IHE / IHE News / Archived news / Grzegorz Kubuj

Grzegorz Kubuj

W niedzielę 21 maja, realizując swoje pasje, odszedł Grzegorz Kubuj. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 1 czerwca o godzinie 12:40 w Kościele "drewnianym" na Cmentarzu Bródnowskim.