IHE / IHE News / IHE Seminars / IHE Seminars

IHE Seminars

Seminars are held at 10:15 on Tuesdays in room TC-105

Date Lecturer Subject Institution
10 marca Mgr inż. Marek Balcer Instalacja geotermalna w Mszczonowie. Aspekt techniczny i ekonomiczny Geotermia Mazowiecka/ ZCHiEB ITC
17 marca Dr inż. Krzysztof Rafał Projekt małej elektrowni wiatrowej ZRUE ITC
24 marca Dr hab. inż. Wojciech Bujalski Wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego w blokach energetycznych ZMiUE ITC
31 marca Mgr inż. Paweł Błaszczyk Segmentacja danych pomiarowych ZRUE ITC
14 kwietnia Dr hab. inż. Andrzej Wolf Tendencje rozwojowe 2-suwowych silników okrętowych Wydział Transportu PW/ZSL ITC
21 kwietnia Dr inż. Karolina Błogowska Odpady jako źródło energii ZT ITC
28 kwietnia Dr inż. Karol Seweryn Zagadnienia termiczne instrumentu naukowego STIX misji kosmicznej Solar Orbiter Centrum Badań Kosmicznych PAN
5 maja Prof. dr hab. inż. Zbysław Pluta Współczesne nośniki energii wtórnych obiegów chłodniczych ZChiEB ITC
12 maja Prof. dr hab. inż. Jacek Przygodzki Co wiemy o profesorze Czochralskim? ZRUE ITC
19 maja

Mgr inż. Janusz Lipka,

Dr inż. Sławomir Bielecki

 Nowe laboratoria elektryczne MEiL ZRUE ITC
26 maja Mgr inż. Arkadiusz Szcześniak Zagadnienia modelowania dynamiki wysotemperaturowych ogniw paliwowych ZMiUE ITC
2 czerwca Dr inż. Adam Ruciński Nowoczesne materiały termoelektryczne ZChiEB ITC
9 czerwca Dr hab.inż. Andrzej Wolf Wybrane zagadnienia procesu wymiany ciepła w długoskokowym silniku okrętowym Wydział Transportu PW/ZSL ITC
       

NOWE LABORATORIA ELEKTRYCZNE NA WYDZIALE MEiL

dr inż. Sławomir BIELECKI
mgr inż. Janusz LIPKA

Seminarium Instytutowe z 19 maja 2015r.

Współczesne nośniki energii wtórnych obiegów chłodniczych

Prof. Zbysław Pluta

Seminarium Instytutowe 12.05.2015

Zagadnienia termiczne instrumentu naukowego STIX misji kosmicznej Solar Orbiter

Karol Seweryn on behave of STIX team, Centrum Badań Kosmicznych PAN

Seminarium w Instytucie Techniki Cieplnej, 28.04.2015, MEiL, PW

Instalacja geotermalna w Mszczonowie

Mgr inż. Marek Balcer, Geotermia Mazowiecka

Seminarium z dnia 10 marca 2015

Projekt małej elektrowni wiatrowej

dr inż. Krzysztof Rafał - seminarium ITC z 17.03.2015