IHE / IHE News / IHE Seminars / Seminaria ITC 2009 zima

Seminaria ITC 2009 zima


Seminaria odbywają się we wtorki o godz. 10:15 w sali TC-105 budynku Instytutu Techniki Cieplnej

20.10.2009 dr inż. Stanisław Szwaja

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Politechnika Częstochowska

Analiza spalania stukowego w silniku tłokowym zasilanym wodorem
27.10.2009

mgr inż. Kamil Stępień,

dr inż. Arkadiusz Kobiera

Zakład Silników Lotniczych Numeryczne symulacje dysz do rakietowych silników korekcyjnych
03.11.2009 dr inż. Jacek Szymczyk Zakład Pomp, Napędów i Siłowni Efektywność energetyczna w gospodarkach Polski i Japonii. Zarządzanie energią
10.11.2009 mgr inż. Mirosław Seredyński Zakład Termodynamiki Mikro-makroskopowy model symulacji krzepnięcia roztworu dwuskładnikowego
17.11.2009 dr inż. Jan Kindracki Zakład Silników Lotniczych Badania eksperymentalne modelu silnika rakietowego wykorzystującego jako proces spalania wirującą detonacją gazową
24.11.2009 Prof.nzw. dr hab. inż. Zbysław Pluta Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa Modelowanie pracy natryskowo-wyparnej chłodni wentylatorowej z zamkniętym obiegiem czynnika chłodzonego
01.12.2009 dr inż. Paweł Olszewski Zakład Termodynamiki Wpływ kształtu i rozmiaru cząstek biomasy na prędkość procesu pyrolizy
15.12.2009 prof. Asfan Beyene

Department of Mechanical Engineering

San Diego State University California

System edukacyjny i badawczy USA na przykładzie projektów wykonywanych w San Diego State University
05.01.2010 mgr inż. Andrzej Grzebielec Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa Badania eksperymentalne termoakustycznego urządzenia chłodniczego
12.01.2010 Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski Zakład Pomp, Napędów i Siłowni Ustawa o efektywności energetycznej. Realizacja
19.01.2010 dr inż. Nikołaj Uzunow Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych Przemysł jądrowy Francji
26.01.2010 Prof. nzw. Krzysztof Badyda Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych Energetyczne turbiny gazowe do pokrywania obciążeń szczytowych