURA 1
 • OPUS 13, PRELUDIUM 13: informacje odnośnie korzystania z profilu zaufanego
 • Terminy rozmów kwalifikacyjnych: ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1
 • Harmonogram transmisji z konferencji programowej NKN w Lublinie
 • Rejestracja na warsztaty dla pracowników administracyjnych
 • Rejestracja na warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych
 • Ważny komunikat dotyczący przedłużania okresu realizacji projektu za zgodą jednostki
 • „Engaging for impact” – konferencja sieci JPI Urban Europe
 • Wysyłka wniosków w systemie OSF
 • Możliwość dodawania załączników w systemie OSF
 • Nowy konkursu sieci M-ERA.NET
 • Możliwość pobierania potwierdzeń złożenia wniosku w systemie OSF
 • 280 mln zł na badania podstawowe od NCN
 • Marcowe posiedzenie Rady NCN
 • Rejestracja na konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki w Lublinie
 • Ważny komunikat dotyczący wniosków składanych w systemie OSF
 • Enzymy regulujące programowaną śmierć komórki nie tak specyficzne, jak uważano
 • Instrukcja zakładania konta ePUAP dla osób fizycznych, kierowników projektów, kandydatów na stypendium lub staż
 • QuantERA: otwarcie systemu składania wniosków
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1
 • Aktualizacja modułu zestawień statystycznych
 • Ważna informacja dotycząca wniosków składanych w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r.
 • Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach NCN ogłoszonych 15 grudnia 2016 r.
 • Utrudniony kontakt z pracownikami Działu Obsługi Wniosków
 • Ważna informacja w związku z przejściem na elektroniczny system składania wniosków
 • Spotkanie informacyjne dot. konkursów międzynarodowych
 • Doskonałość naukowa, czyli jak równać do najlepszych
 • Rusza rejestracja na warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych
 • Ułatwienie matkom powrotu do pracy naukowej
 • Dzień informacyjny dla wnioskodawców w konkursie QuantERA
 • Udział wicepremiera Jarosława Gowina w posiedzeniu Rady NCN
 • Ponad 225 mln zł na zespoły badawcze, współpracę międzynarodową i pionierskie badania
 • Ważna informacja dla wnioskodawców w konkursie JPI AMR
 • Polscy naukowcy nagrodzeni w konkursie Era-Net Smart Urban Futures
 • Utrudniony kontakt z pracownikami biura
 • Zwrot odsetek bankowych uzyskanych od środków przekazanych przez Centrum
 • Wyższe stypendia i wynagrodzenia w nowych edycjach konkursów NCN
 • Nowa metoda ultraszybkiego zapisu informacji zademonstrowana przez polskich fizyków
 • Prof. Jajszczyk członkiem Rady Naukowej ERC
 • Nowy konkursu JPI AMR z zakresu oporności na antybiotyki
 • Otwarcie konkursu QuantERA 2017 w obszarze technologii kwantowych
 • Rusza rejestracja na konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki
 • Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2016 r.
 • Konkurs na stanowisko koordynatora w grupie nauk ścisłych i technicznych
 • Informacje o projektach NCN dostępne dla każdego
 • Wesołych Świąt
 • Przerwa techniczna w pracy systemu OSF
 • Zapowiedź konkursu QuantERA 2017 w obszarze technologii kwantowych
 • Prof. Janusz Janeczek nowym przewodniczącym Rady NCN
 • Skład Rady NCN w kadencji 2016-2018
 • Kontakt z pracownikami Centrum w dniu 15 grudnia
 • 45 mln zł od NCN na stypendia i staże naukowe
 • Zaproszenie do udziału w konkursie SUGI
 • Możliwość przedłużenia okresu po doktoracie dla matek
 • BEETHOVEN: Ważne informacje dla wnioskodawców
 • NCBR i NCN wspólnie na rzecz praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych
 • Spotkanie inauguracyjne programu QuantERA w Lizbonie
 • Zapowiedź konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze
 • Utrudniony kontakt z pracownikami biura NCN
 • Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe
 • Polscy naukowcy nagrodzeni w konkursie JPI AMR
 • Listopadowe posiedzenie Rady NCN
 • Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 12, PRELUDIUM 12 i SONATA 12 dostępne
 • ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 – wnioski składane elektronicznie
 • Wyniki konkursów OPUS 11, SONATA 11, PRELUDIUM 11 i POLONEZ 2
 • Webinarium na temat konkursu SUGI dotyczącego rozwoju mobilności, łączności i transportu miejskiego
 • Rusza rejestracja na grudniowe warsztaty dla pracowników administracyjnych
 • Formularze wniosków dla konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2 dostępne
 • „Strategies for Widening Excellence and Closing the Knowledge Divide in Europe" – spotkanie w Budapeszcie
 • Nowy konkurs sieci CHIST-ERA
 • Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa dla członka Rady NCN
 • Polish Info Days w Londynie i Glasgow
 • Zapowiedź konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe
 • Warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych - podsumowanie
 • Otwarcie konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin
 • Październikowe posiedzenie Rady NCN
 • POLONEZ 3 – prezentacja o konkursie
 • Terapia bólu, plastyczność mózgu i teoria automatów – Nagroda NCN 2016 przyznana
 • POLONEZ 3 – link do czatu informacyjnego
 • Już wkrótce poznamy laureatów Nagrody NCN 2016
 • Zapowiedź konkursu CHIST-ERA 2016
 • POLONEZ 3 – zaproszenie do uczestnictwa w czacie informacyjnym
 • SUGI - nowy konkurs dotyczący rozwoju mobilności, łączności i transportu miejskiego
 • Polscy naukowcy laureatami międzynarodowego konkursu na temat bioróżnorodności
 • POLONEZ 3 – spotkanie informacyjne
 • Zapowiedź konkursu UWERTURA na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC
 • POLONEZ 3 – informacja o możliwości złożenia wniosku w systemie OSF
 • 390 mln zł dla naukowców w nowej edycji konkursów
 • Apel Science Europe na temat Horyzontu 2020
 • Wrześniowe posiedzenie Rady NCN
 • Polska jedną ze wschodzących gwiazd w rankingu Nature
 • NCN koordynatorem międzynarodowego programu QuantERA
 • Zakończenie rejestracji na warsztaty dla wnioskodawców
 • Pięć polskich projektów nagrodzonych w konkursie HERA Uses of the Past
 • Zbiorcze zestawienie jednostek naukowych i badawczych
 • Warsztaty dla pracowników administracyjnych już w październiku
 • Warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych
 • Przebudzenie Gwiazdy Nowej
 • Sprawozdanie i opinia z audytu zewnętrznego
 • Konsekwencje braku zgody na prowadzenie doświadczeń na zwierzętach
 • Ograniczony kontakt z pracownikami biura
 • Rok 2015 w liczbach – statystyki konkursów już dostępne
 • NCN przeznaczy 22,5 mln zł na badania międzydziedzinowe
 • Zmarła prof. Janina Jóźwiak, członek Rady Narodowego Centrum Nauki
 • Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6
 • Rzetelność badań naukowych
 • Lipcowe posiedzenie Rady NCN
 • 1 lipca biuro NCN czynne do godz. 12:00
 • NCN wyda niemal 43 mln zł na zwiększenie mobilności młodych naukowców
 • ERA-CAPS – nowy konkurs międzynarodowy
 • Zestawienia wnioskodawców NCN w konkursach rozstrzygniętych w latach 2013-2015 wraz z kategoriami KEJN
 • Ogłoszenie konkursu PIRE organizowanego wspólnie z NSF
 • Korekta harmonogramu konkursów NCN 2016-2017
 • Czerwcowe posiedzenie Rady NCN
 • Ogłoszenie konkursów MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6
 • Nabór kandydatów na członków Rady NCN
 • Konkurs na projekty polsko-niemieckie BEETHOVEN 2 ruszy jesienią
 • Wyniki pierwszego etapu konkursu TANGO 2
 • Konkurs na stanowisko koordynatora w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce
 • Panel ekspertów konkursu ERA-NET Smart Urban Futures obradował w Krakowie
 • Nowy harmonogram konkursów NCN
 • POLONEZ 2 – link do czatu informacyjnego
 • Majowe posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki
 • Ponad 36 mln zł dla naukowców przyjeżdżających do Polski
 • POLONEZ 2 – zaproszenie do uczestnictwa w czacie informacyjnym
 • 11 i 12 maja Dni Narodowego Centrum Nauki zawitały do Olsztyna
 • Wyniki konkursów OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10
 • Projekt z udziałem polskich naukowców nagrodzony w międzynarodowym konkursie JPI HDHL NutriCog
 • CHIST-ERA: konferencja oraz zapowiedź nowego konkursu
 • Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 11, PRELUDIUM 11 i SONATA 11 dostępne
 • POLONEZ 2 – prezentacja o konkursie
 • Kwietniowe posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki
 • Czwarta edycja Dni Narodowego Centrum Nauki
 • Dodatkowe 17 mln zł dla humanistów w konkursach NCN
 • POLONEZ 2 – formularz rejestracji na spotkanie informacyjne
 • POLONEZ 2 – otwarcie naboru w systemie OSF
 • POLONEZ 2 – zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym
 • ERA-CAPS: zapowiedź konkursu międzynarodowego w dziedzinie biologii molekularnej roślin
 • Formularze wniosków dostępne w systemie OSF
 • Grant ERC dla prof. Pietrzyńskiego
 • Zalecenia Rady NCN dotyczące etyki badań naukowych
 • 187 wniosków złożonych w konkursie ERA-NET Cofund Smart Urban Futures
 • Rejestracja na warsztaty dla pracowników administracyjnych
 • Rejestracja na warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych
 • Rejestracja na warsztaty z oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych
 • M-ERA.NET 2: konkurs z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej
 • Zmiany w konkursie SONATA 11 – możliwość obniżenia pensum dydaktycznego
 • Ogłoszenie konkursów OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 i POLONEZ 2
 • Warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych - podsumowanie
 • Marcowe posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki
 • Obchody jubileuszu 5-lecia NCN już za nami
 • NCN będzie świętować 5. urodziny
 • Instrukcja wprowadzania zmian w projektach zaktualizowana
 • Otwarcie konkursu na stanowiska koordynatorów dyscyplin
 • Lutowe posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki
 • Teoria Einsteina potwierdzona przy współudziale Polaków
 • Udział ministra Leszka Sirko w posiedzeniu Rady NCN
 • Utrudniony kontakt z pracownikami biura do 1 marca
 • Aktualizacja modułu zestawień statystycznych
 • M-ERA: zapowiedź nowego konkursu z zakresu nauk o materiałach
 • Instrukcje składania wniosków w konkursach SYMFONIA 4, ETIUDA, FUGA 5 3 i TANGO 2 dostępne
 • 5 lat Narodowego Centrum Nauki
 • Zaproszenie na warsztaty dla pracowników administracyjnych – marzec 2016
 • Ponad 195 mln zł dla naukowców na badania podstawowe
 • Formularz wniosku dla konkursu SYMFONIA 4 dostępny
 • Formularz wniosku dla konkursu SYMFONIA 4 dostępny
 • Konkurs JPI-EC-AMR: badanie zjawiska oporności na antybiotyki
 • Zmiana w zakresie składania odwołań od decyzji dyrektora NCN
 • Zmiana wysokości całkowitej wartości projektów podlegających obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu
 • Harmonogram konkursów NCN 2016
 • Harmonogram konkursów NCN 2016
 • Styczniowe posiedzenie Rady NCN
 • Infect-ERA: ogłoszenie konkursu z zakresu chorób zakaźnych
 • Formularze wniosków dostępne w systemie OSF
 • Udział wicepremiera Jarosława Gowina w posiedzeniu Rady NCN
 • Udział wicepremiera Jarosława Gowina w posiedzeniu Rady NCN
 • Nowe konkursy z obszaru nauk społecznych. Spotkanie informacyjne: NORFACE i ERA-NET Smart Urban Futures
 • NORFACE: otwarcie konkursu z zakresu nauk społecznych
 • Narodowe Centrum Nauki uruchomiło system antyplagiatowy
 • Materiały dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych
 • Biuro NCN zamknięte w dniu 24 grudnia 2015 r.
 • Statystyki konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9
 • Wesołych Świąt
 • Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2015 r.
 • Grudniowe posiedzenie Rady NCN
 • Konkurs ERA-NET Smart Urban Futures otwarty
 • Infect-era: Zapowiedź nowego konkursu z zakresu chorób zakaźnych
 • Kontakt z pracownikami Centrum w dniu 16 grudnia
 • Ogłoszenie konkursów SYMFONIA 4, FUGA 5 i ETIUDA 4
 • Ogłoszenie konkursu TANGO 2
 • TANGO 2: NCN i NCBR wspólnie na rzecz praktycznego wykorzystania badań podstawowych
 • Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu ERA-NET SMART URBAN FUTURES
 • Grudniowe warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych – podsumowanie
 • Zwrot odsetek bankowych narosłych od środków przekazanych przez NCN
 • Zapowiedź nowego międzynarodowego konkursu ERA-NET SMART URBAN FUTURES
 • Listopadowe posiedzenie Rady NCN
 • Wojciech Sowa przewodniczącym Rady Naukowej sieci HERA
 • Dyrektor NCN członkiem Rady Zarządzającej Science Europe
 • Utrudniony kontakt z pracownikami DBR w dniach 23-24 listopada
 • Ponad 10 tys. projektów badawczych na koncie NCN - wyniki konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9
 • Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10 dostępne
 • POLONEZ 1 – aktualizacja "Guidelines for applicants"
 • Otwarcie konkursu sieci CHIST-ERA
 • Formularze wniosków dostępne w systemie OSF
 • Polscy naukowcy nagrodzeni w konkursie sieci CHIST-ERA
 • Names of the 2015 laureates of the National Science Centre Award announced
 • Otwarcie konkursu na stanowiska koordynatorów dyscyplin
 • Zaproszenie na warsztaty dla pracowników administracyjnych – grudzień 2015
 • Stanowisko NCN w sprawie stypendiów naukowych wypłacanych w projektach badawczych
 • Warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych
 • Zapraszamy do uczestnictwa w czacie informacyjnym POLONEZ 1
 • W 2016 r. więcej od NCN dla polskich naukowców
 • Październikowe posiedzenie Rady NCN
 • Wyniki konkursu BEETHOVEN
 • Nagroda Narodowego Centrum Nauki 2015 wręczona
 • Nagroda NCN 2015 – zapowiedź
 • Instrukcja wprowadzania zmian w projektach zaktualizowana
 • Kontakt z pracownikami NCN w dniu 2 października
 • POLONEZ 1 – otwarcie naboru w systemie OSF
 • POLONEZ 1 – zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu i czacie informacyjnym
 • NCBR i NCN wspólnie na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Stanowisko w sprawie zatrudnienia w projektach finansowanych przez NCN
 • POLONEZ 1 – informacja o możliwości złożenia wniosku w systemie OSF
 • Ogłoszenie konkursów OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 i POLONEZ 1
 • Wrześniowe posiedzenie Rady NCN
 • Narodowe Centrum Nauki będzie ponownie udzielać pomocy publicznej
 • Instrukcja wprowadzania zmian w projektach zaktualizowana
 • Wnioskodawcy w konkursach NCN w latach 2013-2014
 • Utrudniony kontakt z pracownikami biura do 18 września 2015 r.
 • Spotkanie przedstawicieli świata nauki z premier Ewą Kopacz
 • Zaproszenie na warsztaty dla pracowników administracyjnych – wrzesień 2015
 • Ponad 760 mln zł dla badaczy w 2014 r. – statystyki konkursów NCN
 • Statystyki konkursów ETIUDA 3 i FUGA 4
 • POLONEZ – dokumentacja konkursowa w języku angielskim
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5
 • MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 – formularze wniosków dostępne
 • Niemal 32,5 mln zł na badania międzydziedzinowe
 • Konkurs HERA „Uses of the Past” – II etap składania wniosków
 • Lipcowe posiedzenie Rady NCN
 • Reorganizacja Biura NCN
 • Wprowadzanie zmian w projektach finansowanych przez NCN
 • Statystyki konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8
 • Zapowiedź konkursu POLONEZ 1
 • Wyniki konkursów ETIUDA 3, FUGA 4
 • Konkurs na stanowiska koordynatorów dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
 • Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie wynagrodzenia w grantach PRELUDIUM
 • Ogłoszenie konkursów MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5
 • Czerwcowe posiedzenie Rady NCN
 • Biuro NCN nieczynne w dniu 5 czerwca
 • Sposób przekazywania środków finansowych jednostkom naukowym
 • Statystyki konkursów MAESTRO 6, HARMONIA 6 i SONATA BIS 4
 • Wyniki I etapu oceny i rozmowy kwalifikacyjne w konkursie SYMFONIA 3
 • Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 dostępne
 • Spotkanie informacyjne – konkurs POLONEZ
 • Majowe posiedzenie Rady NCN
 • Ważna informacja dotycząca zawieszenia ograniczeń w składaniu wniosków w konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA
 • Dni NCN 2015 w Szczecinie – podsumowanie
 • Ogłoszenie konkursu konsorcjum BiodivERsA ERA-Net
 • Terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4
 • Wyniki konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8
 • Utrudniony kontakt z pracownikami biura NCN
 • Już w środę ruszają Dni NCN w Szczecinie
 • Wyniki badań opinii ekspertów wewnętrznych NCN w 2014 r.
 • Formularze wniosków dla konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 dostępne
 • Koszty w projektach NCN – przewodnik dla wnioskodawców
 • Kwietniowe posiedzenie Rady NCN
 • Udział Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w posiedzeniu Rady NCN
 • Wyniki I etapu oceny w konkursach OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8
 • Sposób przekazywania środków finansowych jednostkom naukowym
 • Konkurs na stanowisko: Główny Księgowy
 • Rejestracja na warsztaty dla pracowników administracyjnych
 • Otwarcie konkursu konsorcjum JPI HDHL: Nutrition and Cognitive Function
 • Warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych
 • Dni Narodowego Centrum Nauki 2015 w Szczecinie
 • Formularze wniosków dla konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9
 • POLONEZ – nowy konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy
 • Nowy konkurs konsorcjum JPI HDHL: Intestinal Microbiomics
 • Zmiany w konkursach NCN
 • Ogłoszenie konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9
 • Marcowe posiedzenie Rady NCN
 • Prof. dr hab. Zbigniew Błocki nowym dyrektorem NCN
 • Podsumowanie kadencji dyrektora Narodowego Centrum Nauki
 • Kontakt z pracownikami Centrum w dniu 27 lutego
 • Lutowe posiedzenie Rady NCN
 • Nowy międzynarodowy konkurs JPI HDHL
 • Kontakt z pracownikami biura NCN w dniach 12 lutego – 6 marca 2015 r.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4
 • Narodowe Centrum Nauki a jakość wyższych uczelni
 • Czwarta edycja warsztatów szkoleniowych dla pracowników administracyjnych
 • Wyniki konkursów MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4
 • NCN i NCBR wspólnie dla praktycznego wykorzystania badań podstawowych
 • Rankingi jednostek w konkursach NCN 2014
 • Wnioski odrzucone z powodów formalnych w konkursach NCN – statystyki
 • Działalność Komisji Odwoławczej NCN w liczbach
 • Now Open HERA Call 'Uses of the Past'
 • Nowy konkurs HERA Uses of the Past otwarty
 • Harmonogram konkursów NCN na 2015 r.
 • SYMFONIA 3, ETIUDA 3, FUGA 4 – formularze wniosków dostępne
 • Styczniowe posiedzenie Rady NCN
 • Infect-ERA call for proposals is now open
 • Infect-ERA: Nowy konkurs z zakresu chorób zakaźnych
 • Konsorcjum BiodivERsA zapowiada ogłoszenie nowego konkursu
 • Biuro NCN otwarte w dniu 17 stycznia
 • Stanowisko Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z 28 si...
 • Udział dyrektora NCN w spotkaniu Wydziału IV Nauk Technicznych PAN
 • Udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
 • Zmiana rachunku bankowego jednostki nie wymaga aneksowania umowy
 • Aktualizacja formularzy aneksów do umów
 • Biuro NCN nieczynne w dniu 2 stycznia 2015 r.
 • Wesołych Świąt
 • Biuro NCN otwarte w dniu 20 grudnia 2014 r.
 • Przedłużenie terminu składania dokumentów w konkursie na stanowisko koordynatora dyscyplin ST
 • Podsumowanie pierwszego posiedzenia Rady NCN w nowym składzie
 • Infect-ERA zapowiada ogłoszenie nowego konkursu
 • Kontakt z pracownikami Centrum w dniu 17 grudnia
 • Nowi członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki
 • Ogłoszenie konkursów SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4
 • Informacja o konkursach NCN
 • Grudniowe posiedzenie Rady NCN
 • Prof. Marek Cieplak laureatem międzynarodowego konkursu z zakresu chorób neurodegeneracyjnych
 • Podsumowanie trzeciej edycji warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych
 • Polscy naukowcy nagrodzeni w międzynarodowym konkursie sieci CHIST-ERA
 • Statystyki konkursów za 2014 r. już dostępne
 • BEETHOVEN – informacja dla wnioskodawców
 • Recenzje zagraniczne w naukach humanistycznych i społecznych
 • Projekt dr. Pawła Kaczmarczyka nagrodzony w międzynarodowym konkursie NORFACE „Przyszłość państwa opiekuńczego”
 • Konkurs na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych
 • Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2014 r.
 • Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym
 • Dyrektor NCN wybrany do Rady Zarządzającej ważnej europejskiej organizacji
 • The NCN to finance new projects in basic research
 • Listopadowe posiedzenie Rady NCN
 • Konkurs BEETHOVEN – informacje dla wnioskodawców
 • Wyniki konkursów OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7
 • Biuro NCN zamknięte w dniu 10 listopada 2014 r.
 • Zatrudnienie w projektach finansowanych przez NCN
 • UNISONO – nowy typ wniosku w systemie OSF
 • Podsumowanie oceny formalnej wniosków złożonych w konkursach MAESTRO 6, HARMONIA 6, SOANATA BIS 4
 • Podsumowanie oceny formalnej wniosków złożonych w konkursach MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4
 • Relacje między światem nauki i przemysłu
 • Nabór na grudniową edycję warsztatów dla pracowników administracyjnych został zamknięty
 • Badanie opinii laureatów konkursów NCN
 • Udział pracowników Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców w warsztatach szkoleniowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 września 2014 r.
 • Trzecia edycja warsztatów szkoleniowych dla pracowników administracyjnych
 • Projekty finansowane przez NCN wpisane do amerykańskiej bazy International Alzheimer’s Disease Research Portfolio
 • Polish doctors’ success in treating paralysed patient
 • Sukces polskich lekarzy w leczeniu sparaliżowanego pacjenta
 • Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
 • Spotkanie HERA Matchmaking Event "Uses of the Past" – pomoc publiczna
 • Wyniki I etapu oceny w konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7 i SONATA 7
 • Wyniki I etapu oceny w konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7 i SONATA 7
 • HERA Matchmaking Event "Uses of the Past"
 • HERA Matchmaking Event "Uses of the Past"
 • Odpowiedź na artykuł prof. Kazimierza Stępnia „Nauka a biurokracja”
 • Odpowiedź na artykuł prof. Kazimierza Stępnia „Nauka a biurokracja”
 • CHIST-ERA: A New Opportunity in Information and Communication Sciences and Technologies (ICST)
 • CHIST-ERA: A New Opportunity in Information and Communication Sciences and Technologies (ICST)
 • Nowy konkurs – HERA Uses of the Past – szansa na znalezienie partnera do realizacji projektu
 • Nowy konkurs – HERA Uses of the Past – szansa na znalezienie partnera do realizacji projektu
 • CHIST-ERA: Nowy konkurs z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych
 • CHIST-ERA: Nowy konkurs z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych
 • CHIST-ERA: Nowy konkurs z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych
 • National Science Centre 2014 Award Ceremony
 • National Science Centre 2014 Award Ceremony
 • Project results of NCN grantees published in Nature journal
 • Project results of NCN grantees published in Nature journal
 • Nagroda Narodowego Centrum Nauki 2014 została wręczona
 • Nagroda Narodowego Centrum Nauki 2014 została wręczona
 • Konkurs na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
 • Konkurs na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
 • Październikowe posiedzenie Rady NCN
 • Konkurs na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
 • Podsumowanie drugiej edycji warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych
 • Nowy moduł zestawień statystycznych
 • CHIST-ERA Call 2014 Pre-announcement
 • CHIST-ERA zapowiada ogłoszenie nowego konkursu
 • Ogłoszenie konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8
 • New edition of OPUS, PRELUDIUM & SONATA calls – open to applicants
 • BEETHOVEN – nowy konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze otwarty
 • BEETHOVEN – Polish-German funding initiative now open
 • Wrześniowe posiedzenie Rady NCN
 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora NCN
 • Kontakt z pracownikami biura w dniach 25 sierpnia – 19 września 2014 r.
 • Utrudnienia w korzystaniu z systemu OSF
 • Druga edycja warsztatów szkoleniowych dla pracowników administracyjnych
 • Statystyki konkursów ETIUDA 2 i FUGA 3
 • Polscy matematycy skrócili II wojnę światową, czyli jak badania podstawowe przekładają się na praktykę
 • Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach MAESTRO 6, HARMONIA 6 i SONATA BIS 4
 • Wyniki badań opinii ekspertów wewnętrznych NCN
 • Cross-domain research bolstered with new funding
 • Obowiązkowy audyt zewnętrzny dla projektów o wartości powyżej 2 mln zł
 • Wyniki konkursu SYMFONIA 2
 • Oferta wsparcia dla wnioskodawców ERC Starting Grant (ERC StG) oraz ERC Consolidator Grant (ERC CoG)
 • Nabór wniosków pełnych w konkursie TANGO
 • Lipcowe posiedzenie Rady NCN
 • Formularze wniosków dla konkursów MAESTRO 6, HARMONIA 6 i SONATA BIS 4 dostępne
 • Statystyki konkursów OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6
 • W NCN odbyły się warsztaty dla pracowników jednostek naukowych
 • Godziny dyżurów telefonicznych Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców
 • Nabór kandydatów na członków Rady NCN
 • MAESTRO 6, HARMONIA 6 and SONATA BIS 4: new calls already open
 • Wyniki konkursów ETIUDA 2, FUGA 3
 • Ponad 1 mld zł dla badaczy w 2013 r. – rocznik statystyczny NCN
 • Biuro NCN zamknięte w dniu 23 czerwca
 • Minister nauki pozytywnie ocenia działalność NCN
 • Ogłoszenie konkursów MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4
 • Czerwcowe posiedzenie Rady NCN
 • Wyniki I etapu oceny w konkursach ETIUDA 2 i FUGA 3
 • Representatives of the humanities from 19 countries meet in Krakow
 • Humaniści z 19 krajów europejskich obradowali w Krakowie
 • Lista wniosków zakwalifikowanych do II etapu konkursu TANGO
 • On Open Access to Publications and Harmonised Scientific Careers: the Annual Meeting of the Global Research Council
 • Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
 • Wyniki I etapu oceny w konkursie SYMFONIA 2
 • Raporty cząstkowe w projektach realizowanych w ramach konkursu SONATA 1
 • O swobodnym dostępie do publikacji i wsparciu dla młodych naukowców na spotkaniu Światowej Rady ds. Badań Naukowych
 • General Assembly of Science Europe in Krakow: New President Elected
 • Recenzje zewnętrzne w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6 i SONATA 6
 • Wyróżnienia dla członków Rady Narodowego Centrum Nauki
 • Science Europe wybrało w Krakowie nowego prezesa
 • Majowe posiedzenie Rady NCN
 • Uzasadnienia ocen wniosków dostępne w systemie OSF
 • Szefowie europejskich organizacji finansujących oraz prowadzących badania naukowe obradują w Krakowie
 • Roczne podsumowanie działalności NCN – Raport 2013
 • Wsparcie NCN dla wnioskodawców i grantobiorców
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 17 marca 2014 r.
 • CHIST-ERA: Conference and 2014 Call Definition
 • Udział dyrektora NCN w obchodach Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych
 • Wstrzymanie udzielania pomocy publicznej przez NCN
 • Wyniki konkursów OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6
 • Biuro NCN zamknięte w dniu 2 maja
 • Statystyki konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5 i SONATA BIS 3 dostępne
 • Planowane terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach SYMFONIA 2, ETIUDA 2 i FUGA 3
 • Informacja dla laureatów konkursów HARMONIA 5 i SONATA BIS 3 – stypendia naukowe
 • CHIST-ERA: konferencja z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • Fotorelacja z Dni Narodowego Centrum Nauki / Lublin 2014
 • Prezentacja ze spotkań z wnioskodawcami – Dni NCN Lublin 2014
 • Prezentacja „Narodowe Centrum Nauki – finansowanie badań podstawowych”
 • Dni Narodowego Centrum Nauki 2014 zakończone
 • Dni NCN – dzień pierwszy
 • Dni Narodowego Centrum Nauki w Lublinie również online
 • Uzasadnienia ocen wniosków dostępne w systemie OSF
 • Polish-German call for proposals in the Humanities and Social Sciences: Pre-announcement
 • Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze za zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce ruszy jesienią 2014 r.
 • Udział dyrektora NCN w Kongresie Kultury Akademickiej
 • Formularze wniosków dla konkursów OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7
 • OPUS, PRELUDIUM & SONATA: € 57 million offered to researchers
 • Heritage Plus – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym
 • Marcowe posiedzenie Rady NCN
 • Ogłoszenie konkursów OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7
 • Warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych
 • Szczegółowe zestawienia rankingowe beneficjentów
 • Poland at High-level Workshop on the European Research Area
 • Przedłużenie terminu składania aplikacji na stanowisko młodszy specjalista / specjalista ds. kontroli
 • Dni Narodowego Centrum Nauki – Lublin 2014
 • Udział dyrektora NCN w Sixth High-level Workshop on the European Research Area (ERA)
 • Kontakt z pracownikami Centrum
 • Polish-German cooperation in basic research
 • Jak współpracuje się z NCN – wyniki badania ankietowego pracowników administracyjnych jednostek naukowych
 • Zestawienia rankingowe grantobiorców Narodowego Centrum Nauki
 • Polsko-niemiecka współpraca w badaniach naukowych
 • Wizyta Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej w NCN
 • Lutowe posiedzenie Rady NCN
 • Informacja dotycząca raportów rocznych za rok 2013 oraz raportów końcowych w projektach NCN
 • Kontakt z Koordynatorami Dyscyplin w dniach 17 lutego–06 marca 2014 r.
 • Nowy członek Rady Narodowego Centrum Nauki
 • Warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 16 grudnia 2013 r.
 • Formularze wniosków dla konkursów ETIUDA 2, FUGA 3, SYMFONIA 2, TANGO 1 dostępne
 • Narodowe Centrum Nauki w najnowszym numerze "Forum Akademickiego"
 • Udział dyrektora NCN w XVI Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych
 • Informacja dotycząca wyników konkursu MAESTRO
 • Wyniki konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3
 • Nowy konkurs z zakresu chorób zakaźnych
 • Narodowe Centrum Nauki w plebiscycie na Najważniejsze Wydarzenie ostatniego 25-lecia w Krakowie
 • Informacja dotycząca umów dla projektów w konkursach OPUS 5, SONATA 5 i PRELUDIUM 5
 • Informacja dotycząca raportów rocznych za rok 2013 oraz raportów końcowych w projektach NCN
 • Styczniowe posiedzenie Rady NCN
 • Dni Narodowego Centrum Nauki – Lublin 2014
 • The National Science Centre announces new calls and invites you to TANGO
 • NORFACE Przyszłość państwa opiekuńczego – drugi etap konkursu
 • Wykonanie budżetu NCN na rok 2013. Dotacja celowa.
 • Wesołych Świąt
 • Praca biura NCN w dniu 27 grudnia
 • Kontakt z pracownikami Centrum w dniu 20 grudnia
 • Kontakt z pracownikami Centrum w dniu 20 grudnia
 • Infect-ERA zapowiada ogłoszenie nowego konkursu
 • Infect-ERA zapowiada ogłoszenie nowego konkursu
 • TANGO 1 – wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBR dla praktycznego wykorzystania badań podstawowych
 • TANGO 1 – wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBR dla praktycznego wykorzystania badań podstawowych
 • Grudniowe posiedzenie Rady NCN
 • Grudniowe posiedzenie Rady NCN
 • Ogłoszenie konkursów ETIUDA 2, FUGA 3, SYMFONIA 2, TANGO 1
 • Ogłoszenie konkursów ETIUDA 2, FUGA 3, SYMFONIA 2, TANGO 1
 • Badania ankietowe pracowników jednostek naukowych
 • Badania ankietowe pracowników jednostek naukowych
 • Lista członków zespołów ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2013 r.
 • Lista członków zespołów ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2013 r.
 • Praca biura NCN w dniach 14 i 27 grudnia
 • Udział pracowników NCN w warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Krajową Reprezentację Doktorantów
 • Udział pracowników NCN w warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Krajową Reprezentację Doktorantów
 • Learn English, Dear Scholar...
 • Learn English, Dear Scholar...
 • Praca biura NCN w dniach 14 i 27 grudnia
 • Udział dyrektora NCN w „Russell Group European Engagement Workshop”
 • Statystyki konkursów OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5 dostępne
 • NCN na konferencji Science. Polish Perspectives
 • Polski projekt nagrodzony w międzynarodowym konkursie na temat dziedzictwa kulturowego
 • Nowy konkurs z zakresu chorób neurozwyrodnieniowych
 • Dostęp do strony internetowej NCN
 • V Forum Nowej Gospodarki
 • Miejsce polskiej nauki w zmieniającym się świecie
 • Zgromadzenie Ogólne Science Europe
 • Listopadowe posiedzenie Rady NCN
 • PAU – Debaty o nauce
 • Wspólny konkurs NCN i NCBR
 • Konferencja okrągłego stołu na temat strategii w nauce
 • Sesja poświęcona polsko-amerykańskiej współpracy w biomedycynie i technikach informacyjnych w medycynie
 • Trzecie Spotkanie Amerykańsko-Polskiego Komitetu Wspólnego Nauki i Techniki
 • Spotkanie na temat finansowania nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce
 • Wyniki konkursów OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5
 • Prof. Marek Żukowski laureatem „Polskiego Nobla”
 • Polemika dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka z wypowiedziami prof. Izabeli Wagner
 • CHIST-ERA: Nowy konkurs z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych
 • Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6
 • Październikowe posiedzenie Rady NCN
 • CHIST-ERA zapowiada ogłoszenie nowego konkursu
 • Ważne informacje dotyczące kosztów kwalifikowalnych oraz wynagrodzeń i stypendiów w projektach
 • Formularze wniosków dla konkursów OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6 dostępne
 • Statystyki konkursów 2012
 • NORFACE Management Team meeting in Krakow
 • NCN Director at meeting of the Science Europe Governing Board Search Committee
 • Almost €57 M available for Polish scientists
 • Dyrektor NCN wziął udział w spotkaniu Komitetu Poszukiwawczego Science Europe
 • Wrześniowe posiedzenie Rady NCN
 • Ogłoszenie konkursów OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6
 • Nowa jakość finansowania badań podstawowych w Polsce
 • Naukowcy z Polski laureatami międzynarodowego konkursu sieci HERA
 • Zalecenia dot. przygotowania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania przez NCN
 • Informacja Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych NCN
 • Statystyki konkursów MAESTRO 4, HARMONIA 4, ETIUDA 1 i FUGA 2 dostępne
 • Informacja Rady NCN dotycząca warunków konkursu MAESTRO 5 ogłoszonego w dniu 15 czerwca 2013 r.
 • Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3
 • Konkurs na koordynatora dyscyplin
 • Opisy projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursie SYMFONIA 1
 • Jak dzieli się pieniądze na granty
 • Dyrektor NCN na spotkaniu z Prezesem Towarzystwa Maxa Plancka
 • Director of the NCN meets the president of the Max Planck Society